Vacatures 11 nieuw
Werken bij
's Heeren Loo
Jouw betrokkenheid werkt!

Stagiair(e)| Social Work 3e-jaars

(V19.0127)

Je kunt op deze functie
reageren tot 31-08-2019

 • 24-36 uur
 • Noordwijk
Solliciteer

Stagiair(e)| Social Work 3e-jaars

combineer je stage met je sociale talent!

Jezelf ontwikkelen binnen een organisatie met diverse loopbaanmogelijkheden, spreekt jou dat aan? Wil jij mensen ondersteunen in het trainen van hun vaardigheden? Denk jij in kansen en in mogelijkheden? Dan kijken we samen naar een passende stageplek voor jou.

Je krijgt de mogelijkheid om het sociaal functioneren van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) binnen de primaire leefomgeving te bevorderen. Je ondersteunt de cliënten in het aanleren en uitbreiden van vaardigheden; met als doel de cliënten een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden. Jouw kennis kun je zoveel mogelijk in de praktijk brengen. Je krijgt inzicht in diverse behandelmethodieken, je leert omgaan met gedragsproblematiek, je werkt effectief samen en je levert een bijdrage aan het zorgplan van de cliënten.

Wij bieden stages met verschillende doelgroepen:

 • kinderen/jeugd met een licht verstandelijke beperking;
 • (jong )volwassenen met een licht verstandelijke beperking;
 • mensen met complexe gedragsproblematiek en/ of een Psychiatrische achtergrond.

Op diverse locaties:

 • woning / trainerswoning;
 • dagbesteding / trainen tot een reguliere werkplek;
 • Academie voor zelfstandigheid.

Dit ben jij

 • Je hebt affiniteit met de doelgroep;
 • Je hebt inlevingsvermogen en je bent in staat om beslissingen nemen;
 • Je hebt een positieve, stimulerende en motiverende houding;
 • Je ziet de mens achter het probleemgedrag;
 • Je ziet spannende situaties als uitdaging;
 • Je bent creatief en flexibel.

Dit bieden wij

 • Een leerzame stageplek bij een ontwikkelingsgerichte organisatie;
 • Je krijgt stagebegeleiding van deskundige medewerkers;
 • Een stagevergoeding conform de CAO Gehandicaptenzorg;
 • De mogelijkheid tot zelfontwikkeling d.m.v. trainingen.

Heb je een vraag? Dan kan je ons bereiken via whatsapp of mail:

Wil je weten hoe ’s Heeren Loo is als werkgever? Kijk dan hier. Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Jacqueline van Schooten, Afdeling Praktijkleren, per e-mail stagesnoordwijk@sheerenloo.nl of op telefoonnummer 06-10611847 , of met Tim Dassen, Afdeling Praktijkleren , telefoonnummer 06- 821066 21.
 • Triple C
  Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

  Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:

  • uitgaan van hun menselijke behoeften;
  • een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
  • samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
  • anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.

  Vlaskamp
  Methode Vlaskamp is een methode voor volwassenen en kinderen met meervoudige beperkingen. Deze cliënten kunnen weinig zelfstandig en hebben hulp nodig bij basale dingen, zoals opstaan, douchen en eten.

  De methodiek Vlaskamp is een heldere, geordende methodiek, die werkt met hele ‘kleine stapjes’ en doelen. Deze doelen worden steeds geëvalueerd. Speciale ‘scoringslijsten’ houden bij of een doel behaald is of niet en of ze moeten worden bijgesteld. De methodiek is gericht op de ontwikkeling en behouden van vaardigheden.

  Hele kwetsbare mensen houden, daar waar het kan, regie over hun eigen leven.

  Competentie Gericht Werken
  'Competentiegericht werken' is een methodiek ontwikkeld voor de medewerker, de professional, die cliënten begeleidt. De methodiek helpt de medewerker een visie te vormen op de ontwikkeling van de cliënt. Daarnaast beschrijft de methodiek hoe de medewerker de cliënt benadert, begeleidt en/of behandelt en hoe de medewerker zo dicht mogelijk bij de hulpvraag van de cliënt kan aansluiten.

  De cliënt wordt vanuit de methodische werkwijze competentiegericht aangesproken en begeleid. Dat betekent dat de begeleider zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van de cliënt en de krachten en mogelijkheden die de cliënt in huis heeft. De begeleider hanteert hierbij interventies die gericht zijn op het versterken van nieuw en adequaat gedrag van de cliënt, en het afremmen of stoppen van het inadequate gedrag.

 • 's Heeren Loo wil dat cliënten de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgen. Daarom bieden we talentvolle mensen een aantrekkelijke werkomgeving waar ze met plezier kunnen werken.

  We stimuleren de professionele ontwikkeling van medewerkers, geven ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, bieden goede arbeidsvoorwaarden en helpen medewerkers de balans te vinden tussen werk en privé.

  Zo werken wij met elkaar


  's Heeren Loo wil bijdragen aan een zinvol bestaan van mensen met een verstandelijke beperking. Om dit te bereiken gaan onze medewerkers de dialoog aan met cliënten en met elkaar. En mocht dat nodig zijn, dan gaan ze op zoek naar extra kennis. Want we streven altijd naar de beste behandeling en verzorging. Dat maakt het werk bij 's Heeren Loo uitdagend en leuk.

  Dit streven wij als werkgever na:


  Een lerende, open organisatie met lef's Heeren Loo is een organisatie waar mensen elkaar feedback geven, daadwerkelijk van elkaar leren en elkaar vertrouwen. Er is een goede balans tussen regels en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. We richten onze organisatie zo in dat onze zorgmedewerkers zich volledig kunnen richten op hun werk met cliënten. Leidinggevenden geven medewerkers verantwoordelijkheid en de ruimte zich te ontplooien. Want we willen dat onze medewerkers plezier hebben in hun werk!

  Persoonlijk leiderschap

  We willen dat onze medewerkers persoonlijk leiderschap laten zien in hun werk. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je werk en voor het op peil houden van je vaardigheden en inzetbaarheid. Je geeft collega's feedback en je staat ook zelf open voor feedback van anderen. Je kunt ook goed in teamverband samenwerken. En je hebt oog voor de cliënten, je collega's en de organisatie.

  Ontwikkelmogelijkheden

  's Heeren Loo wil dat haar medewerkers optimaal functioneren en stimuleert en faciliteert daarom de (verdere) ontwikkeling van de voor de huidige functie benodigde competenties. Maar we nodigen je ook uit te kijken naar de ontwikkeling van competenties voor een eventueel gewenste toekomstige functie. Jezelf ontwikkelen kan bij ‘s Heeren Loo bijvoorbeeld door coaching op de werkplek, een korte training of een volledige opleiding. Uitgangspunt hierbij is dat het een bijdrage levert aan zowel de individuele wensen, ambities en mogelijkheden van de medewerkers als aan de doelen en ambities van 's Heeren Loo.

  Arbeidsvoorwaarden

  Werk je bij 's Heeren Loo, dan val je onder de CAO Gehandicaptenzorg. In de CAO zijn niet alleen zaken geregeld als de hoogte van het salaris, vakantiedagen en overwerk, maar bijvoorbeeld ook je pensioen en eindejaarsuitkering. Naast de CAO-regelingen heeft 's Heeren Loo een ruilregeling arbeidsvoorwaarden, een goede studiekostenregeling en collectieve afspraken met verschillende zorgverzekeringen.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gelijk gebleken geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang. Bij aanname voor deze functie dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Is je beroep geregistreerd in het BIG register, dan wordt door ons gecontroleerd of aan jou een maatregel of bevel is opgelegd. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer op deze vacature

Heb je vragen over deze functie, solliciteren of over werken bij `s Heeren Loo?
We horen graag van je!

Solliciteer