Over Stichting Wetenschappelijk Onderzoek

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek van 's Heeren Loo ondersteunt, bevordert, stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek. De Stichting werft fondsen voor het betalen van mensen en middelen. De afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Kennis Management (WOK) geeft richting en vorm aan de onderzoeken en verbindt, versterkt en verankert kennis en kunde binnen ’s Heeren Loo. 

Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad van ’s Heeren Loo ziet toe op de kwaliteit en voortgang van de onderzoeksprojecten. Daarnaast adviseert deze raad onze organisatie over wetenschapsbeleid en subsidieaanvragen. Ze beoordeelt de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van die subsidieaanvragen voor onderzoek en verwante andere activiteiten en toetst deze aan de doelen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo.

De Wetenschappelijke Raad bestaat uit:

  Doneren

  Draagt u kwetsbare mensen een warm hart toe? En wilt u onderzoek naar betere behandelmethoden stimuleren? Door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek te steunen worden onderzoeken gefinancierd die de kwaliteit van leven van mensen met een beperking vergroten, maar niet vanuit de reguliere zorgbudgetten worden bekostigd. Helpt u mee?

  Uw gift kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL88FVLB260998273 ten name van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo. Als u wilt zet u bij het betaalkenmerk het oormerk van uw gift, bijvoorbeeld ‘Onderzoek Diagnostisch Instrument Adaptief Gedrag’.

  Gegevens Stichting Wetenschappelijk Onderzoek

  ANBI

  Stichting Cliëntfonds is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daardoor belastingvrij. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

  Contact

  Kunnen wij u helpen?

  Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen. U kunt altijd contact opnemen met Mitzy Kieffer van Team Fondsenwerving op 06 - 22 58 43 54 of mail mitzy.kieffer@sheerenloo.nl.

  Een brief sturen kan ook, het adres is: ’s Heeren Loo, Team Fondsenwerving, Stichting Cliëntfonds / Stichting Wetenschappelijk Onderzoek, t.a.v. Mitzy Kieffer, Berkenweg 11, 3811 LA Amersfoort.