Vacatures 14 nieuw
Werken bij
's Heeren Loo
Jouw betrokkenheid werkt!

Senior Groepsleider Intensieve Jeugdhulp | Parttime | Fulltime

Je kunt op deze functie
reageren tot 02-04-2019

 • 24-32
 • Ermelo
 • €1898 - €3084
Solliciteer

Senior Groepsleider Intensieve Jeugdhulp | Parttime | Fulltime

1 op 1 begeleiding van LVB jongeren

'Wil je tijd investeren in het ontdekken wie ik echt ben? Weet jij waarom ik boos word op momenten dat ik geen overzicht heb? Wil je mij helpen in mijn ontwikkeling?' Blijf jij naast de jongeren staan, hoe tegenstrijdig hun gedrag ook is?

Behandelen, Begeleiden, Coachen:

Het werken met onze doelgroep is pittig. Hun gedrag is vaak moeilijk te verstaan. Hoe rustig en gemoedelijk het soms kan zijn, zo plotseling kan de situatie 360 graden zijn omgedraaid en kan het zo maar escaleren. Onze jongeren hebben jou nodig om hun dag vorm te geven en de wereld om heen begrijpelijk te kunnen maken. Je biedt structuur, stelt grenzen en treedt op als grenzen worden overschreden. Je blijft altijd naast onze jongeren staan, hoe tegenstrijdig hun gedrag ook is.

Je werkt zelfstandig (1-op-1) binnen een groep van 4 jongeren samen met collega’s in de Zeer Intensieve Begeleiding (ZIB). De jongeren worden individueel op maat begeleid. Je wordt bijgestaan door een behandelaar, zij zijn onderdeel van het team. Je krijgt intensieve coaching en begeleiding en er zijn structureel teambesprekingen. Hierdoor ben je goed in staat om veiligheid en vertrouwen te kunnen bieden aan de jongeren. Wij werken vanuit de behandelmethode Triple-C en de methodiek Competentie Gericht Werken (CGW).

Jij gaat als senior groepsleider naast de zorgvragen ook je collega’s motiveren en coachen om samen de complexe zorgvragen voor langere tijd te kunnen beantwoorden. Je gaat werken in een team met een sterke gedrevenheid, die het beste uit zichzelf en de ander wil halen. Samen werken aan een goed ontwikkelklimaat, zie jij jezelf dat bij ons doen? Laat het ons weten.

Dit zijn wij:

Groot Emaus is onderdeel van ’s Heerenloo en ligt in een groene en bosrijke omgeving in Ermelo. Hier bieden wij brede, specialistische en integrale begeleiding en behandeling aan jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Alles is erop gericht om jongeren een zo zelfstandig mogelijk bestaan te kunnen laten opbouwen.

Bekende termen in ons dagelijkse taal zijn: hechtingsstoornis, oppositioneel gedrag, ASS, PDD NOS, negatief zelfbeeld, adaptief en cognitief functioneren, persoonlijkheidsstoornis en impulsief handelen. De begeleiding is multidisciplinair, dynamisch en vraaggericht.

Dit ben jij:

Je bent een ervaren hbo-professional met een opleiding: SPH of Pedagodiek. Je hebt kennis van en ervaring met ASS en diverse gedragsproblematieken. Kennis van en ervaring met Triple C en CGW is een pré. Je deelt onze visie op zorg, behandeling en begeleiding vanuit deze kwaliteiten: daadkracht; sensitiviteit; geduld; weerbaarheid; creativiteit; zelfbewustzijn en zelfreflectief handelen en samenwerking.

Voor meer Emaus kijk wat Jitske zoal doet.

Dit bieden wij:

 • Een contract voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Vaste eindejaarsuitkering van 7,05%, studiekostenfaciliteiten en een Persoonlijk Budget Levensfase naast de wettelijke vakantie-uren.
 • Triple C
  Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

  Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:

  • uitgaan van hun menselijke behoeften;
  • een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
  • samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
  • anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.

  Vlaskamp
  Methode Vlaskamp is een methode voor volwassenen en kinderen met meervoudige beperkingen. Deze cliënten kunnen weinig zelfstandig en hebben hulp nodig bij basale dingen, zoals opstaan, douchen en eten.

  De methodiek Vlaskamp is een heldere, geordende methodiek, die werkt met hele ‘kleine stapjes’ en doelen. Deze doelen worden steeds geëvalueerd. Speciale ‘scoringslijsten’ houden bij of een doel behaald is of niet en of ze moeten worden bijgesteld. De methodiek is gericht op de ontwikkeling en behouden van vaardigheden.

  Hele kwetsbare mensen houden, daar waar het kan, regie over hun eigen leven.

  Competentie Gericht Werken
  'Competentiegericht werken' is een methodiek ontwikkeld voor de medewerker, de professional, die cliënten begeleidt. De methodiek helpt de medewerker een visie te vormen op de ontwikkeling van de cliënt. Daarnaast beschrijft de methodiek hoe de medewerker de cliënt benadert, begeleidt en/of behandelt en hoe de medewerker zo dicht mogelijk bij de hulpvraag van de cliënt kan aansluiten.

  De cliënt wordt vanuit de methodische werkwijze competentiegericht aangesproken en begeleid. Dat betekent dat de begeleider zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van de cliënt en de krachten en mogelijkheden die de cliënt in huis heeft. De begeleider hanteert hierbij interventies die gericht zijn op het versterken van nieuw en adequaat gedrag van de cliënt, en het afremmen of stoppen van het inadequate gedrag.

 • Als je hebt gesolliciteerd, ontvang je via de mail een bevestiging. Je ontvangt zo snel mogelijk een uitnodiging voor een eerste gesprek met de betreffende manager. Of je ontvangt een e-mail met de reden van afwijzing. Als je niet bij de eerste selectie zit, kan het zijn dat we naderhand toch nog met jou contact opnemen omdat er dan wel een geschikte vacature is.Verloopt het eerste gesprek positief, dan volgt er mogelijk een tweede gesprek. Daarna heb je een gesprek over je arbeidsvoorwaarden.

  Voor inhoudelijke vragen over de werkzaamheden en voorwaarden die in de vacature staan, kan je bellen met de contactpersoon van de vacature. Voor alle overige vragen kan je bellen met de afdeling Recruitment via telefoonnummer 088-0370510.

 • 's Heeren Loo wil dat cliënten de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgen. Daarom bieden we talentvolle mensen een aantrekkelijke werkomgeving waar ze met plezier kunnen werken.

  We stimuleren de professionele ontwikkeling van medewerkers, geven ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, bieden goede arbeidsvoorwaarden en helpen medewerkers de balans te vinden tussen werk en privé.

  Zo werken wij met elkaar


  's Heeren Loo wil bijdragen aan een zinvol bestaan van mensen met een verstandelijke beperking. Om dit te bereiken gaan onze medewerkers de dialoog aan met cliënten en met elkaar. En mocht dat nodig zijn, dan gaan ze op zoek naar extra kennis. Want we streven altijd naar de beste behandeling en verzorging. Dat maakt het werk bij 's Heeren Loo uitdagend en leuk.

  Dit streven wij als werkgever na:


  Een lerende, open organisatie met lef's Heeren Loo is een organisatie waar mensen elkaar feedback geven, daadwerkelijk van elkaar leren en elkaar vertrouwen. Er is een goede balans tussen regels en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. We richten onze organisatie zo in dat onze zorgmedewerkers zich volledig kunnen richten op hun werk met cliënten. Leidinggevenden geven medewerkers verantwoordelijkheid en de ruimte zich te ontplooien. Want we willen dat onze medewerkers plezier hebben in hun werk!

  Persoonlijk leiderschap

  We willen dat onze medewerkers persoonlijk leiderschap laten zien in hun werk. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je werk en voor het op peil houden van je vaardigheden en inzetbaarheid. Je geeft collega's feedback en je staat ook zelf open voor feedback van anderen. Je kunt ook goed in teamverband samenwerken. En je hebt oog voor de cliënten, je collega's en de organisatie.

  Ontwikkelmogelijkheden

  's Heeren Loo wil dat haar medewerkers optimaal functioneren en stimuleert en faciliteert daarom de (verdere) ontwikkeling van de voor de huidige functie benodigde competenties. Maar we nodigen je ook uit te kijken naar de ontwikkeling van competenties voor een eventueel gewenste toekomstige functie. Jezelf ontwikkelen kan bij ‘s Heeren Loo bijvoorbeeld door coaching op de werkplek, een korte training of een volledige opleiding. Uitgangspunt hierbij is dat het een bijdrage levert aan zowel de individuele wensen, ambities en mogelijkheden van de medewerkers als aan de doelen en ambities van 's Heeren Loo.

  Arbeidsvoorwaarden

  Werk je bij 's Heeren Loo, dan val je onder de CAO Gehandicaptenzorg. In de CAO zijn niet alleen zaken geregeld als de hoogte van het salaris, vakantiedagen en overwerk, maar bijvoorbeeld ook je pensioen en eindejaarsuitkering. Naast de CAO-regelingen heeft 's Heeren Loo een ruilregeling arbeidsvoorwaarden, een goede studiekostenregeling en collectieve afspraken met verschillende zorgverzekeringen.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gelijk gebleken geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang. Bij aanname voor deze functie dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Als gezinshuisouder dien je een Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB) in te leveren voor jezelf en inwonenden vanaf 12 jaar (zijnde geen cliënten). Is je beroep geregistreerd in het BIG register, dan wordt door ons gecontroleerd of aan jou een maatregel of bevel is opgelegd. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer op deze vacature

Heb je vragen over deze functie, solliciteren of over werken bij `s Heeren Loo?
We horen graag van je!

Solliciteer