Over Stichting Cliëntfonds | 's Heeren Loo
Vacatures 14 nieuw

Over Stichting Cliëntfonds

Al meer dan 125 jaar biedt ’s Heeren Loo mensen met een verstandelijke beperking goede zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling aan. Onze zorg wordt betaald vanuit de afgesproken zorgbudgetten in Nederland. Om cliënten extra kwaliteit van leven te geven is meer nodig.

Daarom zamelt Stichting Cliëntfonds van ’s Heeren Loo geld in om cliënten plezierige, ontspannende en uitdagende activiteiten aan te kunnen bieden. Dit zijn ervaringen waarmee zij invulling en betekenis geven aan het leven en ervaringen die zorgen voor voldoening en vermaak.

Stichting Cliëntfonds is in staat om haar werk te doen, dankzij het vertrouwen en de steun van vele particuliere donateurs, erflaters, serviceclubs, bedrijven en fondsen. Gulle gevers, die net als u, mensen met een beperking een warm hart toedragen en hen een fijn en goed leven gunnen. 

Bestuur

De Raad van Bestuur van de Stichting 's Heeren Loo treedt op als bestuurder van Stichting Cliëntfonds en is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • De heer Jan Fidder, Voorzitter
 • De heer Ernst Klunder 
 • De heer Kees Erends

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u ook onderstaande documenten lezen.

 • Rekeningnummer Stichting Cliëntfonds: NL84 FVLB 0226 4170 69
 • Kamer van Koophandel nummer Stichting Cliëntfonds: 62465805
 • RSIN nummer Stichting Cliëntfonds: 854829350
 • De statuten van Stichting Cliëntfonds vraagt u aan via mitzy.kieffer@sheerenloo.nl
 • Stichting Cliëntfonds is lid van het Instituut Fondsenwerving
 • Jaarrekening 2018
 • Jaarrekening 2017

De statuten kunt u opvragen door contact met ons op te nemen. 's Heeren Loo is lid van het Instituut Fondsenwerving.

Contact

Draagt u mensen met een beperking een warm hart toe? En wilt u iets bijzonders doen en dat blijvende waarde is? Uw steun is meer dan welkom. Er zijn vele manieren om te helpen. Wilt u met iemand daarover in gesprek? Dat kan.

Bel voor informatie of het maken van een (bel-)afspraak naar Mitzy Kieffer van Team Fondsenwerving op 0800-355 55 55 of 06 – 22 58 43 54.

Of mail naar mitzy.kieffer@sheerenloo.nl.

  Terug naar boven