Vacatures 14 nieuw
Werken bij
's Heeren Loo
Jouw betrokkenheid werkt!

Jeugd&Gezinswerker | Parttime

Je kunt op deze functie
reageren tot 18-01-2019

 • 28
 • Voorhout
 • €2345 - €3505
Solliciteer

Jeugd&Gezinswerker | Parttime

voor een samenwerkingsverband met de gemeente Holland-Rijnland

Heb jij kennis van en ervaring in de zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en wil je werken in een Jeugd en Gezinsteam? Beschik jij over een pioniersmentaliteit, ben je klant en oplossingsgericht? Ben jij adviesvaardig en een verbinder pur sang?

Verbinden, versterken en coördineren

Het Jeugd en Gezinsteam vervult een cruciale rol bij het verhogen van de kwaliteit van de jeugdhulp, het adequaat inspelen op de behoefte en/of het inschakelen van de juiste hulp en het verminderen van het onnodig gebruik van (zware) specialistische voorzieningen binnen de gemeente.

Jeugd&Gezinswerkers maken samen met ouders en jongeren de afweging: "Wat is nodig om de vragen van het gezin te beantwoorden".

Jij, de Jeugd&Gezinswerker, biedt daarbij:

 • Preventie en consultatie.
 • Hulpvraag verduidelijking.
 • Regie, indicatie en/of doorverwijzing.
 • Bewaken van een veilig leefklimaat.
 • Waarborgen en realiseren professionele ontwikkeling.

Dit zijn wij:

Het Jeugd en Gezinsteams maken onderdeel uit van het centrum Jeugd en Gezin in de gemeente Holland Rijnland. Holland Rijnland is een samenwerking van en voor 12 gemeenten in het hart van de Randstad. De standplaats voor deze vacature is de gemeente Voorhout (ZH).

Binnen de teams wordt gewerkt vanuit 4 kernwaarden: Wij doen wat nodig is, schakelen in wie nodig zijn, en weten dat goed te doseren. Zoveel en zo weing, zo lang en zo kort, als nodig is voor gezinsleden om zelf weer grip op hun opvoeden en opgroeien te krijgen. Wij richten ons op het versterken van, en het vertrouwen op, de eigen mogelijkheden van ouders en jeugdigen. Wij richten ons op de versterking van elkaar. Wij leggen verbindingen en onderhouden de samenwerkingsrelaties met o.a ouders, jeugdigen en mensen in hun nabije omgeving. Wij benutten de beschikbare kennis en ervaring van gezinsleden, onszelf en anderen, binnen en buiten het team.

Dit ben jij:

 • Je beschikt over een afgeronde relevante hbo opleiding, bij voorkeur aangevuld met kennis van hulpverleningsmethodieken.
 • Je hebt ruime ervaring met het werken met gezinnen met kinderen en jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking.
 • Je hebt ervaring in het onderhouden van contacten met voorzieningen (o.a. scholen).
 • Je bent zelfstandig, kunt goed reflecteren en durft kritisch te zijn.
 • Je werkt oplossings- en systeemgericht.
 • Je zoekt actief de samenwerking en je bent tevens een verbindende factor in het netwerk.
 • Zelfregie en ontwikkeling van de hulpvragers staan bij jou hoog in het vaandel.

Dit bieden wij:

 • Trainingen en intervisie binnen het Jeugd en Gezinsteam.
 • De mogelijkheid tot SKJ registratie (dit is verplicht).
 • Je komt in dienst bij ’s Heeren Loo en wordt gedetacheerd bij het JGT.
 • Triple C
  Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

  Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:

  • uitgaan van hun menselijke behoeften;
  • een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
  • samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
  • anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.

  Vlaskamp
  Methode Vlaskamp is een methode voor volwassenen en kinderen met meervoudige beperkingen. Deze cliënten kunnen weinig zelfstandig en hebben hulp nodig bij basale dingen, zoals opstaan, douchen en eten.

  De methodiek Vlaskamp is een heldere, geordende methodiek, die werkt met hele ‘kleine stapjes’ en doelen. Deze doelen worden steeds geëvalueerd. Speciale ‘scoringslijsten’ houden bij of een doel behaald is of niet en of ze moeten worden bijgesteld. De methodiek is gericht op de ontwikkeling en behouden van vaardigheden.

  Hele kwetsbare mensen houden, daar waar het kan, regie over hun eigen leven.

  Competentie Gericht Werken
  'Competentiegericht werken' is een methodiek ontwikkeld voor de medewerker, de professional, die cliënten begeleidt. De methodiek helpt de medewerker een visie te vormen op de ontwikkeling van de cliënt. Daarnaast beschrijft de methodiek hoe de medewerker de cliënt benadert, begeleidt en/of behandelt en hoe de medewerker zo dicht mogelijk bij de hulpvraag van de cliënt kan aansluiten.

  De cliënt wordt vanuit de methodische werkwijze competentiegericht aangesproken en begeleid. Dat betekent dat de begeleider zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van de cliënt en de krachten en mogelijkheden die de cliënt in huis heeft. De begeleider hanteert hierbij interventies die gericht zijn op het versterken van nieuw en adequaat gedrag van de cliënt, en het afremmen of stoppen van het inadequate gedrag.

 • Als je hebt gesolliciteerd, ontvang je via de mail een bevestiging. Je ontvangt zo snel mogelijk een uitnodiging voor een eerste gesprek met de betreffende manager. Of je ontvangt een e-mail met de reden van afwijzing. Als je niet bij de eerste selectie zit, kan het zijn dat we naderhand toch nog met jou contact opnemen omdat er dan wel een geschikte vacature is.Verloopt het eerste gesprek positief, dan volgt er mogelijk een tweede gesprek. Daarna heb je een gesprek over je arbeidsvoorwaarden.

  Voor inhoudelijke vragen over de werkzaamheden en voorwaarden die in de vacature staan, kan je bellen met de contactpersoon van de vacature. Voor alle overige vragen kan je bellen met de afdeling Recruitment via telefoonnummer 088-0370510.

 • 's Heeren Loo wil dat cliënten de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgen. Daarom bieden we talentvolle mensen een aantrekkelijke werkomgeving waar ze met plezier kunnen werken.

  We stimuleren de professionele ontwikkeling van medewerkers, geven ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, bieden goede arbeidsvoorwaarden en helpen medewerkers de balans te vinden tussen werk en privé.

  Zo werken wij met elkaar


  's Heeren Loo wil bijdragen aan een zinvol bestaan van mensen met een verstandelijke beperking. Om dit te bereiken gaan onze medewerkers de dialoog aan met cliënten en met elkaar. En mocht dat nodig zijn, dan gaan ze op zoek naar extra kennis. Want we streven altijd naar de beste behandeling en verzorging. Dat maakt het werk bij 's Heeren Loo uitdagend en leuk.

  Dit streven wij als werkgever na:


  Een lerende, open organisatie met lef's Heeren Loo is een organisatie waar mensen elkaar feedback geven, daadwerkelijk van elkaar leren en elkaar vertrouwen. Er is een goede balans tussen regels en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. We richten onze organisatie zo in dat onze zorgmedewerkers zich volledig kunnen richten op hun werk met cliënten. Leidinggevenden geven medewerkers verantwoordelijkheid en de ruimte zich te ontplooien. Want we willen dat onze medewerkers plezier hebben in hun werk!

  Persoonlijk leiderschap

  We willen dat onze medewerkers persoonlijk leiderschap laten zien in hun werk. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je werk en voor het op peil houden van je vaardigheden en inzetbaarheid. Je geeft collega's feedback en je staat ook zelf open voor feedback van anderen. Je kunt ook goed in teamverband samenwerken. En je hebt oog voor de cliënten, je collega's en de organisatie.

  Ontwikkelmogelijkheden

  's Heeren Loo wil dat haar medewerkers optimaal functioneren en stimuleert en faciliteert daarom de (verdere) ontwikkeling van de voor de huidige functie benodigde competenties. Maar we nodigen je ook uit te kijken naar de ontwikkeling van competenties voor een eventueel gewenste toekomstige functie. Jezelf ontwikkelen kan bij ‘s Heeren Loo bijvoorbeeld door coaching op de werkplek, een korte training of een volledige opleiding. Uitgangspunt hierbij is dat het een bijdrage levert aan zowel de individuele wensen, ambities en mogelijkheden van de medewerkers als aan de doelen en ambities van 's Heeren Loo.

  Arbeidsvoorwaarden

  Werk je bij 's Heeren Loo, dan val je onder de CAO Gehandicaptenzorg. In de CAO zijn niet alleen zaken geregeld als de hoogte van het salaris, vakantiedagen en overwerk, maar bijvoorbeeld ook je pensioen en eindejaarsuitkering. Naast de CAO-regelingen heeft 's Heeren Loo een ruilregeling arbeidsvoorwaarden, een goede studiekostenregeling en collectieve afspraken met verschillende zorgverzekeringen.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gelijk gebleken geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang. Bij aanname voor deze functie dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Als gezinshuisouder dien je een Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB) in te leveren voor jezelf en inwonenden vanaf 12 jaar (zijnde geen cliënten). Is je beroep geregistreerd in het BIG register, dan wordt door ons gecontroleerd of aan jou een maatregel of bevel is opgelegd. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer op deze vacature

Heb je vragen over deze functie, solliciteren of over werken bij `s Heeren Loo?
We horen graag van je!

Solliciteer