Vacatures 13 nieuw

Privacystatement

's Heeren Loo zet zich in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten, medewerkers en andere bij de zorg betrokken mensen te beschermen. We begrijpen dat persoonsgegevens meer zijn dan alleen maar gegevens van betrokkenen.

Daarom spelen we actief in op de invoering van scherpere privacyregels, zodat we nu én in de toekomst voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy. Wil je meer weten? Lees dan ons privacystatement, voor cliënten, medewerkers en betrokkenen.

Cliënten

Privacy gaat over hoe we omgaan met alle informatie die we van jou hebben. Bijvoorbeeld je naam en geboortedatum maar ook gegevens die iets zeggen over je gezondheid of beperking.

Leerlingen

Privacy gaat over hoe we omgaan met alle informatie die we van jou hebben. Bijvoorbeeld je naam en geboortedatum maar ook gegevens die iets zeggen over je gezondheid of beperking.

Medewerkers

Als je bij ons wilt komen werken, hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld de gegevens die op het intake-/aanmeldformulier en sollicitatiegegevens staan.

Betrokkenen

ls je betrokken bij ons bent, hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld de gegevens die op het intake-/aanmeldformulier en sollicitatiegegevens staan.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of te beperken.

 • Je kunt jouw verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming van ’s Heeren Loo via functionaris.gegevensbescherming@sheerenloo.nl.

  Voordat jouw verzoek in behandeling kan worden genomen, moet ‘s Heeren Loo eerst aan de hand van een geldig legitimatiebewijs je identiteit vaststellen. Je kunt hiervoor langskomen bij een van onze regiokantoren of je kunt een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs met jouw verzoek meesturen. Via de app KopieID van de Rijksoverheid kun je een veilige kopie maken van je identiteitsbewijs. Nadat je geïdentificeerd bent, wordt de kopie van je legitimatiebewijs meteen vernietigd.

 • Dan moet dat verzoek ingediend worden door je ouders of je wettelijke vertegenwoordiger. ’s Heeren Loo stuurt de reactie op het verzoek naar je ouders of je wettelijke vertegenwoordiger.

 • Je dient het verzoek te voorzien van een afschrift van de beschikking waarmee je benoemd bent tot curator, bewindvoerder of mentor van de betrokkene. In geval je gemachtigde bent, dien je een getekende volmacht te overleggen. In beide voornoemde situaties vragen wij ook om een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de betrokkene bij het verzoek mee te sturen.

 • Je ontvangt uiterlijk 1 maand na ontvangst van je verzoek een reactie inhoudende dat

  • je verzoek is toegewezen of
  • je verzoek is afgewezen of
  • de termijn met twee maanden wordt verlengd vanwege de complexiteit van je verzoek of het aantal verzoeken.


  Wil je meer weten? Klik dan hier om naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.  

  Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

  Telefoon: 088-0371000
  E-mail: functionaris.gegevensbescherming@sheerenloo.nl

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, chat, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op
Terug naar boven