Groot Emaus: zorg voor jongeren met licht verstandelijke beperking

Kinderen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen kunnen soms tijdelijk niet meer thuis wonen. Bijvoorbeeld wanneer ze ernstige sociale of emotionele problemen hebben. Of hun gedrag risicovol is. Ze kunnen terecht in orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus met locaties in Ermelo en Soest.

Bij Groot Emaus kunnen jongeren met gedragsproblemen terecht voor reguliere en specialistische behandeling. Dit heet orthopedagogische zorg. Wij bieden zorg aan kinderen en jongeren tot 23 jaar met een ZZP-indicatie LVG 4 en LVG 5. We kijken vooral naar wat een kind wel kan. Samen zoeken we uit wat iemand nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt niet vrijblijvend. Met de methode Resultaat Gericht Behandelen (RGB) stellen we doelen en evalueren we deze met uw kind en de mensen om hem of haar heen.

Groot Emaus: topklinische zorg voor jongeren met een beperking
We bieden zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Groot Emaus:

  • is behandelen, wonen, onderwijs en vrijetijd op 1 plek
  • heeft meer dan 100 jaar ervaring en deskundigheid
  • werkt nauw samen met ketenpartners
  • gebruikt bewezen specialistische methoden voor de behandeling van uw kind en opvang van de mensen om hem of haar heen
  • werkt met een multidisciplinair team aan de behandeling van uw kind en de familie

Wonen, school en vrije tijd op 1 plek

De orthopedagogische behandeling vindt in samenhang plaats op de groep, in de vrije tijd en op school. We werken vanuit het principe ‘één-kind-én plan'.

Behandeling jongeren met gedragsproblemen

Wij werken voor de behandeling van de gedragsproblemen van uw kind nauw samen met specialisten van ons landelijk expertisecentrum Advisium. In elke behandeling staat de vraag van de cliënt centraal. De reguliere behandeling vindt plaats in de driemilieussetting. Voor sommige kinderen wordt deze behandeling aangevuld met (non)verbale therapieën, bijvoorbeeld EMDR en psychomotorische therapie. We stemmen alle activiteiten rond de behandeling van uw kind met elkaar af.

Uw kind aanmelden

Het duurt ongeveer 10 dagen voordat uw kind opgenomen wordt. In deze dagen:

  • vragen we informatie op
  • wordt uw kind, en soms ook u, uitgenodigd om de situatie samen te bespreken

Onderwijs is rechtstreeks betrokken bij de aanmelding. Zo worden het behandelprogramma en het onderwijs van het begin af aan op elkaar afgestemd.

Bij crisisvragen krijgt u meteen nadat u uw kind heeft aangemeld ondersteuning.

Indicatie

Voor opname in een behandelgroep van Groot Emaus is een indicatie nodig. Een indicatie bepaalt hoeveel en wat voor soort zorg nodig is. Heeft u nog geen indicatie? Dan helpen wij u graag op weg. U kunt ons bellen op 0800-3 55 55 55 of mailen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via telefoon: 0800-3 55 55 55, of mail ons.

 

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten
CONTACTFORMULIER