Beter met Thuis

De opvoeding van een zoon of dochter met een licht verstandelijke beperking of met gedragsproblemen kan soms zwaar zijn. Beter met Thuis is een combinatie van hulp bij het gezin thuis en begeleiding van het kind in een locatie van ’s Heeren Loo. Het doel van de behandelvorm is dat de jongere weer volledig thuis kan wonen.

‘Beter met Thuis’ in het kort

‘Beter Met Thuis’ is een behandelvorm waarbij zowel met het kind als met de ouders intensief gewerkt wordt aan het aanleren van vaardigheden. Naast behandeling van het kind op een zogeheten leergroep, wordt er ambulante behandeling aan de ouders thuis geboden.

Een behandeling duurt gemiddeld 9 maanden met een eventuele mogelijkheid tot verlenging met 9 maanden, inclusief een ambulant natraject waarbij het kind weer thuis woont.

Het kind komt minimaal 2 nachten/ 3 dagen en maximaal 4 nachten/ 5 dagen in de week op de leergroep. Op de leergroep krijgt hij of zij een Persoonlijk Begeleider. Deze Persoonlijk Begeleider komt eveneens bij het gezin thuis en wordt daarom Gezinsgroepswerker genoemd. De Gezinsgroepswerker begeleidt ouders aan de hand van de methodiek Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) in het aanleren van nieuwe vaardigheden. De Gezinsgroepswerker is degene die contact onderhoudt met het gezin en desgewenst andere betrokkenen uit het netwerk omtrent de ontwikkeling van het kind en de loop van de behandeling.

Doel

Het doel van de behandeling is terugkeren naar huis, voor de start van de behandeling dient te worden nagegaan of dit een realistisch doel is. Bij kinderen van 16 jaar dient te worden nagegaan of zij daadwerkelijk willen en kunnen terugkeren naar huis of dat er gezocht moet worden naar passender behandeling met het oog op begeleid zelfstandig wonen of een alternatieve woonvoorziening.

Voor wie

Beter Met Thuis is geschikt voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar. Een licht verstandelijke beperking houdt in dat een kind intellectueel gezien laag functioneert (over het algemeen een IQ tussen de 50 en 85) en/ of het houdt in dat het kind een beperkt sociaal aanpassingsvermogen en een beperkte sociale redzaamheid heeft. Daarbij kan psychiatrische problematiek voorkomen. Verder zijn er problemen in het gezin of de sociale context.

Het is bij Beter Met Thuis van belang dat kinderen leerbaar genoeg zijn om nieuwe vaardigheden aan te leren. Daarnaast is het van belang dat ouders leerbaar genoeg zijn en ervoor open staan om nieuwe vaardigheden aan te leren. Bijkomende psychiatrische problematiek kan voorkomen bij zowel kind als ouders. Te grote psychiatrische problematiek die het aanleren van vaardigheden in de weg staat kan echter een contra-indicatie zijn.

Waar

's Heeren Loo biedt deze zorg/dienst aan in:

Aanmelden?

Wilt u meer weten over Beter met Thuis of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten

CONTACTFORMULIER

AANMELDFORMULIER