Vacatures 14 nieuw
Werken bij
's Heeren Loo
Jouw betrokkenheid werkt!

Integraal Persoonlijk Begeleider NAH | Parttime

Je kunt op deze functie
reageren tot 01-04-2019

 • 20-32
 • Ermelo
 • €1898 - €3084
Solliciteer

Integraal Persoonlijk Begeleider NAH | Parttime

voor 1 op 1 begeleiding van één cliënt of binnen woningen met meerdere cliënten

"Kan jij mij helpen met verzorgen, maar er ook voor zorgen dat ik zoveel mogelijk zelf blijf doen? Signaleer jij veranderingen in mijn gedrag? Sta jij altijd voor mij klaar?" Jij vindt het een uitdaging een proactieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, begeleiding en verzorging van de cliënten.

Observeren, begeleiden en ondersteunen:

Je solliciteert op een functie waarbij individuele begeleiding geboden wordt aan clënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Je draait je dienst met en rondom de zorgvraag van 1 enkele cliënt. Als team staan jullie rondom de cliënt met dezelfde uitgangspunten.

De zorg is intensief, zowel de ondersteuning van de adl, als in de begeleiding van de psychische belastbaarheid. Dit uit zich onder andere in ernstige impulsdoorbraken, ongeremdheid en onberekenbaarheid. De zorg rondom de cliënten is niet ingewikkeld, maar de cliënt zelf zorgt voor de nodige uitdaging. Dit kan je heel goed begeleiden als je beschikt over een dosis zelfreflectie en humor. Doordat je goed kunt observeren, ben je de situatie ver vooruit en kan je er samen een goede dienst van maken. We werken vanuit de methode Triple C, waarbij het kenmerk is dat je naast de cliënt staat en er niet tegenover.

Je zal een integrale functie bekleden, wat inhoudt dat je met de cliënt op zowel wonen als dagbesteding werkt. Het aantal contracturen is in overleg. Binnen het clustern NAH hebben we meerdere woningen, waar ook meerdere cliënten wonen en ook hier zijn mogelijkheden tot werken. Geef maar aan in je motivatiebrief.

Dit zijn wij:

Zorgpark Ermelo is de regionale specialist voor mensen met een verstandelijke beperking. We bieden antwoord op een grote diversiteit aan complexe zorg- en begeleidingsvragen. Ons expertisecentrum Advisium ondersteunt onze professie en de vraag van de cliënten. Het zorgpark is gelegen in een prachtige bosrijke omgeving.

Dit ben jij:

Je bent in het bezit van afgeronde mbo-opleiding binnen de gezondheids- of welzijnszorg op minimaal niveau 3 of 4. Je wilt werken binnen een stabiel team van collega’s die werken vanuit betrokkenheid naar, respect voor en interesse hebben in de ander. Daarnaast verwachten wij dat je:

 • kennis hebt van de NAH doelgroep en Triple C, of je bent bereid tot het volgen van scholing.
 • zelfstandig kunt werken.
 • bereid bent de schouders eronder te zetten in het doorontwikkelen van het team.
 • flexibel inzetbaar bent.
 • een kritische houding hebt, waarbij je het handelen van jezelf en anderen regelmatig toetst aan de uitgangspunten van klantvolgend werken.

Dit bieden wij:

 • Binnen het team werken in een omgeving waarin we van en met elkaar leren als begeleiders en cliënt.
 • Een contract voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Triple C
  Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

  Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:

  • uitgaan van hun menselijke behoeften;
  • een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
  • samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
  • anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.

  Vlaskamp
  Methode Vlaskamp is een methode voor volwassenen en kinderen met meervoudige beperkingen. Deze cliënten kunnen weinig zelfstandig en hebben hulp nodig bij basale dingen, zoals opstaan, douchen en eten.

  De methodiek Vlaskamp is een heldere, geordende methodiek, die werkt met hele ‘kleine stapjes’ en doelen. Deze doelen worden steeds geëvalueerd. Speciale ‘scoringslijsten’ houden bij of een doel behaald is of niet en of ze moeten worden bijgesteld. De methodiek is gericht op de ontwikkeling en behouden van vaardigheden.

  Hele kwetsbare mensen houden, daar waar het kan, regie over hun eigen leven.

  Competentie Gericht Werken
  'Competentiegericht werken' is een methodiek ontwikkeld voor de medewerker, de professional, die cliënten begeleidt. De methodiek helpt de medewerker een visie te vormen op de ontwikkeling van de cliënt. Daarnaast beschrijft de methodiek hoe de medewerker de cliënt benadert, begeleidt en/of behandelt en hoe de medewerker zo dicht mogelijk bij de hulpvraag van de cliënt kan aansluiten.

  De cliënt wordt vanuit de methodische werkwijze competentiegericht aangesproken en begeleid. Dat betekent dat de begeleider zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van de cliënt en de krachten en mogelijkheden die de cliënt in huis heeft. De begeleider hanteert hierbij interventies die gericht zijn op het versterken van nieuw en adequaat gedrag van de cliënt, en het afremmen of stoppen van het inadequate gedrag.

 • Als je hebt gesolliciteerd, ontvang je via de mail een bevestiging. Je ontvangt zo snel mogelijk een uitnodiging voor een eerste gesprek met de betreffende manager. Of je ontvangt een e-mail met de reden van afwijzing. Als je niet bij de eerste selectie zit, kan het zijn dat we naderhand toch nog met jou contact opnemen omdat er dan wel een geschikte vacature is.Verloopt het eerste gesprek positief, dan volgt er mogelijk een tweede gesprek. Daarna heb je een gesprek over je arbeidsvoorwaarden.

  Voor inhoudelijke vragen over de werkzaamheden en voorwaarden die in de vacature staan, kan je bellen met de contactpersoon van de vacature. Voor alle overige vragen kan je bellen met de afdeling Recruitment via telefoonnummer 088-0370510.

 • 's Heeren Loo wil dat cliënten de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgen. Daarom bieden we talentvolle mensen een aantrekkelijke werkomgeving waar ze met plezier kunnen werken.

  We stimuleren de professionele ontwikkeling van medewerkers, geven ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, bieden goede arbeidsvoorwaarden en helpen medewerkers de balans te vinden tussen werk en privé.

  Zo werken wij met elkaar


  's Heeren Loo wil bijdragen aan een zinvol bestaan van mensen met een verstandelijke beperking. Om dit te bereiken gaan onze medewerkers de dialoog aan met cliënten en met elkaar. En mocht dat nodig zijn, dan gaan ze op zoek naar extra kennis. Want we streven altijd naar de beste behandeling en verzorging. Dat maakt het werk bij 's Heeren Loo uitdagend en leuk.

  Dit streven wij als werkgever na:


  Een lerende, open organisatie met lef's Heeren Loo is een organisatie waar mensen elkaar feedback geven, daadwerkelijk van elkaar leren en elkaar vertrouwen. Er is een goede balans tussen regels en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. We richten onze organisatie zo in dat onze zorgmedewerkers zich volledig kunnen richten op hun werk met cliënten. Leidinggevenden geven medewerkers verantwoordelijkheid en de ruimte zich te ontplooien. Want we willen dat onze medewerkers plezier hebben in hun werk!

  Persoonlijk leiderschap

  We willen dat onze medewerkers persoonlijk leiderschap laten zien in hun werk. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je werk en voor het op peil houden van je vaardigheden en inzetbaarheid. Je geeft collega's feedback en je staat ook zelf open voor feedback van anderen. Je kunt ook goed in teamverband samenwerken. En je hebt oog voor de cliënten, je collega's en de organisatie.

  Ontwikkelmogelijkheden

  's Heeren Loo wil dat haar medewerkers optimaal functioneren en stimuleert en faciliteert daarom de (verdere) ontwikkeling van de voor de huidige functie benodigde competenties. Maar we nodigen je ook uit te kijken naar de ontwikkeling van competenties voor een eventueel gewenste toekomstige functie. Jezelf ontwikkelen kan bij ‘s Heeren Loo bijvoorbeeld door coaching op de werkplek, een korte training of een volledige opleiding. Uitgangspunt hierbij is dat het een bijdrage levert aan zowel de individuele wensen, ambities en mogelijkheden van de medewerkers als aan de doelen en ambities van 's Heeren Loo.

  Arbeidsvoorwaarden

  Werk je bij 's Heeren Loo, dan val je onder de CAO Gehandicaptenzorg. In de CAO zijn niet alleen zaken geregeld als de hoogte van het salaris, vakantiedagen en overwerk, maar bijvoorbeeld ook je pensioen en eindejaarsuitkering. Naast de CAO-regelingen heeft 's Heeren Loo een ruilregeling arbeidsvoorwaarden, een goede studiekostenregeling en collectieve afspraken met verschillende zorgverzekeringen.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gelijk gebleken geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang. Bij aanname voor deze functie dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Als gezinshuisouder dien je een Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB) in te leveren voor jezelf en inwonenden vanaf 12 jaar (zijnde geen cliënten). Is je beroep geregistreerd in het BIG register, dan wordt door ons gecontroleerd of aan jou een maatregel of bevel is opgelegd. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer op deze vacature

Heb je vragen over deze functie, solliciteren of over werken bij `s Heeren Loo?
We horen graag van je!

Solliciteer