Vacatures 14 nieuw
Verrijk het leven van mensen met een verstandelijke beperking

Hier komt uw hulp terecht

Om de cliënten te ondersteunen zijn er twee stichtingen in het leven geroepen. Voor projecten die direct ten goede komen aan de cliënten is er het Cliëntfonds. Om onze kwaliteit van zorg te verbeteren, wordt er onderzoek gedaan. Dit wordt gefaciliteerd door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek.

Stichting Cliëntfonds

's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Het Cliëntfonds zet zich hiervoor in door bij te dragen aan bijzondere projecten. Zo kan 's Heeren Loo de best mogelijke zorg en welzijn bieden voor de cliënten. Hieronder een aantal voorbeelden van deze projecten.

Duofietsen

Bewegen in de frisse lucht is gezond. Mensen met een verstandelijke beperking hebben hier echter vaak begeleiding bij nodig. Voor hen is een aangepaste duofiets een uitkomst. Samen met een vrijwilliger, familielid of begeleider kunnen ze zo de vrije natuur in.

Snoezelkamers

Mensen met een meervoudige beperking raken door de ernst van de handicap vaak in zichzelf gekeerd. De prikkeling van de zintuigen door lichteffecten, geuren, warm water en muziek helpt hen te ontspannen en te genieten van hun omgeving. Dat is precies wat een snoezelkamer doet.

Tovertafels

Een tovertafel is een interactieve tafel, ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking of dementerenden. Een projector aan het plafond projecteert de spellen op een tafel. De sensoren detecteren hand- en armbewegingen zodat de projecties (bloemen, blaadjes, etc.) direct reageren. De interactieve spellen stimuleren fysieke activiteit en sociale interactie.

Wilt u bijdragen?

Heel graag! Met uw steun helpt u om nog betere zorg te geven en de kwaliteit van leven van mensen met een beperking te vergroten. U kunt cliënten op verschillende manieren ondersteunen. Deze kunt u vinden op de pagina Hoe kan ik helpen.

Het Cliëntfonds heeft de ANBI-status. Dit betekent dat donateurs hun giften aan het Cliëntfonds kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u ook onderstaande documenten lezen.

De statuten kunt u opvragen door contact met ons op te nemen. 's Heeren Loo is lid van het Instituut Fondsenwerving.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek

's Heeren Loo vindt het belangrijk om in ontwikkeling te blijven. Daarom werken wij voor de kwaliteit van onze zorg nauw samen met (wetenschappelijke) onderzoekers en Universiteiten. Om deze onderzoeken te kunnen faciliteren is er Stichting Wetenschappelijk Onderzoek. Twee van deze onderzoeken lichten wij hieronder toe.

Sociale contacten van mensen met EMB, who cares?

Familie bezoeken, een praatje met de buurvrouw. Vanzelfsprekend? Niet voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Zij zijn volledig afhankelijk van anderen bij het onderhouden en uitbreiden van hun sociale netwerk. Aafke Kamstra deed onderzoek naar de sociale netwerken van mensen met EMB.

Vooruitgang in kaart

Veel mensen met een verstandelijke beperking krijgen regelmatig fysiotherapie. Door oefeningen te doen, leren cliënten beter op te staan en te lopen. Maar hoe weet je of er ook echt vooruitgang in zit, als er geen goed meetinstrument bestaat? Dit was een probleem waar veel fysiotherapeuten en begeleiders tegenaan liepen. Met zijn bewezen betrouwbare test heeft Martijn Venhuizen hier onlangs verandering in gebracht.

Wilt u meer weten over deze onderzoeken of over Stichting Wetenschappelijk Onderzoek? Bezoek dan deze pagina.

Contact

Draagt u mensen met een beperking een warm hart toe en wilt u iets bijzonders doen? Iets van blijvende waarde? Uw steun is meer dan welkom. Er zijn vele manieren om te helpen. Weten hoe u kunt helpen? Team Fondsenwerving van ’s Heeren Loo vertelt u hier graag meer over. Bel voor informatie naar Mitzy Kieffer op 0800-355 55 55 of 06 – 22 58 43 54. Of mail naar mitzy.kieffer@sheerenloo.nl.

Terug naar boven