Vacatures 12 nieuw
Verrijk het leven van mensen met een verstandelijke beperking

Hoe kan ik helpen

Wat goed dat u op deze pagina bent! Hier vindt u de verschillende mogelijkheden om cliënten te ondersteunen. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op!

Word vriend!

Wilt u cliënten structureel ondersteunen? Word dan vriend! Als dank ontvangt u dan het jubileummagazine. Vriend worden kan door het invullen van dit formulier.

Direct geven

;

U kunt er ook voor kiezen een bedrag over te maken op IBAN: NL84 FVLB 0226 4170 69 t.n.v. Stichting Cliëntfonds ’s Heeren Loo in Amersfoort.

Wilt u liever bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek? Maak dan uw bijdrage over naar rekeningnummer NL88 FVLB 0260 9982 73 t.n.v. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo in Amersfoort.

Geven met specifiek doel

Wilt u geven voor een specifiek project of woning? Dat kan! Neem dan even contact met ons op.

Schenken met belastingvoordeel

Een fiscaal aantrekkelijke manier van geven is via een periodieke schenking. U kunt via een volmacht een jaarlijkse schenking aan ons doen. Het gaat om een vast bedrag per jaar voor minimaal vijf jaar. Deze vorm van schenken is volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Een dergelijke schenking moet u vastleggen met een onderhandse akte van schenking (sinds 2014 hoeft dat niet meer bij een notaris). Voor meer informatie over onderhandse aktes gaat u naar de website van de Belastingdienst.

Nalaten

Wilt u ook in de toekomst bijdragen aan een nog betere zorg en welzijn voor de cliënten? U kunt het Cliëntfonds of Stichting Wetenschappelijk Onderzoek opnemen in uw testament. Een testament laat u opmaken bij een notaris. Hiermee bepaalt u zelf wat er met uw erfenis gebeurt.

In uw testament kunt u kiezen uit twee vormen: een legaat of een erfstelling. Bij een legaat laat u een vast bedrag of een bepaald goed (huis, grond, etc.) na en bij een erfstelling is een deel (percentage) van uw nalatenschap bestemd voor 's Heeren Loo.

Wanneer u nalaat aan het Cliëntfonds of Stichting Wetenschappelijk Onderzoek, komt uw nalatenschap volledig ten goede aan de Stichting. Als ANBI-instelling zijn wij namelijk vrijgesteld van successierechten.

Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling op te laten nemen: Stichting Cliëntfonds `s Heeren Loo , statutair gevestigd te gemeente Amersfoort. Nummer Kamer van Koophandel 62465805. Of: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo, gevestigd in Amersfoort. Kamer van Koophandel Utrecht: 41189518.

Contact

Wij informeren u graag vrijblijvend over nalaten. Neemt u hiervoor contact met ons op. U kunt ook bij uw notaris informeren of via de website www.notaris.nl.

Word vrijwilliger

Koffiedrinken, cliënten begeleiden bij een uitje, bezoek of activiteit? Klussen, muziek maken, tuinieren…? Of houdt u van koken of een spelletje doen? Wat u ook bedenkt, u kunt er als vrijwilliger bij 's Heeren Loo mee aan de slag. Kijk voor alle mogelijkheden m.b.t. vrijwilligerswerk op de website.

Terug naar boven