Samen sterk voor een betekenisvol netwerk!
Samen zorgen voor cliënten

Een betekenisvol netwerk is van groot belang voor het goede leven van cliënten. We gaan steeds meer bewegen naar een situatie waarbij familie, vrijwilligers en kennissen vanaf dag één van harte welkom zijn om de cliënt te bezoeken of om samen iets te ondernemen. Hier is een goede samenwerking tussen cliënten, mensen die voor hen belangrijk zijn en zorgprofessionals voor nodig. Vandaar dat we deze samenwerking steeds meer met elkaar opzoeken.

  Een goed leven

  Een goed leven voor cliënten ontstaat mede door een rijk en gevarieerd netwerk om hen heen. De zorgprofessionals van ’s Heeren Loo spelen nu nog een grote rol bij de ondersteuningsvraag van de cliënt. Het informele netwerk komt hierbij minder vaak aan bod. Terwijl u al nauw betrokken bent en een hele belangrijke rol in het leven van uw familielid speelt. Juist hier liggen kansen en mogelijkheden om de ondersteuningsvraag gezamenlijk op te pakken. Want we zien dat eenzaamheid onder cliënten groot is, waardoor zij naast hun begeleider nauwelijks iemand anders zien of spreken. En mede door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het contact met de persoonlijk begeleider ook steeds minder. Kortom: redenen te over om samen bij te dragen aan het goede leven van cliënten!

  Samen als één team rondom de cliënt

  Een gezamenlijke inspanning tussen de cliënt, het netwerk en de zorgprofessional wordt dus steeds belangrijker. We gaan toewerken naar een situatie waarbij jij met andere betrokkenen en de zorgprofessionals veel meer als één team samenwerken rondom de cliënt. Ieder teamlid draagt vanuit zijn eigen talenten bij aan een goed leven voor de cliënt. We streven naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waardoor we elkaar opzoeken, met elkaar in gesprek gaan en samen met de cliënt bepalen wat de beste ondersteuning is.

  Daarom willen we je vragen:

  Wat kan jij betekenen in de ondersteuning van je familielid en andere mensen met een beperking?

  Informeren & praktische tips

  Dit is zowel een informatieve pagina waarop we bij nieuwe ontwikkelingen nieuws en informatie plaatsen, als een praktische pagina. We gaan hier ook steeds meer handvatten, praktische tips en mooie voorbeelden delen die helpen om het gesprek en de verbinding tussen cliënten, het netwerk en zorgprofessional te versterken.

  Binnenkort delen we handvatten en kaders over ‘Wat mag er allemaal’ voor het netwerk als het gaat om de zorg en ondersteuning voor onze cliënten.

  ’s Heeren Loo over Versterken Netwerk rondom de Cliënt – vanuit de actualiteit