Gedragsproblemen kind

Soms heeft een kind met een (licht) verstandelijke beperking gedragsproblemen waar hij behandeling en begeleiding voor nodig heeft. 's Heeren Loo helpt negatief gedrag te keren. Wij kijken daarbij altijd naar wat wél kan.

Gedragsproblemen kind, 's Heeren Loo helpt negatief gedrag te keren

Door veel oefenen en positief gedrag te belonen leren we ander gedrag en vaardigheden aan. We behandelen vragen als:

  • wat kan een kind wel?
  • hoe kunnen we hem of haar helpen bij de ontwikkeling?
  • hoe kan de omgeving anders omgaan met de gedragsproblemen?

Iedereen heeft eigen doelen en wensen. We stemmen onze hulp daar zo veel mogelijk op af.

Behandeling kind met gedragsproblemen, thuis en op maat

Een medewerker van 's Heeren Loo kan u thuis en op maat ondersteuning bieden. Samen met u en uw kind kijken we wat de hulpvraag is en welke doelen we willen bereiken. Wij helpen u en/of uw kind:

  • beter om te gaan met zijn gedrag.
  • beter inzicht te geven in zijn gedragsproblemen, ook aan zijn omgeving. Vindt uw kind het lastig om te praten over zijn problemen? Dan kan hij spelenderwijs zijn ervaringen delen, gevoelens uiten en verwerken.
  • als hij volwassen wordt begeleiden met hulpvragen. Bijvoorbeeld over omgaan met boosheid, een eigen huishouden, omgaan met financiën en het zoeken van werk.

"Familie heb je nodig"

Maatschappelijk werker Jan Lintstra bemiddelt bij problemen tussen cliënt, ouders en/of begeleiders. Jan: "Familie heb je nodig. Ik geef collega's dan ook mee: zet ouders in hun kracht. Als zorgverlener ben je gefocust op je cliënt. Daarbij kun je ouders soms passeren. Maar hun input is zo waardevol. Zij hebben hun kind jaren opgevoed. Loopt het niet lekker in de driehoek client-ouder-begeleiders, dan probeer ik dit weer op de rit te krijgen. Zoals bij Mitchel, hij had geen contact meer met zijn moeder en leed daaronder. Hij deed vaak stoer, maar hij miste hij haar enorm. Samen met Mitchel heb ik contact met zijn moeder gezocht. Zware gesprekken zag hij niet zitten. In de tuin werken vond hij wel fijn. Dus gingen we langs om de heg te snoeien. Een andere keer dronken we koffie. Langzaam herstelde het contact. Ik nam haar mee naar de woongroep. Daar zag zij hoe Mitchel leefde. Dat hij als 18-jarige zijn eigen keuzes maakt en de begeleiding hem waar nodig bijstuurt. Uiteindelijk begrepen we elkaar beter." Lees het hele verhaal.

Betrekken omgeving van uw kind

Voor en tijdens de behandeling houden we nauw contact met u als ouder. Ook betrekken we andere belangrijke mensen in de omgeving van uw kind erbij. Zo hopen we een goed beeld krijgen van het kind, zijn of haar beperking en de gedragsproblemen. Samen met u als ouder bepalen we welke behandeling het beste past. En waarin we mogelijk moeten bijsturen.

Hulp aan kinderen en jongeren na de behandeling

Ook na een behandeling staat u of uw kind er niet alleen voor. Als dat nodig is, helpen wij de juiste ondersteuning te vinden. Ook jongeren die volwassen worden en op eigen benen willen staan, helpen we graag verder. Dat kan binnen onze organisatie - bijvoorbeeld met langdurige zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking - maar ook daarbuiten. We werken nauw samen met andere zorginstellingen. We bereiden jongeren zo goed mogelijk voor op de overgang naar een andere ondersteuningsvorm.

Groot Emaus: behandelcentrum voor kinderen met ernstige gedragsproblemen

Heeft uw kind ernstige gedragsproblemen? Dan kunt u voor hulp en behandeling terecht bij landelijk behandelcentrum Groot Emaus. Wij bieden zorg aan jongeren tot 23 jaar met een ZZP-indicatie LVG 4 en LVG 5. We kijken vooral naar wat uw kind wel kan. Samen zoeken we uit wat uw kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen.

Meer over Groot Emaus

Indicatie

Voor behandeling heeft u een indicatie nodig. Een indicatie bepaalt hoeveel en wat voor soort zorg nodig is. Als u nog geen indicatie heeft, helpen wij u graag op weg. U kunt ons bellen op 0800-3 55 55 55 of mailen.

Bij 's Heeren Loo kan uw kind vaardigheden en nieuw gedrag aanleren. Met als doel dat hij of zij als volwassene zijn eigen leven kan leiden, zo zelfstandig mogelijk.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten
CONTACTFORMULIER