Congres
'
Over Grenzen'
Naar een nieuwe
wereld van de
gehandicapten-
zorg

"De maatschappij en daarmee de rol van de gehandicaptenzorg, verandert. Die verandering moeten we samen met alle betrokkenen vorm gaan geven."

- Jan Fidder

30 maart 2023 - 't Spant! in Bussum

Congres: Over Grenzen

In één middag geven we inzicht in de visies en dilemma’s vanuit cliënten en verwanten, de landelijke en regionale overheid, zorgorganisaties en financiers. Samenkomen, inspireren en de dialoog aangaan. Met elkaar leggen we de basis voor de invulling naar een nieuwe wereld van de gehandicaptenzorg.

Kom op 30 maart 2023 naar het congres Over Grenzen.

Over grenzen


Dagvoorzitter Astrid Joosten

Vanuit haar brede interesse voor maatschappelijke thema’s zal Astrid Joosten deze belangrijke dag voor de gehandicaptenzorg voorzitten. Door haar jarenlange ervaring als presentatrice en talkshowhost weet zij door de juiste vragen te stellen goed tot de kern te komen. 30 maart draait om samenkomen en inzichten vergaren uit verschillende invalshoeken, maar als dagvoorzitter zal Astrid de dilemma’s ook zeker aan de kaak stellen.

Meld je aan voor het congres

Interessante sprekers

De belangrijkste partijen die een cruciale rol spelen in de haalbaarheid en toegankelijkheid van de gehandicaptenzorg staan 30 maart op het podium. Zij delen hun toekomstvisies vanuit de leef-, systeem- en vertaalwereld. Hierdoor krijgen alle aanwezigen een 360 graden perspectief en leggen we met elkaar de basis voor de toekomst.

 • Erik Dannenberg

  Sinds januari 2017 is Erik Dannenberg voorzitter van Divosa, de vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein. Vanuit zijn motto: ‘Iedereen hoort erbij, iedereen doet ertoe, iedereen moet mee kunnen doen’, adviseert hij zorgorganisaties, gemeenten, onderwijs(koepel)organisaties en woningcorporaties bij transformatievraagstukken. Met zijn ruimer ervaring in het sociaal domein trapt Erik Dannenberg tijdens het congres af met het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de verzorgingsstaat. Van zorg cultuur naar participatiecultuur. ‘Ik help graag mee om het sociaal domein ‘opnieuw uit te vinden’ op basis van andere sturingsprincipes dan van de afgelopen decennia.’

  Lees verder
 • Michiel Geschiere

  Goede langdurige zorg toegankelijk houden voor kwetsbare mensen is een complexe opdracht. Sinds oktober 2022 buigt Michiel Geschiere zich hierover als directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘De grote vraag is hoe we de gehandicaptenzorg kunnen vernieuwen zodat die ook in de toekomst beschikbaar blijft.’ Astrid Joosten gaat 30 maart in gesprek met Michiel Geschiere en Aad de Groot. Met elkaar leggen zij de probleemstelling van de gehandicaptenzorg bloot. Op stelselniveau, landelijk beleid en financiering. Van daaruit gaan we met elkaar kijken hoe mensen met een beperking willen leven, over de grenzen van de systemen heen.

  Lees verder
 • Aad de Groot

  Aad de Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur bij DSW Zorgverzekeraar sinds 2019, ziet de toekomst van de zorgverzekeraar in een meer faciliterende rol. ‘We staan naast elkaar, niet tegenover elkaar. Zo kun je veel meer bereiken in de zorg.’ Tijdens het congres staat Aad de Groot dan ook niet tegenover, maar naast Michiel Geschiere. Wat wringt er nu echt in de gehandicaptenzorg? Welke weg moet we met elkaar bewandelen naar de toekomstagenda van de gehandicaptenzorg? ‘Beleid bepaal je altijd samen'.

  Lees verder
 • Otwin van Dijk

  Otwin van Dijk heeft ruime ervaring in de politiek en het maatschappelijk domein. Als lid van de Tweede Kamer, als wethouder in Doetinchem en in zijn huidige functie sinds 2016 als burgemeester van de gemeente Oude IJsselsstreek. Doordat Otwin sinds een ongeluk op zijn achttiende in een rolstoel zit, heeft hij de drive om op te komen voor mensen met een beperking. Zo heeft hij zich hard gemaakt voor de invoering van het VN-verdrag in breed inclusiebeleid en rolt dit nu uit in de gemeente.

  Lees verder
 • Illya Soffer

  Illya Soffer is directeur van Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Illya staat voor een inclusieve samenleving. “Niet je ziekte of je beperking is ‘de handicap’; de drempels in de samenleving maken je ‘gehandicapt’. Het moet voor iedereen duidelijk worden dat voor veel mensen uit onze achterban niet de beperking zelf het probleem is, maar juist de dingen daar omheen.” Illya geeft ons 30 maart inkijk vanuit het perspectief van verwanten. Wat zijn de behoefte vanuit verwanten? En hoe kunnen we daar in de praktijk invulling aan geven?

  Lees verder

Erik Dannenberg

Sinds januari 2017 is Erik Dannenberg voorzitter van Divosa, de vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein. Vanuit zijn motto: ‘Iedereen hoort erbij, iedereen doet ertoe, iedereen moet mee kunnen doen’, adviseert hij zorgorganisaties, gemeenten, onderwijs(koepel)organisaties en woningcorporaties bij transformatievraagstukken. Met zijn ruimer ervaring in het sociaal domein trapt Erik Dannenberg tijdens het congres af met het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de verzorgingsstaat. Van zorg cultuur naar participatiecultuur. ‘Ik help graag mee om het sociaal domein ‘opnieuw uit te vinden’ op basis van andere sturingsprincipes dan van de afgelopen decennia.’

Michiel Geschiere

Goede langdurige zorg toegankelijk houden voor kwetsbare mensen is een complexe opdracht. Sinds oktober 2022 buigt Michiel Geschiere zich hierover als directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘De grote vraag is hoe we de gehandicaptenzorg kunnen vernieuwen zodat die ook in de toekomst beschikbaar blijft.’ Astrid Joosten gaat 30 maart in gesprek met Michiel Geschiere en Aad de Groot. Met elkaar leggen zij de probleemstelling van de gehandicaptenzorg bloot. Op stelselniveau, landelijk beleid en financiering. Van daaruit gaan we met elkaar kijken hoe mensen met een beperking willen leven, over de grenzen van de systemen heen.

Aad de Groot

Aad de Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur bij DSW Zorgverzekeraar sinds 2019, ziet de toekomst van de zorgverzekeraar in een meer faciliterende rol. ‘We staan naast elkaar, niet tegenover elkaar. Zo kun je veel meer bereiken in de zorg.’ Tijdens het congres staat Aad de Groot dan ook niet tegenover, maar naast Michiel Geschiere. Wat wringt er nu echt in de gehandicaptenzorg? Welke weg moet we met elkaar bewandelen naar de toekomstagenda van de gehandicaptenzorg? ‘Beleid bepaal je altijd samen'.

Otwin van Dijk

Otwin van Dijk heeft ruime ervaring in de politiek en het maatschappelijk domein. Als lid van de Tweede Kamer, als wethouder in Doetinchem en in zijn huidige functie sinds 2016 als burgemeester van de gemeente Oude IJsselsstreek. Doordat Otwin sinds een ongeluk op zijn achttiende in een rolstoel zit, heeft hij de drive om op te komen voor mensen met een beperking. Zo heeft hij zich hard gemaakt voor de invoering van het VN-verdrag in breed inclusiebeleid en rolt dit nu uit in de gemeente.

Illya Soffer

Illya Soffer is directeur van Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Illya staat voor een inclusieve samenleving. “Niet je ziekte of je beperking is ‘de handicap’; de drempels in de samenleving maken je ‘gehandicapt’. Het moet voor iedereen duidelijk worden dat voor veel mensen uit onze achterban niet de beperking zelf het probleem is, maar juist de dingen daar omheen.” Illya geeft ons 30 maart inkijk vanuit het perspectief van verwanten. Wat zijn de behoefte vanuit verwanten? En hoe kunnen we daar in de praktijk invulling aan geven?

30 maart

Locatie: 't Spant! in Bussum

Adres: Doctor Abraham Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum

Er is voldoende parkeergelegenheid naast ’t Spant! Kom je met het openbaar vervoer? Op het station staan pendelbusjes klaar.

Direct aanmelden

Raad van Bestuur - 's Heeren Loo

 • Jan Fidder

  Na diverse directiefuncties in de arbodienstverlening maakte Jan Fidder de overstap naar de gehandicaptenzorg. Sinds 2016 is hij Voorzitter van de Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo. "Door goed te besturen, maak je het cliënten, verwanten en medewerkers mogelijk om samen voor kwaliteit van leven voor cliënten te zorgen. Daaraan bijdragen vind ik prachtig. Onze zorg moet passen bij de vraag uit de maatschappij. Dat geldt zowel voor de inhoud van de zorg als de manier waarop we die zorg organiseren." Op 30 maart neemt Jan Fidder afscheid van ’s Heeren Loo vanwege zijn aanstaande pensioen.  Tijdens het congres brengt hij alle belangrijke stakeholder van de gehandicaptenzorg samen: “Wat ik graag doe is mensen verbinden en in hun kracht zetten." 

  Lees verder
 • Ageeth Ouwehand

  Ageeth Ouwehand versterkt per september 2020 de Raad van Bestuur en kent een lange carrière in de zorg. Heeft diverse bestuurlijke functies vervuld bij organisaties die direct of indirect verbonden zijn met de zorg. Al in de jaren tachtig maakte zij als stagiaire HBO-V kennis met ’s Heeren Loo. “Een boeiende en leerzame tijd. Ik leerde er onder andere hoe belangrijk het is om samen met verwanten op te trekken bij de zorg voor mensen met een beperking. Dat bewustzijn neem ik ook mee op bestuurlijk niveau. Want alleen samen kunnen we een goed leven voor de cliënten realiseren; van lekker eten tot fijn wonen en goed behandelen. Samen met verwanten en met medewerkers die van betekenis kunnen zijn, voor zichzelf en voor de ander.”

  Lees verder
 • Ernst Klunder

  Met een achtergrond als bedrijfseconoom is Ernst Klunder sinds oktober 2018 als lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van ’s Heeren Loo. “De kwetsbare mensen die wij ondersteunen, kunnen hun wensen en behoeften niet altijd duidelijk overbrengen. Ik vind het indrukwekkend om te zien hoe mijn collega’s in het land op allerlei manieren proberen de stem van onze cliënten te laten spreken. Door het toepassen van methodieken en kennis, maar ook met een simpel gebaar als een toegestoken hand of een glimlach. Om hun werk te ondersteunen, werk ik graag aan de verbinding van kwaliteit van zorg en een doelmatige inzet van mensen en middelen.” Per 1 april draagt Jan Fidder het voorzitterschap over aan Ernst Klunder. 

  Lees verder

Jan Fidder

Na diverse directiefuncties in de arbodienstverlening maakte Jan Fidder de overstap naar de gehandicaptenzorg. Sinds 2016 is hij Voorzitter van de Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo. "Door goed te besturen, maak je het cliënten, verwanten en medewerkers mogelijk om samen voor kwaliteit van leven voor cliënten te zorgen. Daaraan bijdragen vind ik prachtig. Onze zorg moet passen bij de vraag uit de maatschappij. Dat geldt zowel voor de inhoud van de zorg als de manier waarop we die zorg organiseren." Op 30 maart neemt Jan Fidder afscheid van ’s Heeren Loo vanwege zijn aanstaande pensioen.  Tijdens het congres brengt hij alle belangrijke stakeholder van de gehandicaptenzorg samen: “Wat ik graag doe is mensen verbinden en in hun kracht zetten." 

Ageeth Ouwehand

Ageeth Ouwehand versterkt per september 2020 de Raad van Bestuur en kent een lange carrière in de zorg. Heeft diverse bestuurlijke functies vervuld bij organisaties die direct of indirect verbonden zijn met de zorg. Al in de jaren tachtig maakte zij als stagiaire HBO-V kennis met ’s Heeren Loo. “Een boeiende en leerzame tijd. Ik leerde er onder andere hoe belangrijk het is om samen met verwanten op te trekken bij de zorg voor mensen met een beperking. Dat bewustzijn neem ik ook mee op bestuurlijk niveau. Want alleen samen kunnen we een goed leven voor de cliënten realiseren; van lekker eten tot fijn wonen en goed behandelen. Samen met verwanten en met medewerkers die van betekenis kunnen zijn, voor zichzelf en voor de ander.”

Ernst Klunder

Met een achtergrond als bedrijfseconoom is Ernst Klunder sinds oktober 2018 als lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van ’s Heeren Loo. “De kwetsbare mensen die wij ondersteunen, kunnen hun wensen en behoeften niet altijd duidelijk overbrengen. Ik vind het indrukwekkend om te zien hoe mijn collega’s in het land op allerlei manieren proberen de stem van onze cliënten te laten spreken. Door het toepassen van methodieken en kennis, maar ook met een simpel gebaar als een toegestoken hand of een glimlach. Om hun werk te ondersteunen, werk ik graag aan de verbinding van kwaliteit van zorg en een doelmatige inzet van mensen en middelen.” Per 1 april draagt Jan Fidder het voorzitterschap over aan Ernst Klunder. 

Over 's Heeren Loo

's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke en/of andere beperking in het hele land met begeleiding, ondersteuning en behandeling. Dat doen we met 17.000 medewerkers voor 14.000 cliënten. Via een landelijk netwerk van poliklinieken behandelen we nog eens ruim 3.000 extramurale cliënten.

's Heeren Loo stimuleert de emancipatie en participatie van cliënten, onder andere met de Academie voor Zelfstandigheid en met behandeling en advies vanuit expertisecentrum Advisium. Daar werken ruim duizend medische, paramedische en gedragswetenschappelijke specialisten.

Met ruim 130 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties helpen we mensen verder.