Vacatures 14 nieuw
Werken bij
's Heeren Loo
Jouw betrokkenheid werkt!

Gezinshulpverlener

Je kunt op deze functie
reageren tot 02-04-2019

 • 24-36
 • Eindhoven
 • €2345 - €3505
Solliciteer

Gezinshulpverlener

een ambitieuze rol voor een ervaren pionier!

Maak jij de vertaalslag naar een passend behandelplan, waarbij je alle kennis en kansen van een landelijke organisatie op lokaal niveau weet te benutten? Voel jij aan wanneer het juiste moment is om interventies in te zetten, zodat de ontwikkeling positief kantelt? Ben jij op je scherpst in een snel veranderende omgeving? Lees dan snel verder en wie weet ben jij onze nieuwe gezinshulpverlener!

Hét gezicht van Eindhoven/Tilburg en omgeving!

’s Heeren Loo biedt al meer dan 150 jaar ondersteuning aan (jonge) mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. We hebben door de loop der jaren veel kennis en ervaring opgebouwd, welke jij binnenkort in de gezinshulpverlening aanbiedt dichtbij de jongere en hun gezin in Eindhoven/Tilburg en omstreken. Dichtbij en lokaal omdat kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking midden in de samenleving staan. In hun eigen omgeving, met familie en vrienden, komen zij het beste tot hun recht. Wij zoeken ervaren gezinshulpverleners die werkelijk de jongere en hun gezin centraal stellen en hen stimuleren in het maken van eigen keuzes en een bijdrage willen leveren aan hun ontwikkeling. Om jou heen wordt de dienstverlening opgestart. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Hét gezicht van Eindhoven/Tilburg en omgeving, wat houdt dat in? Dat is nogal een flinke rol die alleen bij je past als je werkelijk onze visie en missie als pionierende vaandeldrager kunt neerzetten. Het vraagt van jou dat je de lijnen weet uit te zetten en samenwerkingskansen benut in de rol van gezinshulpverlener binnen een nieuw speelveld. Je weet met veel respect voor het gezinssysteem en invoelende doortastendheid de eerste contacten te leggen binnen de gezinnen, altijd ben je je ervan bewust dat je te gast bent. Het gaat hierbij vooral om jongeren/gezinnen waarbij sprake is van een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB). Zonodig zet je interventies in bij jongeren en hun gezinssysteem om het opvoedingsklimaat en/of de veiligheid positief te beïnvloeden. Samen met de jongere en ouders/verwanten en onder verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper, stel je een behandelplan op. Deze gedragswetenschapper is verbonden aan het landelijk Expertisecentrum Advisium van ’s Heeren Loo: Expertisecentrum Advisium .

Dit is 's Heeren Loo!

Je komt te werken in de ontwikkelregio Zuid-Nederland. Binnen deze nieuwe regio hebben we een locatie in Woudrichem geopend en verlenen wij ambulante dienstverlening in Venlo en omgeving. De tweede stap is deze dienstverlening nu uit te breiden in de omgeving van Eindhoven/Tilburg. De insteek is om het werkgebied/omgeving en de dienstverlening binnen het Jeugddomein regionaal verder uit te breiden. Je komt terecht in een dynamische en snel veranderende omgeving waarbij je in eerste instantie dichtbij de regiodirecteur/ manager zorg/gedragswetenschapper staat om de lijnen binnen een pionierende omgeving kort te houden.

Jouw kennis en kunde!

Je hebt minimaal een relevante HBO-opleiding zoals SPH/Pedagogiek, aangevuld met een gerichte vervolgopleiding zoals IAG/IOG. Ook heb je ervaring in het werken met gezinnen en ben je geregistreerd (SKJ) in het jeugdregister. Daarnaast verwachten we dat je:

 • inzicht hebt in gezinssystemen, alsmede kennis van systeem- /oplossingsgerichte benadering;
 • kennis/ervaring hebt met de LVB-doelgroep en de bijbehorende gedragsproblematiek;
 • kennis hebt van de sociale kaart in de regio op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en welzijnsinstellingen ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking;
 • solistisch en in teamverband kunt werken;
 • kunt schakelen tussen niveau en begeleidingsbehoefte van de zorgvragers;
 • een pionierende, pragmatisch ingestelde verbinder bent die met tact en inlevingsvermogen begeleiding kan bieden;
 • beschikt over een rijbewijs en auto.

Dit bieden wij jou aan!

Een ambitieuze functie en een unieke kans om een dienstverlening op te starten binnen een nieuw werkgebied. Jij werkt vanuit een ervaren zorgorganisatie rijk aan kennis en dichtbij de mensen voor een zo volwaardig mogelijk bestaan. De aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor een jaar. Het aantal uren wordt in overleg met jou bepaald met een minimum van 24 uur op weekbasis.

 • Triple C
  Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

  Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:

  • uitgaan van hun menselijke behoeften;
  • een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
  • samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
  • anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.

  Vlaskamp
  Methode Vlaskamp is een methode voor volwassenen en kinderen met meervoudige beperkingen. Deze cliënten kunnen weinig zelfstandig en hebben hulp nodig bij basale dingen, zoals opstaan, douchen en eten.

  De methodiek Vlaskamp is een heldere, geordende methodiek, die werkt met hele ‘kleine stapjes’ en doelen. Deze doelen worden steeds geëvalueerd. Speciale ‘scoringslijsten’ houden bij of een doel behaald is of niet en of ze moeten worden bijgesteld. De methodiek is gericht op de ontwikkeling en behouden van vaardigheden.

  Hele kwetsbare mensen houden, daar waar het kan, regie over hun eigen leven.

  Competentie Gericht Werken
  'Competentiegericht werken' is een methodiek ontwikkeld voor de medewerker, de professional, die cliënten begeleidt. De methodiek helpt de medewerker een visie te vormen op de ontwikkeling van de cliënt. Daarnaast beschrijft de methodiek hoe de medewerker de cliënt benadert, begeleidt en/of behandelt en hoe de medewerker zo dicht mogelijk bij de hulpvraag van de cliënt kan aansluiten.

  De cliënt wordt vanuit de methodische werkwijze competentiegericht aangesproken en begeleid. Dat betekent dat de begeleider zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van de cliënt en de krachten en mogelijkheden die de cliënt in huis heeft. De begeleider hanteert hierbij interventies die gericht zijn op het versterken van nieuw en adequaat gedrag van de cliënt, en het afremmen of stoppen van het inadequate gedrag.

 • Als je hebt gesolliciteerd, ontvang je via de mail een bevestiging. Je ontvangt zo snel mogelijk een uitnodiging voor een eerste gesprek met de betreffende manager. Of je ontvangt een e-mail met de reden van afwijzing. Als je niet bij de eerste selectie zit, kan het zijn dat we naderhand toch nog met jou contact opnemen omdat er dan wel een geschikte vacature is.Verloopt het eerste gesprek positief, dan volgt er mogelijk een tweede gesprek. Daarna heb je een gesprek over je arbeidsvoorwaarden.

  Voor inhoudelijke vragen over de werkzaamheden en voorwaarden die in de vacature staan, kan je bellen met de contactpersoon van de vacature. Voor alle overige vragen kan je bellen met de afdeling Recruitment via telefoonnummer 088-0370510.

 • 's Heeren Loo wil dat cliënten de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgen. Daarom bieden we talentvolle mensen een aantrekkelijke werkomgeving waar ze met plezier kunnen werken.

  We stimuleren de professionele ontwikkeling van medewerkers, geven ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, bieden goede arbeidsvoorwaarden en helpen medewerkers de balans te vinden tussen werk en privé.

  Zo werken wij met elkaar


  's Heeren Loo wil bijdragen aan een zinvol bestaan van mensen met een verstandelijke beperking. Om dit te bereiken gaan onze medewerkers de dialoog aan met cliënten en met elkaar. En mocht dat nodig zijn, dan gaan ze op zoek naar extra kennis. Want we streven altijd naar de beste behandeling en verzorging. Dat maakt het werk bij 's Heeren Loo uitdagend en leuk.

  Dit streven wij als werkgever na:


  Een lerende, open organisatie met lef's Heeren Loo is een organisatie waar mensen elkaar feedback geven, daadwerkelijk van elkaar leren en elkaar vertrouwen. Er is een goede balans tussen regels en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. We richten onze organisatie zo in dat onze zorgmedewerkers zich volledig kunnen richten op hun werk met cliënten. Leidinggevenden geven medewerkers verantwoordelijkheid en de ruimte zich te ontplooien. Want we willen dat onze medewerkers plezier hebben in hun werk!

  Persoonlijk leiderschap

  We willen dat onze medewerkers persoonlijk leiderschap laten zien in hun werk. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je werk en voor het op peil houden van je vaardigheden en inzetbaarheid. Je geeft collega's feedback en je staat ook zelf open voor feedback van anderen. Je kunt ook goed in teamverband samenwerken. En je hebt oog voor de cliënten, je collega's en de organisatie.

  Ontwikkelmogelijkheden

  's Heeren Loo wil dat haar medewerkers optimaal functioneren en stimuleert en faciliteert daarom de (verdere) ontwikkeling van de voor de huidige functie benodigde competenties. Maar we nodigen je ook uit te kijken naar de ontwikkeling van competenties voor een eventueel gewenste toekomstige functie. Jezelf ontwikkelen kan bij ‘s Heeren Loo bijvoorbeeld door coaching op de werkplek, een korte training of een volledige opleiding. Uitgangspunt hierbij is dat het een bijdrage levert aan zowel de individuele wensen, ambities en mogelijkheden van de medewerkers als aan de doelen en ambities van 's Heeren Loo.

  Arbeidsvoorwaarden

  Werk je bij 's Heeren Loo, dan val je onder de CAO Gehandicaptenzorg. In de CAO zijn niet alleen zaken geregeld als de hoogte van het salaris, vakantiedagen en overwerk, maar bijvoorbeeld ook je pensioen en eindejaarsuitkering. Naast de CAO-regelingen heeft 's Heeren Loo een ruilregeling arbeidsvoorwaarden, een goede studiekostenregeling en collectieve afspraken met verschillende zorgverzekeringen.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gelijk gebleken geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang. Bij aanname voor deze functie dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Als gezinshuisouder dien je een Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB) in te leveren voor jezelf en inwonenden vanaf 12 jaar (zijnde geen cliënten). Is je beroep geregistreerd in het BIG register, dan wordt door ons gecontroleerd of aan jou een maatregel of bevel is opgelegd. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer op deze vacature

Heb je vragen over deze functie, solliciteren of over werken bij `s Heeren Loo?
We horen graag van je!

Solliciteer