Nalaten

Draagt u mensen met een beperking een warm hart toe? En wilt u iets doen dat van betekenis is en van blijvende waarde? Via uw testament kunt u nalaten aan Stichting Cliëntfonds en zo concrete projecten realiseren voor volgende generaties.

Uw testament

Het opmaken van een testament is een belangrijke en serieuze aangelegenheid. U legt immers uw wensen vast voor het moment dat u deze niet meer kenbaar kunt maken. Dat is prettig. Voor uzelf, maar ook voor uw dierbaren. Meer nog, een testament geeft u de mogelijkheid uw nalatenschap de bestemming te geven die u voor ogen heeft. 

U legt uw testament formeel bij de notaris vast. In deze notariële akte staat wat er na uw overlijden met uw bezittingen moet gebeuren. U kunt geld, maar ook goederen nalaten aan familieleden, uw partner, een goede vriend of een goed doel. In het testament wordt een executeur aangewezen, die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Deze persoon kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander. 

Via uw testament kunt u nalaten aan Stichting Cliëntfonds van ’s Heeren Loo en zo concrete projecten realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. U hebt hierbij de mogelijkheid om aan te geven waaraan het bedrag (exact) moet worden besteed.

Na overlijden ontvangt Stichting Cliëntfonds bericht van uw executeur of notaris. En dragen wij zorg voor een zorgvuldige afwikkeling, geheel naar uw wens.

Nalaten aan Stichting Cliëntfonds kan op 2 manieren

  • U laat Stichting Cliëntfonds een vastgesteld geldbedrag na, bepaalde goederen of een percentage van uw nalatenschap, waarbij Stichting Cliëntfonds niet aansprakelijk is voor eventuele schulden van de nalatenschap.

  • U benoemt Stichting Cliëntfonds als (mede-)erfgenaam en bepaalt welk recht Stichting Cliëntfonds heeft op (een deel van) uw nalatenschap.

Mooie voorbeelden ter inspiratie

Stichting Cliëntfonds

Stichting Cliëntfonds zet zich in om mensen met een verstandelijke beperking een goed leven te geven. Door geld in te zamelen voor activiteiten, die op ieders wensenlijstje staan, maar niet vanuit de reguliere zorgbudgetten mogen worden betaald. Denk aan een tovertafel en duofiets. Maar ook aan een snoezelruimte en buurtspeeltuin.

Op deze manier krijgen kwetsbare kinderen en volwassenen een fijn en actief leven. Waarin ze eigen keuzes maken, zich kunnen ontplooien, vermaken en ontspannen. En onderdeel uitmaken van een samenleving op een manier die bij hen past.

Uw schenking komt volledig ten goede aan de verbetering van kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. En omdat Stichting Cliëntfonds bij de Belastingdienst staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), is uw gift vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Het is altijd mogelijk om een vrijblijvende afspraak te maken met een notaris voor een oriënterend gesprek. Of als u dat wilt, met uw contactpersoon van Stichting Cliëntfonds van ’s Heeren Loo.

Lees meer over Stichting Cliëntfonds

Gegevens Stichting Cliëntfonds

Om na te laten aan Stichting Cliëntfonds is het van belang dat u de juiste gegevens in uw testament laat opnemen, te weten:
Stichting Cliëntfonds ’s Heeren Loo
Berkenweg 11
3818 LA Amersfoort
KvK: 62465805
RSIN: 854829350.

Meer weten?

Contactpersoon van Stichting Cliëntfonds is Mitzy Kieffer. Op werkdagen te bereiken op 06-22 58 43 54 en mitzy.kieffer@sheerenloo.nl.

Terug naar boven