Ondersteuning

Bij ’s Heeren kan jouw patiënt of cliënt met een verstandelijke beperking of andere beperking terecht voor uiteenlopende zorg en ondersteuning. Van ambulante ondersteuning in het sociaal domein tot 24-uurs zorg. En hebben wij de juiste zorg niet zelf in huis? Dan verwijzen we je door naar de juiste plek. 

Onze diensten staan ook vermeld op ZorgDomein onder Medisch specialistische zorg - kopje 'Gehandicapten'.

Ondersteuning per doelgroep

Voor een aantal doelgroepen hebben wij naast het basiszorgprogramma speciale zorgprogramma's en expertisecentra ontwikkeld. In de expertisecentra verbinden we praktijkkennis van zorgprofessionals, kennis en ervaringen van cliënten en ouders/ verwanten met kennis uit de wetenschappelijke wereld. Dit totaal aan kennis maken we toepasbaar voor de praktijk in zorgprogramma's. 

  • Mensen met EMB hebben een zeer ernstige verstandelijke beperking (IQ lager dan 25 of een geschat ontwikkelingsperspectief tot 24 maanden) en ernstige motorische beperkingen. Mensen met EMB zijn door hun beperkingen volledig afhankelijk van een ander.

  • Kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar begeleiden we zoveel mogelijk in hun thuissituatie. Daarbij richten we ons ook op de ouders en het bredere sociale netwerk. De mate van verstandelijke beperking varieert van licht, matig tot ernstig en zeer ernstig (meervoudig) beperkt en kinderen en jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel.

  • Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben een IQ tussen de 50 en 75. Meestal zie je niets aan hen. Zij kunnen veel, maar hun begrip is beperkt. Sommigen maken moeilijk contact met anderen. Bovendien hebben ze het vaak lastig op school, op het werk of thuis. 

  • Het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking is soms moeilijk te begrijpen. Iemand wordt bijvoorbeeld heel onrustig of zelfs agressief, naar anderen of naar zichzelf. Of iemand trekt zichzelf terug in zijn kamer en wil niet meer meedoen aan de dagelijkse activiteiten. Dit is meestal een signaal dat er iets niet klopt, maar diegene kan vaak niet vertellen waarom hij zich zo gedraagt. Het is aan ons dit gedrag te begrijpen.

  • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die zijn ontstaan na de geboorte. Bijvoorbeeld door een ongeluk, een herseninfarct, een tumor, een hartstilstand of een hersenbloeding. Hierdoor is het leven voor en na het hersenletsel heel anders. In hoeverre herstel mogelijk is, hangt af van de plaats, grootte en ernst van het letsel.

  • Het verouderingsproces bij mensen met een verstandelijke beperking begint vanaf vijftig jaar. Bij mensen met het syndroom van Down of EMB zelfs nog eerder. Door hun vaak zwakkere gezondheid zijn zij rond hun 50e even kwetsbaar als 75-plussers zonder verstandelijke beperking. 

Ondersteuning algemeen

Met deze zorg en ondersteuning kunnen we jouw patiënt of cliënt verder helpen:

Meer weten?

Heeft u vragen over het doorverwijzen van uw patiënt of cliënt? Dan helpen wij u graag verder.

Neem contact op
Terug naar boven