Expertiseteam afbouw vrijheidsbeperkingen

Wat is het expertiseteam?

Het expertiseteam afbouw vrijheidsbeperkingen bestaat uit deskundigen van 's Heeren Loo, die specifieke kennis hebben over hoe vrijheidsbeperkingen af te bouwen zijn.
Het expertiseteam bestaat uit verschillende deskundigen, zoals artsen voor mensen met een verstandelijke beperking, fysiotherapeuten en/of ergotherapeuten, cliëntvertegenwoordigers, orthopedagogen en/of psychologen, managers primair proces. De problematiek die samenhangt met vrijheidsbeperkingen kan erg ingewikkeld zijn. Doordat iedere deskundige vanuit zijn eigen vakgebied naar de situatie kijkt, wordt er een compleet beeld gevormd over de cliënt en de situatie. Daarmee kunnen ze begeleiders ondersteunen bij het afbouwen van vrijheidsbeperkingen.

Wat doet het expertiseteam?

Als een team van een woning hulp nodig heeft bij het afbouwen van vrijheidsbeperkingen, kunnen ze het expertiseteam inschakelen. De werkwijze ziet er als volgt uit:

  1. Vraagverduidelijking.
  2. Expertiseteam bepaalt welke experts antwoord kunnen geven op de vraag.
  3. Experts en team woning stellen behandelplan op.
  4. Team woning voert behandelplan uit, experts ondersteunen.

Een voorbeeld

Stien
Stien is een volwassen vrouw met een ernstig verstandelijke beperking. Ze draagt op overgangsmomenten (als de ene activiteit is afgelopen en de andere begint) en op momenten dat ze erg onrustig is een verzwaringsvest (dit is een vest met zandvulling, dat gebruikt wordt ter ondersteuning van bijvoorbeeld de motoriek of lichaamsbeleving). Dat was omdat de begeleiders dachten dat ze daar rustig door werd.

Omdat er kritische vragen zijn gesteld over het gebruik van het vest bij Stien, is het expertiseteam gevraagd mee te denken over mogelijke afbouw. De eerste expert die door het expertiseteam werd ingezet, een ergotherapeut, heeft eerst onderzoek gedaan. Hij constateerde dat bij Stien het vest niet werkte zoals de begeleiders hadden gedacht, ondanks dat leek dat ze er rustiger van werd.
Er moest dus een andere oplossing gevonden worden om de overgangsmomenten beter te laten verlopen en de momenten van onrust te laten afnemen.
De volgende expert van het expertiseteam, de logopedist, heeft meegekeken tijdens de overgangsmomenten. Zij heeft deze momenten geordend en inzichtelijk gemaakt voor Stien, zodat zij er niet meer door wordt overvallen. De logopedist heeft een fotoreeks gemaakt en de begeleiders gecoacht in hoe ze hiermee kunnen werken.

Stien heeft het verzwaringsvest niet meer aan gehad.

Hoe is het expertiseteam te benaderen?

Het expertiseteam is ook door mensen van buiten 's Heeren Loo te benaderen voor ondersteuning bij het afbouwen van vrijheidsbeperkingen. U kunt daarvoor contact opnemen via [email protected].