Hulp (thuis) bij crisis

"Toen ik bang werd van mijn eigen zoon, konden we echt niet verder. Via de huisarts is er crisisopvang geregeld. We zijn opgelucht dat we de voortdurende dreiging kwijt zijn en komen weer een beetje op adem. Nu hebben we de tijd om naar een lange-termijn-oplossing te kijken. En te kijken naar wat we nodig hebben, zodat mijn zoon weer thuis kan wonen."

Hulp bij crisis is:
 

  • Snel hulp voor uw gezin bij onhoudbare situaties
  • Hulp voor uw gezinslid met een verstandelijke beperking
  • Hulp met een tijdelijk karakter
  • Begeleiding naar een vervolgtraject.

Denkt u hiervast over na:

Welke begeleiding heeft u nodig?

Is de situatie in uw gezin onhoudbaar of onveilig? Kunnen u of uw gezinsleden het niet meer aan? Dan denken wij graag met u mee over een snelle en tijdelijke oplossing

Spoedhulp in het gezin kan zo’n oplossing zijn. Er komt een begeleider maximaal 10 uur per week bij u thuis. Hij of zij helpt om de crisis en onveiligheid op te lossen. Deze hulp duurt maximaal 4 weken.

Een andere oplossing is tijdelijke opvang van uw kind in een woon/behandelgroep. Zo komt er rust voor u en uw kind. Tijdens de opvang kijken wij goed naar uw zoon of dochter en welke behandeling of ondersteuning nodig is. Crisisopvang duurt maximaal zes weken, met eventueel een verlenging van nog eens zes weken.

Hoe werken we met u samen?

Tijdens de opvang van uw kind houden we nauw contact met u. U kent uw kind immers het beste. We bespreken wat tot de crisis geleid heeft. Hoe het nu met u, uw gezin en uw kind gaat. En we kijken samen naar een goed vervolg van de crisishulp.

We bespreken of uw zoon of dochter weer naar huis kan? Welke behandeling of begeleiding dan nodig is? Of dat het beter is om een periode in een behandelgroep te wonen?

Wilt u hulp bij het regelen van de indicatie of beschikking?

Voor crisisopvang bij ’s Heeren Loo heeft u toestemming nodig. Dat heet: een indicatie of beschikking. In een indicatie staat welke zorg u nodig hebt. We helpen u graag bij het aanvragen van een indicatie of beschikking.

Gaat uw kind overdag naar dagbesteding? Of naar school? Dan heeft hij of zij misschien taxivervoer nodig. Het is best lastig om dat zelf uit te zoeken. Wij helpen u daar graag mee.

Wilt u hulp bij het regelen van vervoer?

Gaat uw kind overdag naar dagbesteding? Of naar school? Dan heeft hij of zij misschien taxivervoer nodig. Het is best lastig om dat zelf uit te zoeken. Wij helpen u daar graag mee.

Bekijk deze opvanglocatie:

 


Heeft u vragen of wilt u weten hoe wij uw kind of familielid kunnen helpen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers. Telefoon 0800-3 55 55 55. Of gebruik het contactformulier.