Over Stichting Cliëntfonds

Al meer dan 130 jaar helpt ’s Heeren Loo mensen met een verstandelijke beperking verder met goede zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling aan. Onze zorg wordt betaald vanuit de afgesproken zorgbudgetten in Nederland. Om cliënten extra kwaliteit van leven te geven is meer nodig.

Daarom zamelt Stichting Cliëntfonds van ’s Heeren Loo geld in voor plezierige, ontspannende en uitdagende activiteiten voor cliënten. Dit zijn ervaringen waarmee zij invulling en betekenis geven aan het leven en ervaringen die zorgen voor voldoening en vermaak.

Stichting Cliëntfonds is in staat om haar werk te doen, dankzij het vertrouwen en de steun van vele particuliere donateurs, erflaters, serviceclubs, bedrijven en fondsen. Gulle gevers, die net als u, mensen met een beperking een warm hart toedragen en hen een fijn en goed leven gunnen.

Doneren

Draagt u kwetsbare mensen een warm hart toe? En wilt u doneren aan activiteiten waarmee mensen met een verstandelijke beperking zich kunnen ontplooien, vermaken en ontspannen? Steun Stichting Cliëntfonds van ’s Heeren Loo via drie eenvoudige stappen. Doet u mee?

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Cliëntfonds wordt gevormd door Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep. Deze laatste wordt vertegenwoordigd door haar raad van bestuur:

  • De heer J. Fidder, voorzitter raad van bestuur ’s Heeren Loo Zorggroep
  • Mevrouw A. Ouwehand, lid raad van bestuur ’s Heeren Loo Zorggroep
  • De heer E. Klunder, lid raad van bestuur ’s Heeren Loo Zorggroep

Het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn diensten aan Stichting Cliëntfonds en heeft geen personeel in dienst.

Overige informatie

Contact

Draagt u mensen met een beperking een warm hart toe? En wilt u iets bijzonders doen, dat blijvende waarde is? Uw steun is meer dan welkom. Er zijn vele manieren om te helpen. Wilt u met iemand daarover in gesprek? Dat kan.

Bel voor informatie of het maken van een (bel-)afspraak naar Mitzy Kieffer van Team Fondsenwerving op 0800-355 55 55 of 06 – 22 58 43 54.

Of mail naar mitzy.kieffer@sheerenloo.nl.

    Terug naar boven