Polikliniek LVB-GGZ Hoofddorp

Maatregelen Poliklinieken LVB-GGZ in verband met het Coronavirus
Wegens de maatregelen rond het Coronavirus voeren we ons werk op een andere manier uit. Bij afspraken op de polikliniek hanteren wij de richtlijnen van het RIVM. Dit geldt ook voor thuisobservaties. Het kan zijn dat we behandelcontacten vervangen door belcontacten. Kom wanneer je klachten hebt niet naar de poli. Voor vragen kun je bellen met je behandelaar of naar het secretariaat: 088 - 037 28 80. We doen ons best om flexibel om te gaan met de situatie en de zorg zo goed mogelijk te laten doorgaan.

Kinderen en jeugdigen

Bij de polikliniek LVB-GGZ in Hoofddorp kunnen cliënten terecht voor diagnostiek en behandeling. Wij richten ons nu op kinderen en jongeren (18-) met psychische klachten, met of zonder licht verstandelijke beperking (LVB). Afhankelijk van de hulpvraag maken we een inschatting of de cliënt bij ons op juiste plek is. Natuurlijk betrekken we de verwanten van de cliënt bij de behandeling.

Ons team

Ons team bestaat onder andere uit een kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psychologen, ambulante behandelaren, een systeemtherapeut, een orthopedagoog en een beeldend vaktherapeut. Het behandelteam wordt de komende tijd verder uitgebreid. In de toekomst hopen we onze diensten ook te verlenen aan volwassen cliënten (18+).

Wat doen deze mensen?

 • Als kinder- en jeugd psychiater kijk je naar het gedrag van de client en of deze past binnen de normale ontwikkeling, dan wel afwijkend is. Daarbij houdt je rekening met het feit dat ieder kind verschillend is en zich anders ontwikkelt. Als psychiater stel je als medisch specialist de psychiatrische diagnose. Je kijkt ook naar eventueel lichamelijke ziekten en/of begeleidende lichamelijke klachten die mogelijk een relatie hebben met de psychische klachten van de cliënt. Als psychiater ben je nauw betrokken bij het behandeltraject.
 • Als GZ-psycholoog ben je als regiebehandelaar betrokken bij diagnostiek en behandeltraject en het team. Je bent bij intakes aanwezig om cliënten te leren kennen en goed mee te kunnen denken over diagnostiek en behandeling. Je doet ook zelf diagnostiek en geeft therapie zoals traumabehandeling met EMDR, cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. 
 • Als ambulant behandelaar sluit je aan binnen het gezin om zo psycho-educatie, ouderbegeleiding en behandeling te bieden aan kinderen en jongeren. Naast het contact met de cliënt heb je waar nodig ook gesprekken op school of een andere een plek.
 • Als systeemtherapeut help je de cliënt om (psychische) klachten beter te begrijpen en hier op een andere manier mee om te gaan. Daarbij betrek je ook de omgeving, denk bijvoorbeeld aan de ouders, broers/zussen en/of vrienden. Ook staan we stil bij mensen die niet aanwezig kunnen zijn. Uitgangspunt is dat een probleem nooit op zichzelf staat en dat het systeem om iemand heen (context) hierin een belangrijke rol speelt. In de therapie wordt stil gestaan bij de invloed van leefomgeving, omgevingsfactoren, onderlinge actie-reactiepatronen en de verbetering hiervan. Een gesprek met een systeemtherapeut zorgt voor meer onderling begrip. Door in een vroeg stadium belangrijke naasten te betrekken bij de therapie wordt vaak voorkomen dat problemen groter worden. Als betrokkenen elkaar beter begrijpen en ondersteunen neemt het risico op verergering of terugkeer van het probleem af.
 • Als orthopedagoog houd je je bezig met diagnostiek, zoals het afnemen van testen en vragenlijsten. Denk bijvoorbeeld aan een intelligentieonderzoek. Daarnaast ben je ook bezig met de behandeling. De behandeling is bedoeld voor het kind/jongere maar waar nodig ook voor de ouders. De behandeling vindt over het algemeen op de poli plaats maar kan ook in de thuisomgeving plaatsvinden.
 • Als beeldend vaktherapeut gebruik je tijdens de behandeling creatieve middelen (b.v. tekenen, schilderen, fotograferen en boetseren) om de cliënt te helpen zich te uiten en emoties te doorvoelen. Beeldende therapie is een ervaringsgerichte werkvorm waarbij creativiteit wordt ingezet om zichtbaar te maken wat soms moeilijk in woorden is uit te drukken. Je sluit daarbij aan bij de behoefte en hulpvraag van de cliënt en hoopt dat deze meer van ‘het hoofd’ naar ‘het lijf’ gaat. Het vergroten van de autonomie, versterken van het zelfbeeld en het inzichtelijk maken van gedachten/gevoelens/gedrag staat daarbij centraal.

De polikliniek is centraal gelegen in de regio.

Wat we voor je kunnen betekenen?

We bieden je behandeling bij onder andere de volgende problemen:

 • Sociale contacten
 • Negatief zelfbeeld
 • Gedrag
 • Ontwikkeling
 • Identiteit
 • Stemming
 • Slaap
 • Angst

Bij onder andere de volgende diagnose kun je bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling:

 • Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteit (AD(H)D)
 • Eetstoornis
 • Autisme spectrum stoornis (ASS
 • Somatische-symptoomstoornis
 • Angststoornis
 • Obsessieve-compulsieve stoornis
 • Gedragsstoornissen
 • Stemmingsstoornis

Van intake naar behandeling

Natuurlijk wil je graag van je klachten af. Na de intake volgt een diagnostiekfase. Op basis hiervan starten we de behandeling. Denk hierbij aan:

 • Oplossingsgerichte therapie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Psycho-educatie
 • Systeemtherapie
 • Beeldende therapie
 • EMDR
 • Medicamenteuze behandeling
 • Ouderbegeleiding

Aanmelden

Voor behandeling heb je een verwijzing nodig van een professional. Dit kan bijvoorbeeld de huisarts zijn of een kinderarts. Krijg je al ondersteuning van de gemeente vanuit het wijkteam, dan kan de gemeentewerker een aanmelding schrijven.

Zodra we de verwijsbrief van de arts of de aanmelding van de gemeente hebben ontvangen nemen we contact met je op om een afspraak te maken voor het intakegesprek.

Wachttijd Hoofddorp

De wachttijd is kort (4-6 weken). Het aanvragen van financiering duurt gemiddeld 2-4 weken en is een voorwaarde voor de start van een intake. Deze tijd is in de wachttijd meegenomen. Voor het opvragen van informatie en het doen van aanmeldingen kun je contact opnemen met het secretariaat via ggz.hoofddorp@sheerenloo.nl of 088 - 037 28 80 (keuze 3).

Parkeren

Bij het oprijden van het ziekenhuisterrein staat rechts een bord met 's Heeren Loo aangegeven. Neem hier de linker rijbaan. De weg maakt een bocht naar links en direct daarna staat wederom een bord met 's Heeren Loo aangeven. Sla deze weg naar rechts in, let op de weg is erg smal! De weg draait naar rechts en aan de rechterhand is de parkeerplaats met slagboom. De polikliniek is gevestigd aan de voorkant van de parkeerplaats. Het gebeurt bijna nooit, maar is de parkeerplaats vol, dan is de volgende optie om te parkeren in de parkeertoren. Het is vandaar 250 meter wandelen naar de polikliniek.

Meer weten?

Polikliniek LVB-GGZ Hoofddorp
Spaarnepoort 5
2134 TM Hoofddorp

088 - 037 28 80 (optie 3)
[javascript protected email address]
Routebeschrijving
Terug naar boven