Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

’s Heeren Loo is er ook voor mensen met psychische aandoeningen. We bieden een gevarieerd aanbod diagnostiek en behandeling voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen binnen zowel Basis-GGZ als Specialistische GZZ. Onze diensten zijn op maat, zo dicht mogelijk bij huis en we werken multidisciplinair.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

We helpen met allerlei problemen en vragen, zoals:

 • Stemmingsproblemen, depressie, somberheid en teruggetrokken gedrag
 • Problemen met het zelfbeeld, een laag gevoel van eigenwaarde, piekeren, onzekerheid
 • Angsten, dwang, slaapproblemen
 • Problemen naar aanleiding van een trauma of rouw
 • Problemen in de sociale contacten
 • Psychosomatische klachten
 • Driftbuien en opstandig of druk gedrag
 • Ontwikkelingsproblematiek
 • Eetproblemen

Multidisciplinair team

Om de beste behandeling te kunnen geven, werken verschillende disciplines met elkaar samen in een multidisciplinair poli-team: (kinder- en jeugd) psychiater, klinisch psycholoog, (GZ-)psycholoog, orthopedagoog generalist, systeemtherapeut, vaktherapeut en behandelaar thuis.

Ons reguliere behandelaanbod bestaat o.a. uit:

 • Oplossingsgerichte therapie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Inzichtgevende psychotherapie
 • EMDR
 • Gezinstherapie
 • E-health

Vragen of verwijzing

Teams van gemeenten kunnen cliënten aanmelden en een beschikking afgeven via het standaard berichtenverkeer. Huisartsen en medisch specialisten kunnen voor een verwijzing contact opnemen met het secretariaat van één van onze poliklinieken. Op dit moment bieden wij diensten in de GGZ vanuit vier locaties;

Wachttijden

De wachttijd is op dit moment tussen de twee en vier weken.

Kwaliteitsstatuut

We zijn in het bezit van het Kwaliteitsstatuut GGZ. Op dit moment wordt de inhoud geactualiseerd. Binnenkort plaatsen we hier de actuele versie.