Zorg regelen: zorgovereenkomsten

Na je eerste werkweek

Je eerste werkweek is achter de rug. Samen kijken we terug op de eerste week. Wat viel je op? Waar liep je tegenaan? Wat wil je verder bespreken? We plannen gesprekken voor de komende weken. Na de eerste werkweek kom je meer te weten over de methodieken en de visie van ’s Heeren Loo, waarmee je vorige week al kort hebt kennisgemaakt op de pagina Zo werken wij. Je kan dit daarna ook herkennen en toepassen in je dagelijkse werk.