Zorgovereenkomsten

Iedere cliënt van 's Heeren Loo gaat een zorg- en/ of dienstverleningsovereenkomst aan. In verband met nieuwe wetgeving in de zorg zijn nieuwe overeenkomsten en voorwaarden vastgesteld. De soort overeenkomst is afhankelijk van de aan de cliënt afgegeven indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de beschikking van de gemeente of de verwijzing van een arts.

In onderstaande Algemene- en Bijzondere Voorwaarden worden de rechten en plichten van de cliënt en 's Heeren Loo nader uitgewerkt. Deze voorwaarden horen bij de zorg- en/ of dienstverleningsovereenkomsten.