Afbouw vrijheidsbeperkingen

De visie van 's Heeren Loo is dat we geen vrijheidsbeperkingen toepassen tenzij er sprake van gevaar en er echt geen alternatieven zijn. Verantwoord afbouwen van vrijheidsbeperkingen is een speerpunt van 's Heeren Loo. We ondersteunen de medewerkers daarbij onder andere met een expertiseteam.