Over Stichting Cliëntfonds

Al meer dan 130 jaar helpt ’s Heeren Loo mensen met een verstandelijke beperking verder met goede zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling. Onze zorg wordt betaald vanuit de afgesproken zorgbudgetten in Nederland. Om cliënten extra kwaliteit van leven te geven is meer nodig.

Daarom zamelt Stichting Cliëntfonds van ’s Heeren Loo geld in voor plezierige, ontspannende en uitdagende activiteiten voor cliënten. Dit zijn ervaringen waarmee zij invulling en betekenis geven aan het leven en ervaringen die zorgen voor voldoening en vermaak.

Stichting Cliëntfonds is in staat om haar werk te doen, dankzij het vertrouwen en de steun van vele particuliere donateurs, erflaters, serviceclubs, bedrijven en fondsen. Gulle gevers, die net als u, mensen met een beperking een warm hart toedragen en hen een fijn en goed leven gunnen.

Doneren

Draagt u kwetsbare mensen een warm hart toe? En wilt u iets bijzonders doen? Door Stichting Cliëntfonds te steunen draagt u bij aan activiteiten waarmee mensen met een verstandelijke beperking zich kunnen ontplooien, vermaken en ontspannen. Helpt u mee?

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Cliëntfonds wordt gevormd door Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep. Deze laatste wordt vertegenwoordigd door haar raad van bestuur:

  • De heer E. Klunder, voorzitter raad van bestuur ’s Heeren Loo Zorggroep
  • Mevrouw A. Ouwehand, lid raad van bestuur ’s Heeren Loo Zorggroep
  • De heer M. van Akkeren, lid raad van bestuur ’s Heeren Loo Zorggroep

Het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn diensten aan Stichting Cliëntfonds en heeft geen personeel in dienst.

Overige informatie

ANBI

Stichting Cliëntfonds is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daardoor belastingvrij. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Contact

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen. U kunt altijd contact opnemen met Mitzy Kieffer van Team Fondsenwerving op 06 - 22 58 43 54 of mail mitzy.kieffer@sheerenloo.nl.

Een brief sturen kan ook, het adres is: ’s Heeren Loo, Team Fondsenwerving, Stichting Cliëntfonds / Stichting Wetenschappelijk Onderzoek, t.a.v. Mitzy Kieffer, Berkenweg 11, 3811 LA Amersfoort.