MVG: moeilijk verstaanbaar gedrag

Dit is Sjon. Vroeger leefde hij geïsoleerd. De man achter glas, werd hij genoemd. Vanaf zijn kamer had hij via een raam contact met andere bewoners. Naar buiten ging hij alleen met begeleiding. En werd zijn gedrag te onvoorspelbaar of spannend, dan stopten begeleiders met zijn dagbesteding en ging Sjon terug naar zijn kamer. Vroeger beet en sloeg Sjon mensen. Zelfs zijn moeder was bang voor hem. Dankzij een andere behandelmethode gaat het nu veel beter. Sjon doet van alles op de groep. En hij krijgt meer contact met anderen.

Meer over Sjon:

 • Op de groep doet Sjon van alles: strijken, groenten snijden, afwassen. En opruimen, want Sjon houdt van netjes. Meer over beschermd wonen.
 • Elke middag gaat Sjon een uurtje naar zijn kamer om te slapen. Hij kan dan bijkomen van alle prikkels.
 • Soms is Sjon heel onrustig. Ook dan gaat het dagprogramma gewoon door, in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Vaak gaat het dan snel beter met Sjon. Meer over Triple C.
 • De begeleiders werken goed samen met de pedagogen, de arts verstandelijk gehandicapten (arts VG) en natuurlijk de familie. Samen zorgen ze dat Sjon zich kan ontwikkelen. 
 • Samen met zijn moeder en zijn zus ging hij een weekend weg. Ze huurden een huisje en gingen samen eten en wandelen. Sjon vond het heerlijk! Slapen deed hij wel in zijn eigen kamer.
 • Sjon heeft een elektrische driewieler. Zijn moeder vond dat best spannend. Dankzij de goede samenwerking met de begeleiders durft ze het toch aan. 

Wat is moeilijk verstaanbaar gedrag?

Het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is soms moeilijk te begrijpen. Iemand wordt bijvoorbeeld heel onrustig of zelfs agressief, naar anderen of naar zichzelf. Of iemand trekt zich terug in zijn kamer en wil niet meer meedoen aan de dagelijkse activiteiten. Dit is meestal een signaal dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld omdat diegene iets niet leuk vindt of verdrietig is. Of misschien voelt hij zich onveilig of is hij overprikkeld. Vaak kan iemand in zulke situaties zelf niet vertellen waarom hij zich zo gedraagt. Wij spreken dan van moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Voor verwanten en begeleiders kan het dan lastig zijn om hen op de juiste manier te ondersteunen. Daarom is het bij MVG belangrijk om deze verwanten en begeleiders ook goed te ondersteunen.

Bij wie kan MVG voorkomen?

MVG kan voorkomen bij alle mensen met een verstandelijke beperking of NAH. Dus ongeacht hun leeftijd, niveau van functioneren en ernst van de bijkomende problematiek.

Hoe kunnen we mensen met MVG helpen?

 • Laat uw kind of familielid moeilijk verstaanbaar gedrag zien? Dan is het belangrijk te blijven zoeken naar de vraag of behoefte dat gedrag. Hoe moeilijk dat soms ook is. Zeker als dit gedrag bedreigend is of steeds opnieuw terugkomt. Als we de vraag of behoefte achter het gedrag eenmaal begrijpen, dan stemmen we de begeleiding zo goed mogelijk af op de behoefte van uw kind of familielid.

  Dat doen we in een team met (persoonlijk) begeleiders, een gedragswetenschapper, arts verstandelijk gehandicapten en de manager zorg. Zo nodig vullen we de begeleiding en behandeling aan met specialisten, zoals een ergotherapeut, een fysiotherapeut en/of een logopedist.

 • Mensen met MVG hebben betrouwbare anderen in hun directe omgeving nodig om op terug te kunnen vallen. Zij moeten er onvoorwaardelijk voor hen zijn en hen ondersteunen als dit nodig is. Vaak zijn dit ouders en familieleden, maar zij kunnen dit niet altijd alleen. 's Heeren Loo ondersteunt hen hierbij, zowel thuis, als op de woning of werklocatie. 
  Met onvoorwaardelijk ondersteunen bedoelen we dat we de ander nooit afwijzen wegens zijn gedrag. Ook niet bij gedrag waarbij er gevaar is voor de persoon zelf of voor de mensen in de directe omgeving. We blijven kijken naar de vraag en behoefte achter het gedrag.

 • Onze begeleiding en behandeling van cliënten met MVG zijn gebaseerd op het behandelmodel Triple-C. Centraal in dit model staat het aansluiten bij de behoeften van de cliënt om vervolgens het gewone leven vorm te geven. Dit lijkt eenvoudig, maar is dat vaak niet door de beperkingen van de cliënt.
  Triple-C staat voor Cliënt-Coach-Competentie. Door de dag heen is de begeleider de coach van de cliënt. Waar nodig helpt de begeleider en vult hij aan, zodat de activiteit altijd een succes wordt. “Samen zij we 100%!”, zeggen we dan. Daarbij werken we steeds aan de ontwikkeling van de competenties van de cliënt, zodat hij meer grip op zijn leven krijgt. 

 • Ieder mens wil een betekenisvol leven leiden. Mooi en zinvol werk doen bijvoorbeeld, waarin hij zichzelf kan ontwikkelen door nieuwe dingen te leren. Of van waarde zijn voor anderen door te helpen. En natuurlijk leuke dingen doen in de vrije tijd. Dat geldt ook voor cliënten met MVG. Samen zoeken we werk of dagbesteding dat aansluit bij hun wensen, behoeften en mogelijkheden. ’s Avonds of in het weekend gaan we sporten of doen we andere leuke dingen. 
  In elke situatie zorgen we voor structuur, duidelijkheid en routines. Dat geeft voorspelbaarheid, rust en een gevoel van veiligheid. Mensen met MVG vinden dit meestal prettig, want de wereld om hen heen is voor hen vaak chaotisch en lastig te begrijpen.

 • Mensen met MVG willen ook leren en zich ontwikkelen. Dat doen we door met hen te bespreken wat ze willen leren, vaardigheden te oefenen en hen laten iedere dag zoveel mogelijk successen te laten ervaren. Daardoor groeit het zelfvertrouwen en leren ze meer op zichzelf en hun omgeving te vertrouwen. De begeleiders ondersteunen en vullen aan waar nodig.

 • Iedereen heeft behoefte aan contact met anderen. Voor mensen met MVG is het vaak lastig om contacten te leggen en te onderhouden. Samen met ouders en verwanten ondersteunen wij hen daarbij. Zo kunnen zij hun plek innemen in hun familie en de samenleving.

 • Voor mensen met een verstandelijke beperking en MVG is het extra belangrijk dat ze een prettige en veilige woonomgeving hebben. Dat kan thuis bij de familie zijn, maar ook op een van onze woonlocaties speciaal voor mensen met MVG door heel Nederland. 
  De woningen staan op mooie woonzorgparken. Deze parken zijn rustig en beschermd, maar staan ook in verbinding met de maatschappij. Op de parken zijn alle voorzieningen dichtbij: dagbesteding, (para)medische diensten, winkels, horeca en sportmogelijkheden. Lees meer over beschermd wonen.

 • Sommige mensen met MVG lopen vast door hun gedrag. Niemand weet dan meer wat te doen. Dit kan thuis zijn, maar ook bij een zorgorganisatie. In dat geval kunnen hen verder helpen in onze (V)IC-workshomes voor (zeer) intensieve behandeling en begeleiding. De omgeving in deze woningen sluit aan bij hun behoefte en verschilt daarom in groepsgrootte of in de intensiteit van de begeleiding. Sommige cliënten hebben baat bij een lang verblijf binnen met intensieve begeleiding. Andere ontwikkelen zich en hebben tijdelijk (zeer) intensieve begeleiding nodig.

 • Bij alles wat we doen werken we samen in de driehoek cliënt-zorgprofessional-verwant. We luisteren goed naar wat de cliënt aangeeft, hoe lastig dat soms ook is om te begrijpen. En we luisteren goed naar verwanten, want die kennen hun kind of familielid natuurlijk het beste. Daar voegen wij onze professionele kennis, kunde, ervaring en inzet aan toe. Samen komen we zo tot de beste zorg en ondersteuning voor uw kind of familielid. Lees meer over familieparticipatie.

Expertisecentrum MVG

Het expertisecentrum MVG zet zich in om kennis over MVG te vergroten, te bundelen en te verspreiden. Daarvoor werken we samen met andere organisaties en doen we wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten. Die kennis vertalen we in praktische hulpmiddelen voor begeleiding en behandeling.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Of heb je een andere vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op