Medewerker (in opleiding)

We heten je van harte welkom bij 's Heeren Loo als nieuwe medewerker of begeleider in opleiding. Hier vind je belangrijke informatie over je indiensttreding en je verdere dienstverband bij 's Heeren Loo.

Neem ook een kijkje op onze website Wegwijs bij 's Heeren Loo. Daar vind je nuttige informatie die je helpt tijdens je eerste werkweken. 

Van arbeidsvoorwaardengesprek tot arbeidsovereenkomst

 • Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek maak je met de leidinggevende afspraken over je functie, bijbehorend salaris en het aantal te werken uren. En heb je het bijvoorbeeld ook over wanneer je in dienst komt en inwerkperiode. De uitnodiging voor jouw arbeidsvoorwaardengesprek ontvang je via de afdeling Recruitment.

  Voor de controle op echtheid is het belangrijk dat je onderstaande originele documenten meeneemt naar jouw arbeidsvoorwaardengesprek:

  • geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • originele relevante diploma(‘s) (beroepsopleiding).
 • In het arbeidsvoorwaardenvoorstel staan de gemaakte afspraken die tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek zijn gemaakt. Het voorstel heeft dezelfde rechtsgeldigheid als de arbeidsovereenkomst die je na de afhandeling van jouw indiensttreding ontvangt.

  Via de mail ontvang je de link naar het arbeidsvoorwaardenvoorstel met verdere instructies.

 • Ben je akkoord gegaan met het arbeidsvoorwaardenvoorstel? Van onze afdeling Recruitment ontvang je dan een mail met het verzoek om de nog benodigde informatie, om jouw indiensttreding te kunnen afronden, zo spoedig mogelijk aan te leveren.

  Is jouw persoonlijke informatie compleet en zijn de benodigde documenten geüpload? Dan ontvangen wij daarvan automatisch bericht en kunnen we daarna jouw indiensttreding verder afronden en je arbeidsovereenkomst opmaken.

 • Jouw arbeidsovereenkomst onderteken je digitaal. Zodra jouw arbeidsovereenkomst, na verwerking van jouw indiensttredingsmutatie, door de afdeling Personeels- en Salarisadministratie is opgemaakt en door ’s Heeren Loo ondertekend, ontvang je hierover een mail op jouw privé e-mailadres. In de mail lees je precies wat je dan moet doen en vind je ook een link naar deze handige instructievideo.

 • Bij ‘s Heeren Loo werk je, direct of indirect, met kwetsbare personen. Omdat wij onze cliënten zo goed mogelijk willen beschermen vragen we aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.

  Een VOG is een verklaring van goed gedrag en is als ontbindende voorwaarde in jouw arbeidsovereenkomst opgenomen. Dit betekent dat je de VOG binnen de overeengekomen periode zoals in jouw arbeidsovereenkomst staat vermeld, ingeleverd moet hebben.

  De VOG wordt altijd door 's Heeren Loo als werkgever opgestart bij dienst Justis. De kosten voor het aanvragen van de VOG krijg je vergoed. Hoe je de VOG-aanvraag verder afrondt en de kosten declareert lees je in de mail die je van Recruitment ontvangt.

Alles over je arbeidsvoorwaarden

 • De arbeidsvoorwaarden die voor jou als medewerker gelden, komen voort uit verschillende bronnen. Het gaat hierbij om arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst. Maar ook om wettelijke bepalingen en arbeidsvoorwaarden in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Gehandicaptenzorg.

  Wat is een CAO?
  Een CAO is een verzameling afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers (VGN) en medewerkers (vakbonden) in een bepaalde bedrijfstak. De CAO legt bijvoorbeeld vast wat goed werkgever- en werknemerschap is. En welke regels gelden voor functiewaardering, salariëring, vakantie en verlof. De CAO Gehandicaptenzorg is een integraal onderdeel van je arbeidsovereenkomst en regelt een aantal belangrijke onderwerpen zoals:

  • Aangaan en beëindigen van de arbeidsovereenkomst.
  • Functiewaardering en salariëring.
  • Arbeidsduur en werktijden.
  • Vakantie en verlof.
  • Persoonlijk Budget Levensfase (PBL).


  's Heeren Loo is lid van de werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Daarom gelden de afspraken in de CAO Gehandicaptenzorg voor alle medewerkers van 's Heeren Loo: zowel vaste medewerkers, tijdelijke medewerkers, oproepkrachten als leerlingen. De CAO Gehandicaptenzorg geldt niet voor vakantiekrachten en medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. En slechts deels voor stagiairs.

  Looptijd CAO
  In artikel 17:3 van de CAO (Looptijd en opzegging) staat de looptijd vermeld waarin de CAO wordt aangegaan. Partijen kunnen overeenkomen de CAO tijdens de looptijd te wijzigen. Indien geen van de partijen uiterlijk één maand voor de datum waarop de CAO eindigt de CAO schriftelijk opzegt, wordt de duur telkens met een jaar verlengd.

 • Salaris
  Je salaris wordt maandelijks uitbetaald en op de 26ste aan je overgemaakt. Valt de 26ste op een zaterdag of zondag? Dan wordt het salaris de vrijdag ervoor overgemaakt. In geval van een feestdag, is er ook een eerdere uitbetaling zoals in december. 

  Hier vind je de data waarop de verwerking door de bank plaatsvindt. Hoe laat jouw salaris op die dag werkelijk is bijgeschreven, kunnen wij niet aangeven. De ervaring leert dat het salaris in de loop van de middag ook zichtbaar en beschikbaar is op jouw betaalrekening.

  Salarisstrook
  Je salarisstrook ontvang je digitaal. In Mijn Youforce worden jouw salarisstroken en jaaropgaven opgeslagen in jouw dossier. De digitale salarisstrook is maandelijks zichtbaar vanaf de betaaldatum op de 26e. Valt de 26e op een zaterdag of zondag? Dan is je salarisstrook de vrijdag ervoor beschikbaar. Een uitleg over de salarisstrook vind je hier.

  Youforce app
  Je kunt je salarisstrook ook heel makkelijk op jouw telefoon inzien met de Youforce app. Je kunt de app hier downloaden door de QR-code te scannen met je mobiel. Je hebt dan toegang tot jouw eigen salarisdossier en personeelsdossier.


  Meer informatie lees je op Mijn.sHL.Intranet.
  Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen en gebruik maken van de applicaties in MyApps zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

 • Oproepovereenkomst
  Je salaris wordt altijd achteraf maandelijks uitbetaald. Dit geldt ook voor eventuele onregelmatigheidstoeslag (ORT). De opbouw van vakantie- en PBL-uren is op basis van het aantal gewerkte uren. Omdat vooraf niet bekend is hoeveel uur precies wordt gewerkt en hoeveel vakantie- en PBL-uren je dus opbouwt, betaalt ‘s Heeren Loo deze uren achteraf maandelijks uit bij het salaris.

  Min-max-overeenkomst
  De standaarduren die je werkt in het minimale percentage worden maandelijks uitbetaald. De uren die je werkt in het maximale percentage worden achteraf maandelijks uitbetaald. Omdat vooraf niet bekend is hoeveel uur precies wordt gewerkt in het maximale percentage en hoeveel vakantie- en PBL-uren de medewerker dus opbouwt, betaalt ‘s Heeren Loo deze uren achteraf maandelijks uit bij het salaris.

 • Is er sprake van onregelmatigheidstoeslag, overwerk of extra gewerkte uren? Dan wordt dit een maand later dan het vaste salaris uitbetaald. Overwerk en extra uren worden in SDB Planning geregistreerd door de (expert-)planner van jouw werkplek.

 • Reiskosten regulier woon-werkverkeer
  Je ontvangt volgens de Regeling reiskosten maandelijks een vergoeding voor regulier woon-werkverkeer over de werkdagen waarop je hebt gereisd:

  • Je ontvangt alleen reiskostenvergoeding over de dagen waarop je daadwerkelijk hebt gereisd. 
  • De vergoeding is gebaseerd op het aantal kilometers van de afstand van je woonadres naar je standplaats en terug naar huis.
  • Je krijgt een vergoeding van € 0,16 per kilometer tot een maximum van 30 kilometer enkele reis. De manier van vervoer voor zowel de heen- als terugreis maakt daarbij niet uit.
  • Je ontvangt je vergoeding achteraf maandelijks tegelijk met je salaris.
  • Je ontvangt geen reiskostenvergoeding over de dagen die je niet werkt, zoals feestdagen en vakantiedagen, afwezigheid door verzuim of op de dagen die je thuiswerkt.


  Reiskosten ambulant medewerker

  Ben je een ambulant medewerker? Dan gebruik je de applicatie Zorgapp. De Zorgapp is verbonden aan mijnCaress en die ambulant begeleiders helpt bij rapportage, urenregistratie en kilometerregistratie. Met de Zorgapp kun je direct je route inzien en wijzigen. Reistijden en kilometers worden automatisch berekend en vastgelegd. Ook rapportages zijn makkelijk en snel in te voeren.

  Ga je de Zorgapp gebruiken? Volg dan de online training in Mijn Leeromgeving (MLO) en schrijf je in. Op Mijn.sHL.Intranet lees je hier meer over de Zorgapp.


  Thuiswerkvergoeding

  Voor medewerkers die structureel thuiswerken geldt een tijdelijke regeling ‘thuiswerkvergoeding’. Je ontvangt op thuiswerkdagen een thuiswerkvergoeding van € 2,35 per dag (niveau 01-2024) om je tegemoet te komen in de kosten die jij maakt doordat je thuiswerkt.  Meer informatie lees je in dit artikel over Duurzaam en Activiteit Gerelateerd Werken (DAGW). 


  Dienstreizen
  Als je een dienstreis maakt kun je dit declareren via Mijn HR Online | Self Service tabblad Declaraties/Voorschot. Een dienstreis kan zijn dat je in opdracht van je leidinggevende een keer extra moet komen werken, of dat je tijdens je werk naar een andere locatie moet reizen. De vergoeding voor dienstreizen is € 0,32 per kilometer.

  Het liefst hebben we natuurlijk dat je met het openbaar vervoer reist. Je krijgt dan een vergoeding op basis van een NS-kaartje in de 2e klasse.

  Als je een dienstreis per auto maakt, trek je eerst je kilometers woon-werkverkeer van je dienstreis af voordat je declareert (die kilometers krijg je immers al standaard vergoed).


  Meer informatie over de Regeling reiskosten lees je op Mijn.sHL.Intranet.
  Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

 • Wat er van jou verwacht wordt in jouw functie staat beschreven in de functiebeschrijving. Je functiebeschrijving bepaalt wat jouw inschaling is en dus je salaris. Alle functiebeschrijvingen bij elkaar vormen het functiehuis van ’s Heeren Loo.

  Zoals in je arbeidsovereenkomst staat benoemd vind je je functiebeschrijving op deze intranetpagina Functiehuis en Functiebeschrijvingen van Mijn.sHL.Intranet*.

  Handig om te weten als je gaat werken in het primair proces.

  Functiehuis voor het primair proces is geactualiseerd
  Met ingang van 1 oktober 2023 zijn de geactualiseerde functiebeschrijvingen voor het primair proces van toepassing. De functiebeschrijving is op dit moment voorlopig vastgesteld in afwachting van de bezwaarprocedure. Het is mogelijk dat de eventuele bezwaarprocedure tot gevolg heeft dat de functiebeschrijving en/of FWG-weging wijzigt. Zodra de bezwaarprocedure is afgerond wordt de functiebeschrijving definitief vastgesteld. Indien de functiebeschrijving/FWG-weging wijzigt, word je als werknemer hierover geïnformeerd.

  Op Mijn sHL.Intranet* vind je meer informatie over de actualisatie van het functiehuis en het beleid beoordeling zorg intensiteit.


  Tijdelijke arbeidsmarkttoeslag

  Ga je werken in een zeer intensieve begeleidersfunctie én op een zeer intensieve locatie, dan ontvang je daarom een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag van 5%. Lees hier meer over de arbeidsmarkttoeslag Zeer Intensieve Zorg.

  *Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

 • Vakantie-uren 
  Het grootste deel van je verlof bestaat uit de zogenoemde wettelijke vakantie-uren. Je krijgt 144 uur per jaar bij een fulltime dienstverband. 

  Vervallen van vakantie-uren
  In de Vakantiewet is opgenomen dat vakantie-uren zes maanden na afloop van het jaar waarin de uren zijn opgebouwd, komen te vervallen. Vakantie-uren die niet op tijd zijn opgenomen, vervallen en worden automatisch afgeboekt in SDB Planning. Je leidinggevende kan hierop een uitzondering maken omdat je bijvoorbeeld niet in de gelegenheid bent geweest jouw uren op te nemen wegens bedrijfsbelang, arbeidsongeschiktheid of bijzondere medische redenen. Je regelt dit in Mijn Youforce via MyApps (zoek naar 81 Voorkomen van vervallen vakantie-uren).


  Balansverlof* 
  Naast je vakantie-uren krijg je ook 57 uur Balansverlof per jaar bij een fulltime dienstverband. Door deze uren is het mogelijk om werk en privé goed te combineren. Je kunt je Balansverlof helemaal of deels als verlof opnemen. Bijvoorbeeld om tijdelijk minder te werken of om juist een langere periode met verlof te gaan. Of als verlof opnemen voorafgaand aan je pensioen. 

  Balansverlof kopen of verkopen
  Wil je meer verlof opnemen dan de vakantie-uren en Balansverlof dat je jaarlijks krijgt? Dan kun je maximaal 7 extra dagen (50,4 uur) Balansverlof kopen bij een fulltime dienstverband.

  Wil je Balansverlof laten uitbetalen? Je kunt (een deel van) het resterend Balansverlof dat je in voorgaande kalenderjaren hebt opgebouwd laten uitbetalen door te verkopen. Het opgebouwde verlof van het huidige jaar kun je pas na afloop van het jaar laten uitbetalen. Je vraagt het kopen of verkopen aan in Mijn Youforce via MyApps (zoek op 80. Balansverlof (ver)kopen).

  Balansverlof sparen
  Balansverlof kan geheel of gedeeltelijk in tijd worden gespaard bij de werkgever. Balansverlof uit enig kalenderjaar kan maximaal tien jaar waardevast worden gespaard tegen de waarde van het actuele uurloon. 

  Heb je het Balansverlof (gedeeltelijk) niet opgenomen in de periode van tien jaar, dan wordt het Balansverlof na afloop van de indexatietermijn aan het eind van het kalenderjaar automatisch uitbetaald. Wil je dat liever niet? Dan is het ook mogelijk iets anders af te spreken met je leidinggevende in het kader van duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid houdt in dat je op een goede, gezonde en gemotiveerde manier kan blijven werken. Denk aan het combineren van werk en privé zoals verlenen van mantelzorg, opnemen van een sabbatical etc.. De uren die na 10 jaar niet worden uitbetaald maar gespaard, worden omgezet in de op dat moment geldende waarde van het Balansverlof en niet meer geïndexeerd. De waarde van het aantal uren Balansverlof groeit vanaf dat moment niet meer meer met (CAO-)verhogingen en dalen daarmee relatief in waarde. Dit sparen regel je in Mijn Youforce via MyApps (zoek op 84. Balansverlof sparen). Wil je de gespaarde uren Balansverlof vervolgens opnemen in het kader van duurzame inzetbaarheid, dan regel je dit met 85 Opnemen Balansverlof (ouder dan 5 jaar).


  Balansverlof - overdracht naar nieuwe werkgever mogelijk 
  Werk je op dit moment bij een werkgever die valt onder de werkingssfeer van de CAO Gehandicaptenzorg? Heb je daar nog een tegoed van minimaal 50 uur aan Balansverlof openstaan? Dan kun je je 'oude' werkgever verzoeken om het resterende Balansverlof niet aan je uit te betalen maar mee te nemen naar de ‘nieuwe’ werkgever 's Heeren Loo (artikel 8A:2 lid 10 CAO Gehandicaptenzorg).

  Hoe werkt de overdracht van Balansverlof?

  • Je oude werkgever dient aanvullende informatie aan ons door te geven over onder andere het aantal openstaande uren Balansverlof en in welk jaar deze zijn opgebouwd. Dit document geef je aan je oude werkgever waarin precies staat welke informatie 's Heeren Loo nodig heeft om de overdracht te kunnen regelen. Op basis van die ontvangen informatie stuurt 's Heeren Loo dan een factuur naar je oude werkgever waarop het bedrag staat vermeld dat het saldo van de openstaande uren Balansverlof vertegenwoordigt.
  • Zodra dat bedrag door de oude werkgever is voldaan, zorgt 's Heeren Loo er weer voor dat dit bedrag wordt omgerekend naar Balansverlofuren. De overdracht die plaatsvindt tussen de oude en de nieuwe werkgever is een waardeoverdracht. Dit betekent dat 's Heeren Loo als de nieuwe werkgever vervolgens het aantal uren Balansverlof berekent waar je als werknemer bij de nieuwe werkgever recht op hebt. Dit wordt gedaan door het ontvangen bedrag, exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, te delen door jouw actuele uurloon bij indiensttreding. Dit is het kale uurloon, zonder toeslagen zoals vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Ga je exact hetzelfde uurloon verdienen als bij je oude werkgever, zul je dus exact hetzelfde aantal uren Balansverlof kunnen opnemen als bij je vorige werkgever. Stel dat je meer/minder per uur gaat verdienen, dan krijg je daardoor minder/meer uren Balansverlof dan je door je vorige werkgever hebt laten overdragen.
  • De uren Balansverlof die zijn overgedragen behouden dezelfde indexatietermijn die ze hadden als ze niet waren overgedragen.
  • Je ontvangt van ons een bevestiging als de overdracht is afgerond.

   Heb je hulp nodig bij de overdracht van Balansverlof, neem dan contact op met onze Servicedesk Personeel & Salaris op 088 – 037 00 00 optie 3.

  Meer informatie over vakantie-uren en Balansverlof lees je op Mijn.sHL.Intranet.


  SDB Planning

  De uren verlof waar je recht op hebt en dat je hebt opgenomen worden geregistreerd in roosterprogramma SDB Planning. Je vakantie-uren worden apart geregistreerd van je Balansverlof. Inloggen in SDB Planning kun je al vóór je 1e werkdag. Meer over SDB Planning lees je op Mijn.sHL.Intranet.

  Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen en gebruik maken van de applicaties in MyApps zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

 • Conform artikel 4:10 van de CAO Gehandicaptenzorg ontvang je tegelijkertijd met het salaris in mei een vakantietoeslag. De hoogte van de vakantietoeslag bedraagt 8% van het feitelijk verdiende salaris in de periode van 1 juni tot en met 31 mei daaraan voorafgaand. Ben je een deel van die periode in dienst dan ontvang je de vakantietoeslag naar rato.

 • Conform artikel 4:6 van de CAO Gehandicaptenzorg ontvang je tegelijkertijd met jouw salaris in december een eindejaarsuitkering. De hoogte van de eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het salaris dat in dat kalenderjaar is verdiend.

  Ga je in dat jaar eerder uit dienst? Dan krijg je ook 8,33% over het salaris dat je in dat jaar hebt verdiend.

  In december 2023 wordt de eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd met 0,5% tot 8,83%.

 • Als medewerker van 's Heeren Loo neem je automatisch deel aan de collectieve pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Je bouwt hiermee verplicht verschillende soorten pensioen op: Ouderdomspensioen, Arbeidsongeschiktheidspensioen en Partner en Wezenpensioen.

  Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen in de sector zorg en welzijn. Ook voor de medewerkers van 's Heeren Loo. PFZW is eigenaar van het pensioenvermogen en is verantwoordelijk voor de pensioenregeling en het fondsbeleid. Daarbij is PFZW ook eindverantwoordelijk voor een deugdelijke uitvoering van de pensioenregeling.

  Lees hier de brochure Pensioen Opbouwen bij PFZW. Meer informatie of vragen over je pensioen? Ga dan naar www.pfzw.nl.

  AOW- en pensioenleeftijd
  Vanaf je AOW-leeftijd krijg je het ouderdomspensioen dat je bij PFZW hebt opgebouwd. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Je ontvangt je eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Je AOW-leeftijd kun je onder andere berekenen op de website van de SVB.

  Nieuwe baan en pensioen
  Heb je hiervoor ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kun je dat opgebouwde pensioen meenemen naar PFZW. Dit wordt waardeoverdracht genoemd.

  Waardeoverdracht: hoe werkt het?

  Je vorige pensioenuitvoerder bepaalt hoeveel jouw pensioenaanspraken waard zijn. Voor dit bedrag biedt de nieuwe pensioenuitvoerder je nieuwe pensioenaanspraken aan. Een voordeel van waardeoverdracht is dat je pensioen niet versnipperd raakt over verschillende pensioenuitvoerders. Zo houd je een beter overzicht over hoeveel pensioen je in de toekomst kunt verwachten.

  Hoe vraag je waardeoverdracht aan?

  Waardeoverdracht moet je zelf bij het PFZW aanvragen. Dit kan heel gemakkelijk online via Mijn PFZW. Of waardeoverdracht in jouw situatie mogelijk is, kun je eenvoudig bekijken via deze link van het PFWZ.

  Een voorwaarde voor waardeoverdracht is dat de dekkingsgraad van beide pensioenfondsen boven 100% is. Een aanvraag tot waardeoverdracht kun je wel indienen maar wordt pas uitgevoerd als de dekkingsgraad toereikend is.

  Pensioen en samenwonen

  Woon je samen op basis van een notariële samenlevingsovereenkomst? Dan heeft jouw partner recht op partnerpensioen als je overlijdt. Maar je moet jouw partner wel zelf aanmelden bij het PFZW. Heb je geen notariële samenlevingsovereenkomst, jouw partner niet aangemeld of nadat jouw AOW is ingegaan een relatie gekregen? Dan heeft jouw partner geen recht op partnerpensioen. Meer hierover lees je hier: https://www.pfzw.nl/wat-doe-ik-bij/trouwen-en-samenwonen.

  TIP: meld je aan voor de nieuwsbrief van het PFZW en blijf per e-mail op de hoogte van het laatste nieuws over jouw pensioen. Je krijgt onder andere praktische tips en nieuws over de financiële situatie van PFZW.

Wat regel je zelf of wordt geregeld?

 • We vinden het belangrijk om jouw gegevens op orde te hebben. Zo krijg jij waar je recht op hebt en weten wij hoe we je kunnen bereiken. Veranderen er dingen? Dan kan je die zelf aanpassen en je kunt het proces volgen.

  Op Mijn.sHL.Intranet tabblad Ik als medewerker lees je alles over Mijn HR.

  Zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo kun je deze specifieke pagina raadplegen.

 • Zodra jouw indiensttredingsmutatie is verwerkt wordt automatisch een 's Heeren Loo account voor je aangemaakt en heb je toegang tot een aantal basis applicaties. Je krijgt een eigen 's Heeren Loo e-mailadres. Via MyApps heb je standaard toegang tot applicaties als Mijn Youforce, SDB Planning, Mijn Leeromgeving en Office 365. Je kunt gebruik maken van MyApps en de applicaties zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  Specifieke applicaties die je nodig hebt voor het uitvoeren van jouw functie vraagt jouw leidinggevende of zijn secretaresse zelf voor jou aan. Mis je toegang tot programma's die wel nodig zijn voor je werk? Overleg dan met je leidinggevende of deze zijn aangevraagd en vraag naar het aanvraagnummer. De Servicedesk ICT kan je vervolgens informeren over de status van de aanvraag (088 037 00 00, keuze 1 of automatisering@sheerenloo.nl.

  Je ontvangt automatisch op jouw privé e-mailadres de inloggegevens voor jouw 's Heeren Loo Account.

  Inloggegevens voor SDB Planning ontvang je al direct

  SDB Planning | Cliëntvolgend Roosteren
  Zodra jouw indiensttredingsmutatie is ontvangen via jouw leidinggevende en verwerkt, ontvang je automatisch op jouw privé e-mailadres jouw gebruikersnaam, wachtwoord en handleiding van SDB Planning

  's Heeren Loo werkt met personeelsplanningssysteem SDB Planning waarin je jouw urenmanagement kunt inzien en persoonlijke zaken regelt zoals verlof aanvragen. Werk je in de zorg dan wordt SDB Planning gebruikt om cliëntvolgend te roosteren van waaruit jouw rooster voortvloeit. Op Mijn.sHL.Intranet vind je op het tabblad Self Service meer informatie (Rooster en Planning). 

  Zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo kun je deze specifieke pagina raadplegen.

 • Binnen 's Heeren Loo werken we met een aantal zorg-applicaties zoals MijnCaress ook wel ECD (elektronisch cliënten dossier) genoemd. Je leidinggevende of zijn secretaresse zorgt ervoor dat je toegang tot zorg-applicaties krijgt als je die nodig hebt voor jouw functie.

  MijnCaress/ECD

  Het dossier van de cliënt bevat alle gegevens over de cliënt en aantekeningen van de zorgprofessional die noodzakelijk zijn voor een goede zorg- en/ of dienstverlening aan de cliënt (in het doorstroomproces). Het grootste gedeelte van het dossier staat in het ECD/mijnCaress, maar ook alle andere informatie die relevant is voor de zorg en dienstverlening behoort formeel tot het dossier. Het dossier van de cliënt bestaat uit een basis en een dynamisch dossier. 

  Werken in de methodische cyclus
  Binnen sHL werken we in de methodische cyclus systematisch aan de doelen van de cliënt, Met het ECD willen we:

  • bijdragen aan een goede kwaliteit van zorg.
  • de communicatie in de driehoek (cliënt, verwant, medewerker) ondersteunen.
  • de basis bieden voor de verantwoording naar binnen en naar buiten.

  Lees in MLO meer over de online training Methodisch Werken.

  Meer informatie over deze en andere zorg-applicaties als bijvoorbeeld Medimo (medicijnen voorschrijven en toedienen) vind je op Mijn.sHL.Intranet. Zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo kun je deze specifieke pagina raadplegen.

 • Met de Youforce app kun je heel makkelijk met je telefoon je salarisstrook of personeelsdossier bekijken of een adreswijziging doorgeven. 

  Door de leverancier van deze app worden de mogelijkheden steeds meer uitgebreid. Zo kun je vanaf je 1e werkdag je VOG direct uploaden naar je personeelsdossier en de kosten declareren. 

  Je kunt de app hier downloaden door de QR-code onderaan de pagina te scannen met je mobiel of rechtstreeks in de Apple App Store of Google Playstore downloaden.

  In dit factsheet lees je alles over het declareren en uploaden van je VOG.

 • In Mijn Youforce vind je verschillende declaratieformulieren (zoek op declaratie):

  • Dienstreizen (parkeer-/veer-/tolkosten, verblijfskosten, vergoeding openbaar vervoer, dienstreizen).
  • Reiskosten Ambulant (voor ambulant medewerkers dienstreizen, woon-werk ambulant, parkeer-/veerkosten).
  • Overige kosten (vaccinatie -Hepatitis B, griep, corona-, verblijfskosten, parkeer-/veer-/ tolkosten, representatiekosten, kantoorartikelen, materiaal, Arbovoorziening, cadeaubonnen voor medewerkers).
  • VOG, BIG, SKJ, lidmaatschap beroepsvereniging/beroepsregister. In het overzichtsplaatje hierboven zie je hoe je de kosten voor de aangevraagde VOG declareert via Mijn Youforce. Je kunt de kosten voor de VOG ook declareren via de Youforce App.
  • Reiskosten bijzondere situaties (woon-werkverkeer bij gebroken diensten of extra ritten, meerkosten i.v.m. Doorlopend Sociaal Plan, detachering).
  • Dienstreizen Trainers
   Je reguliere vergoeding reiskosten woon-/werkverkeer ontvang je automatisch maandelijks met je salaris en hoef je dus niet te declareren (zie ook hoofdstuk reiskostenvergoeding woon-werkverkeer).
  Onder het tabblad Studiefaciliteiten vind je het declaratieformulier voor het declareren van studiefaciliteiten als cursusgeld, lesmateriaal, reiskosten t.b.v. studie, parkeer-/veer-/tolkosten t.b.v. studie.


  Je regelt je declaratie in Mijn Youforce via MyApps.

  Ben je ambulant medewerker? 
  Gebruik dan onze Zorgapp. De Zorgapp is een applicatie, verbonden aan mijnCaress (het zorgdossier van de cliënt), die ambulant begeleiders helpt bij rapportage, urenregistratie en kilometerregistratie. Met de Zorgapp kun je direct je route inzien en wijzigen. Reistijden en kilometers worden automatisch berekend en vastgelegd. Ook rapportages zijn makkelijk en snel in te voeren. Meer informatie over mijnCaress en de Zorgapp lees je hier op Mijn.sHL.Intranet.

  Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen en gebruik maken van de applicaties in MyApps zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.


  • Jouw eigen personeelsdossier is direct online voor jou beschikbaar in Medewerkerdossier in Mijn Youforce. Jouw leidinggevende heeft ook toegang tot jouw dossier.

   Je kunt zelf documenten toevoegen aan jouw personeelsdossier. Je gebruikt hiervoor 19. Uploaden Document Personeelsdossier in Mijn Youforce. Daarnaast kan ook jouw leidinggevende een document aan jouw dossier laten toevoegen via dezelfde tegel. 

   Niet alle documenten worden opgeslagen in jouw personeelsdossier. Het document moet gerelateerd zijn aan jouw dienstverband. De Personeels- en Salarisadministratie beoordeelt of het, door jou of jouw leidinggevende ingediende, document inderdaad in jouw personeelsdossier thuishoort. Is dat niet het geval, dan wordt het document retour gezonden, zodat je het zelf kunt verwijderen.

   Notificaties ontvangen
   Als medewerker krijg je automatisch bericht op jouw sHL e-mailadres als er taken in Mijn Youforce zijn bijgekomen (bijvoorbeeld dat je een mutatie moet accorderen m.b.t. een wijziging op je arbeidsovereenkomst, accorderen van een aanvraag studiefaciliteiten of declaratie) of een bericht dat een nieuw document aan jouw personeelsdossier is toegevoegd.

   Je kunt Mijn Youforce raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  • Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren aan onze cliënten, is het belangrijk dat jij als medewerker je maximaal ontwikkelt. Om je hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen krijg je toegang tot Mijn Leeromgeving. Je hebt dan zelf de regie over jouw leer- en ontwikkelpad.

   In Mijn Leeromgeving kun jij jezelf aanmelden voor een leeractiviteit en tref je lesmateriaal aan. Werk je in de zorg? Dan geeft Mijn Leeromgeving jou en je leidinggevende een betrouwbaar inzicht in jouw benodigde en behaalde kwalificaties en wanneer certificaten verlopen. Met elkaar waarborgen we zo de kwaliteit van onze zorg. Het is belangrijk dat je zelf ook in de gaten houdt of jouw benodigde en behaalde kwalificaties en certificaten nog up-to-date zijn.

   Inloggen in Mijn Leeromgeving
   Vanaf het moment dat je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo kun je via MyApps inloggen in MLO.

   Heb je een vraag over Mijn Leeromgeving dan kun je contact opnemen met: de Servicedesk Academie: 088 – 037 00 40 (optie 6).

   In Mijn Leeromgeving vind je ook een groot aanbod van online trainingen van GoodHabitz. Met onderwerpen variërend van Lekker in je vel, Persoonlijke Effectiviteit, Office tot aan Klantgerichtheid of Positieve psychologie, is GoodHabitz onmisbaar voor je persoonlijke ontwikkeling. Het trainingsaanbod wordt maandelijks uitgebreid met één of twee nieuwe titels, waardoor het fris en vernieuwend blijft en jij jezelf permanent kunt blijven ontwikkelen. De trainingen zijn kort, to-the-point en praktijkgericht en sluiten daarom goed aan bij je dagelijkse leven en de dagelijkse praktijk binnen 's Heeren Loo.

   Meer informatie over Mijn Leeromgeving vind je op Mijn sHL Intranet.
   Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  • Als jouw leidinggevende een mutatie in Mijn Youforce heeft ingediend met betrekking tot een wijziging in jouw arbeidsvoorwaarden (denk bijvoorbeeld aan een wijziging van jouw arbeidsduur per week, functie of standplaats), dan moet jij eerst akkoord gaan met deze wijziging voordat de mutatie verder kan worden afgehandeld door de Personeels- en Salarisadministratie.

   Belangrijk is dat je weet dat zonder jouw akkoord de mutatie niet verder kan worden verwerkt. Dat betekent dat als je meer of minder gaat werken of een andere functie met een ander salaris krijgt, deze wijziging niet kan worden doorgevoerd in ons personeels- en salarissysteem met consequenties voor jouw salaris, Ook kunnen we dan geen bevestiging van deze wijziging(en) aan jou sturen.

   Het is daarom handig dat je in Mijn Youforce instelt dat je notificaties wilt ontvangen. Hoe je dat doet lees je op deze pagina met meer informatie over het instellen van notificaties.

   Mutaties waarmee je akkoord moet gaan vind je in Mijn Youforce in jouw Takenlijst.

  • Hoofdwerkgever aanpassen in SKJ-account
   Ben je op het moment dat je bij 's Heeren Loo in dienst komt al SKJ-geregistreerd? Vergeet dan niet om in je account de hoofdwerkgever te wijzigen naar 's Heeren Loo. 's Heeren Loo ontvangt hierover dan automatisch bericht van het SKJ.

   SKJ-registratie wordt vastgelegd
   Aan de hand van jouw SKJ-registratiebewijs, muteren wij deze gegevens in ons personeels- en salarissysteem, zodat jouw leidinggevende ook altijd op de hoogte is van de status van jouw SKJ- registratie. Ook voor het up-to-date houden van Mijn Leeromgeving (MLO) is het belangrijk dat wij de actuele status van jouw SKJ-registratie weten.

   SKJ-registratie actueel houden
   Je SKJ-registratie actueel bijhouden doe je door de gemaakte kosten voor (her-)registratie te declareren in Mijn Youforce (zoek op 14 VOG, BIG, SKJ, Beroepsvereniging). Je voegt bij de declaratie je SKJ-registratiebewijs en het betaalbewijs bij. De kosten van (her)registratie worden dan namelijk door 's Heeren Loo vergoed.   • BIG-registratie wordt vastgelegd
   Aan de hand van jouw bewijs van inschrijving, muteren wij deze gegevens in ons personeels- en salarissysteem, zodat jouw leidinggevende ook altijd op de hoogte is van de status van jouw BIG- registratie. Ook voor het up-to-date houden van Mijn Leeromgeving (MLO) is het belangrijk dat wij de actuele status van jouw SKJ-registratie weten.

   BIG-registratie actueel houden

   Je BIG-registratie in de sHL-systemen actueel bijhouden doe je door de gemaakte kosten voor (her-)registratie te declareren in Mijn Youforce (zoek op 14 VOG, BIG, SKJ, Beroepsvereniging). Je voegt bij de declaratie je BIG bewijs van inschrijving en het betaalbewijs bij. De kosten van (her)registratie worden dan namelijk door 's Heeren Loo vergoed.

  • 's Heeren Loo heeft afspraken met verzekeraars gemaakt over korting op de premie van diverse zorgverzekeringen voor medewerkers en vrijwilligers. De collectieve zorgverzekering is een service van ’s Heeren Loo voor haar medewerkers.

   Op de website https://medewerkers.info/sheerenloo vind je uitgebreide informatie over premies, voordelen en dekkingen van alle collectieve zorgverzekeringen via ’s Heeren Loo.

   Maak gebruik van de zorgvergelijker om pakketten onderling te vergelijken en de dekkingzoeker om snel te zien welke pakketten zorg vergoeden die voor jou belangrijk is. De preventiemodule brengt helder in beeld wat verzekeraars te bieden hebben op het gebied van vitaliteit en preventie. Met de zorgvergelijker kun je inzicht krijgen in de voordelen van een collectieve zorgverzekering voor jou en eventuele gezinsleden.

   Helpdesk
   Heb je hulp nodig bij het gebruik van de informatieportal of wil je advies over een zorgverzekering? Adviseurs van onze tussenpersoon Colijn & Partners helpen je graag via chat, e-mail en de telefoon. Neem hiervoor contact via telefoonnummer 088 8080 400, per mail via vragen@medewerkers.info of via de chat op https://medewerkers.info/sheerenloo.

   Basisverzekering en eigen risico
   De basisverzekering is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. De overheid stelt jaarlijks een verplicht eigen risico vast voor de zorgkosten uit de basisverzekering.

   Het eigen risico is een verplicht bedrag wat je moet betalen als je kosten maakt voor zorg uit je basisverzekering. Het verplichte eigen risico voor je zorgverzekering is 385 euro. Naast het verplicht eigen risico kun je ook een vrijwillig eigen risico kiezen.

   Je kunt de premiekosten verlagen door het eigen risico te verhogen. Denk goed na of dit verstandig is want je kunt daardoor onverwacht hoge kosten krijgen.
   Weet je aan het begin van het nieuwe jaar al dat je eigen risico wordt aangesproken? Dan kun je bij een aantal van onze collectieve zorgverzekeraars ook het eigen risico in gedeelten af laten schrijven samen met je zorgpremie. Als aan het einde van het jaar blijkt dat het eigen risico niet is opgemaakt, krijg je het bedrag dat overblijft teruggestort.

   Aanvullende verzekeringen

   De aanvullende verzekeringen vullen de verzekeraars zelf in en verschillen dus per verzekeraar. Zowel de premies als dekkingen van aanvullende pakketten zijn veranderd ten opzichte van vorig jaar. Het is dus raadzaam om hier goed naar te kijken. Medewerkers kunnen korting krijgen op aanvullende- en tandartsverzekeringen. 

   Vitaliteit en preventie
   Zorgverzekeraars bieden ook programma’s en vergoedingen die je helpen om vitaal te worden of te blijven. Op deze website vinden medewerkers informatie en tips over verschillende vitaliteitsthema’s voor het verbeteren van vitaliteit, inclusief wat een verzekeraar kan doen. Deze informatie kun je het hele jaar door raadplegen.

   Kies de verzekering die bij je past
   Welke zorgverzekering is de beste? Die vraag kunnen we niet beantwoorden, omdat alleen jij weet welke verzekering de beste voor jou is. Het is in elk geval van belang om goed te kijken of je huidige zorgpolis nog steeds aansluit bij wat je nodig hebt en belangrijk vindt.

   Overstappen

   Wil je overstappen? Dit kan eenvoudig via https://medewerkers.info/sheerenloo. Meld je voor 1 januari aan bij de nieuwe verzekeraar. Je wordt dan automatisch afgemeld bij je huidige verzekeraar.

   Nieuw in dienst

   Als je nieuw in dienst komt, dan hoef je niet te wachten tot het einde van het jaar. Je kunt dan ook gedurende het jaar overstappen naar een collectieve zorgverzekeraar van 's Heeren Loo. Dit moet je dan wel binnen 1 maand na je datum in indiensttreding doen.

   Uit dienst

   Als je via ’s Heeren Loo collectief verzekerd bent en je treedt uit dienst, dan zal vanaf het moment dat je niet meer in dienst bent bij ’s Heeren Loo de verzekering in principe wel doorlopen, maar is er geen recht meer op de collectiviteitskorting. De collectieve polis wordt dan omgezet in een individuele polis. Het zal in principe niet mogelijk zijn om tussentijds van deze polis over te stappen naar een andere individuele polis (bij een de eigen of andere verzekeraar). Dat kan alleen per 1 januari.

   Bij indiensttreding bij een andere werkgever bestaat wel de mogelijkheid om (tussentijds) over te stappen naar een collectieve zorgverzekering bij de nieuwe werkgever. Het is verstandig om bij uitdiensttreding contact op te nemen met de zorgverzekeraar en informatie in te winnen over de mogelijkheden. De mogelijkheden kunnen per verzekeraar verschillen.

   Zorgverzekeraar IZZ (uitgevoerd door VGZ Voor De Zorg)

   Vanuit de CAO Gehandicaptenzorg kun je als medewerker van 's Heeren Loo gebruik maken van een collectieve overeenkomst met zorgverzekeraar IZZ. IZZ is een zorgverzekeraar speciaal voor mensen die in de zorg werken. De premie voor je zorgverzekering bij IZZ wordt maandelijks op je salaris ingehouden. Heb je een oproepovereenkomst, dan betaal je de premie voor je zorgverzekering zelf rechtstreeks aan het IZZ.

   's Heeren Loo heeft de verwerking van de inhouding van de IZZ zorgpremie gedigitaliseerd. Dit houdt in dat wij alle informatie automatisch van IZZ doorkrijgen. Voor vragen over het aan- of afmelden, wijzigen van het zorgpakket, de ingehouden premie of andere informatie kun je rechtstreeks contact opnemen met de IZZ klantenservice via 0900 - 0274 of via de website www.vgzvoordezorg.nl.

   Meer informatie over de collectieve zorgverzekering van IZZ kun je ook vinden op: www.izz.nl. De premie voor de collectieve zorgverzekering berekenen kan ook hier (collectiviteitsnummer: 385500).

   Ben je al verzekerd bij IZZ en wil je dat via ’s Heeren Loo voortzetten?

   • Ga dan naar mijn IZZ > Verzekeringen > Contracttype wijzigen.
   • Vul in dat je collectief verzekerd blijft.
   • Vermeld het collectiviteitsnummer van ‘s Heeren Loo (385500) en de ingangsdatum.
   • Actueel houden van jouw persoonsgegevens in Mijn Youforce
    Denk bijvoorbeeld aan:
    - woon-/postadres.
    - privé e-mailadres.
    - privé telefoonnummer
    - wie te waarschuwen in geval van nood.
    - bankrekeningnummer.
    - burgerlijke staat.
    - wijzigen loonheffingskorting.

    Je BIG- of SKJ-registratie actueel bijhouden in Mijn Youforce
    Ben je geregistreerd in het BIG- of SKJ-register? Dan worden de kosten van (her)registratie door 's Heeren Loo vergoed. Wat belangrijk is, is dat je jouw registratiegegevens actueel bijhoudt in onze systemen. Dit doe je door de kosten van jouw (her)registratie zo spoedig mogelijk te declareren in Mijn Youforce. Dit kan zodra je jouw bevestiging van registratie hebt ontvangen.

    Aan de hand van jouw BIG of SKJ-registratiebewijs, muteren wij deze gegevens in ons personeels- en salarissysteem, zodat jouw leidinggevende ook altijd op de hoogte is van de status van jouw registratie. 

    Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) actueel houden
    Je weet al dat je bij indiensttreding, binnen de overeengekomen (proeftijd-)periode, een VOG moet kunnen overleggen. De VOG-aanvraag wordt altijd door 's Heeren Loo opgestart bij Dienst Justis. Van Dienst Justis ontvang je vervolgens een mail met een link waarmee je de aanvraag verder voltooit en betaalt. Je hebt hiervoor je DigiD nodig en voor het betalen van de kosten van
    € 33,85 iDeal.

    Zodra je de VOG hebt ontvangen van Dienst Justis, declareer je de kosten in MijnYouforce (zoek op14 VOG BIG SKJ Beroepsvereniging) De kosten worden door 's Heeren Loo vergoed. Jouw leidinggevende dient eerst met jouw ingediende declaratie akkoord te gaan. Hij ziet daardoor dan ook dat jij jouw VOG hebt ontvangen. Pas op het moment dat de afdeling Personeels- en Salarisadministratie jouw declaratie ontvangt en in behandeling kan nemen, heb je voldaan aan je verplichting omtrent het beschikken over een VOG bij indiensttreding.

    Het kan zijn dat je tijdens je dienstverband een nieuwe VOG nodig hebt, bijvoorbeeld:

    • een herhaalde VOG op verzoek van je leidinggevende, omdat je huidige VOG is verouderd of omdat je een andere functie gaat uitoefenen waarvoor andere functieaspecten/risicogebieden gelden. 
    • een nieuwe VOG vanwege je registratie in het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).
    • een nieuwe VOG omdat de woning waar je werkt valt onder het Sociaal Domein. Je zult dan, conform de eisen van de gemeente met wie 's Heeren Loo een overeenkomst heeft, iedere 3 jaar een nieuwe VOG moeten aanvragen.

    Het opstarten van een nieuwe VOG-aanvraag doe je op verzoek van je manager via deze link of jouw manager regelt dat voor jou. De aanvraag wordt dan verder door 's Heeren Loo opgestart en ontvang jij zodra we dat hebben gedaan, een mail met verdere instructie. Meer over de VOG en het beleid van 's Heeren Loo lees je hier>.

    Je rooster actueel bijhouden in SDB Planning
    In SDB Planning regel je jouw beschikbaarheid, kun je geplande diensten inzien en wijzigen, urenmanagement inzien en verlof aanvragen. Wijzigt er bijvoorbeeld iets in jouw ingeplande werkuren of werk je die dag op kantoor in plaats vanuit huis, dan is het belangrijk dat je dit zo spoedig mogelijk aanpast in SDB Planning.

    Vanuit SDB Planning worden namelijk je reiskosten woon/werk- of thuiswerk-vergoeding berekend, je ORT of extra gewerkte uren. Aan het begin van elke maand worden de uren die geregistreerd zijn in SDB Planning van de maand ervoor, definitief verwerkt. Alleen dan kunnen die gegevens worden verwerkt binnen de salarisadministratie. Het is dus van belang dat jouw SDB Planning de juiste gegevens bevat en compleet is.

    Om je hier bij te helpen is er een jaarplanning gemaakt met daarin de data wanneer in SDB Planning de gegevens maandelijks definitief worden verwerkt. Zo weet jij wanneer jouw wijzigingen uiterlijk in SDB moeten staan. De jaarplanning vind je hier>.

    Meer over SDB Planning en cliëntvolgend roosteren lees je hier>.

    Verblijfsdocument uploaden in
     Mijn Youforce | Mijn Personeelsdossier
    Werk je bij 's Heeren Loo op basis van een verblijfsdocument met de aantekening arbeid vrij toegestaan? Dan hebben wij bij verlenging van jouw verblijfsdocument de wettelijke plicht om dit te controleren en vast te leggen in ons personeels- en salarissysteem.

    We vragen je daarom om zo spoedig mogelijk, voor het verstrijken van de einddatum van het huidige verblijfsdocument om een kopie van jouw nieuwe verblijfsdocument te uploaden in jouw personeelsdossier. Op de kopie moeten jouw persoonsgegevens en de nieuwe einddatum op de voorzijde als de aantekening arbeid vrij toegestaan op de achterzijde goed leesbaar zijn.

    Diploma uploaden in Mijn Youforce
    Heb je je studie afgerond? Upload dan jouw diploma of certificaat in jouw personeelsdossier met 19 Uploaden documenten. Je kunt je diploma/certificaat ook uploaden met 12 Studiekostenfaciliteiten (tabblad Studiefaciliteiten). Dan zorgt de Personeels- en Salarisadministratie voor het uploaden in jouw personeelsdossier. De PSA draagt ook zorg voor registratie van jouw diploma in het personeels- en salarissysteem. Ook voor het up-to-date houden van Mijn Leeromgeving (MLO) is het uploaden van jouw diploma belangrijk.

    Hoe gaat 's Heeren Loo om met ......

    • Elk bedrijf heeft een strategie. Strategie is eigenlijk een ander woord voor beleid voor de lange termijn. De strategie geeft antwoord op de vraag “Hoe gaan wij op de lange termijn onze beloftes waarmaken en onze doelen realiseren?” Bij 's Heeren Loo noemen we onze strategie de Koers. Hieronder geven we kort weer welke koers we varen.

     Dit is onze koers
     De samenwerking in de driehoek cliënt - verwant – zorgprofessional is de basis van onze koers: het is het kloppende hart van onze organisatie. Vanuit dit ankerpunt bouwen we onze zorg en ondersteuning op. Iedereen binnen ’s Heeren Loo draagt hier op zijn of haar eigen manier een steentje aan bij. De koers is belangrijk voor iedereen binnen ’s Heeren Loo. Het is een verhaal waarvan we samen, door alle lagen van de organisatie heen hebben gezegd: zo willen ze zijn, zo willen we ondersteuning bieden en zo willen we met elkaar samenwerken en van elkaar leren.

     In de koers doen wij drie beloftes:

     • Goed leven voor cliënten waarin zij hun dromen waar kunnen maken.
     • Mooi werk voor professionals waarin zij met passie hun werk uitvoeren en hun doelen halen.
     • Duurzaam gezonde organisatie om de continuïteit van onze maatschappelijke rol te bewaken.

     In ons koersboekje staan onze vertrekpunten en visies beschreven en ook hoe we onze beloftes waarmaken.

     Meer informatie over onze strategie, koers en inrichtingskader lees je op Mijn.sHL.Intranet. Vraag ernaar bij je leidinggevende. Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

    • Onze organisatie draait om de samenwerking tussen de cliënt, de verwanten en de begeleider. In die driehoek organiseren we de zorg voor cliënten. Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vraag: wordt de cliënt hier beter van en welke waarde voegen we hiermee toe aan het leven van de cliënt. 

     Cliëntvolgend roosteren
     Een belangrijk onderdeel van de zorg voor cliënten is een goed team rondom de cliënt. Daar hebben we een rooster voor nodig. Bij het samenstellen van het rooster is de cliënt het uitgangspunt. Wanneer heeft de cliënt welke zorg nodig? Vandaar de naam Cliënt Volgend Roosteren (CVR).

     Belangen in evenwicht

     De belangen van de cliënt, medewerker en organisatie moeten in de roosterplanning in balans zijn. We hebben de verantwoordelijkheid om zorg aan cliënten te bieden die zo goed mogelijk aansluit bij hun behoeften. Om hen een zo fijn mogelijk leven te kunnen bieden. Daarnaast hebben we als organisatie een verantwoordelijkheid naar onze medewerkers. Om een goede werkgever te zijn, zodat mensen gezond hun werk kunnen doen en plezier in hun werk hebben. Van belang is dat inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn en we een financieel gezonde organisatie zijn.

     Uitgangspunten van Cliëntvolgend roosteren

     Door cliëntvolgend te roosteren houden we de verschillende belangen zo goed mogelijk in balans. De cliënt ziet dat de inzet van onze medewerkers goed aansluit op zijn of haar behoeften. Wij kunnen een goed kwaliteitsniveau aan zorg leveren, gecombineerd met een stabiel rooster. De cliënt weet vooraf waar hij of zij aan toe is. Medewerkers worden betrokken bij het tot stand komen van het rooster. Zij kunnen wensen aangeven bij de roostercontactpersoon en de expertplanner. In overleg met de leidinggevende worden de wensen besproken en zo mogelijk gehonoreerd. Als dit niet in overleg lukt, wordt de zogenaamde stoplichtmethode gebruikt. 

     Daarnaast werken we aan een ruilmodule in de mobiele app. Het is belangrijk dat de roosters ‘gezond’ zijn en de Arbeidstijdenwet en CAO gehanteerd worden. Dit draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. Natuurlijk willen we dat de roosters eerlijk zijn, met een goede balans tussen roosterwensen en de rechten en plichten van medewerkers. Ook willen we graag dat er ruim van tevoren duidelijkheid is over de werktijden voor de komende maanden zodat medewerkers werk en privé op elkaar af kunnen stemmen.

     Cliëntvolgend roosteren is een hulpmiddel waardoor we zicht houden op de kwaliteit en hoeveelheid zorg die we leveren. We hebben grip op de planning zodat we zorgvuldig om kunnen gaan met ons budget en medewerkers gezond kunnen werken. En doordat de roosters centraal inzichtelijk zijn is beter te zien of en waar een beroep gedaan kan worden op medewerkers van een andere afdeling.

     Hoe wordt een rooster gemaakt?
     Elke cliënt heeft een indicatie of een beschikking en wellicht eigen wensen. Dit wordt vertaald naar de zorgvraag van de cliënt: welke zorg heeft de cliënt nodig op welk moment .Vervolgens bepalen we wat er aan expertise nodig is om de cliënt zo effectief mogelijk te ondersteunen. Dat leidt tot een capaciteitsplanning: welke expertise moet op welk moment aanwezig zijn. Op basis daarvan worden de diensten zo efficiënt mogelijk ontworpen en komen we tot een basisrooster. Het basisrooster geldt voor het hele jaar. Alleen als er grote veranderingen zijn zoals vertrek van cliënten of medewerkers wordt het basisrooster aangepast. Aan de hand van het basisrooster wordt het perioderooster opgesteld dat 6 weken voor het ingaat, beschikbaar is zodat iedereen op tijd weet waar hij of zij aan toe is.

     Inloggen in SDB Planning
     De inloggegevens voor SDB Planning ontvang je al direct zodra jouw indiensttredingsmutatie is ontvangen via jouw leidinggevende en volledig is verwerkt. Je ontvangt daarna automatisch, op jouw privé e-mailadres, jouw gebruikersnaam, wachtwoord en handleiding van SDB Planning. In dit personeelsplanningssysteem kun je jouw urenmanagement inzien en persoonlijke zaken regelen zoals verlof aanvragen. Werk je in de zorg dan wordt SDB Planning gebruikt om cliëntvolgend te roosteren van waaruit jouw rooster voortvloeit. 

     SDB Planning heeft ook een app waarmee je op je telefoon, je tablet of je computer thuis je dienstenrooster kunt bekijken. Binnen je eigen regio zijn er specifieke werkafspraken over SDB Planning gemaakt. Voor meer informatie daarover kun je terecht bij je leidinggevende of je planner.


     Meer informatie over cliëntvolgend roosteren lees je op Mijn.sHL.Intranet. Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

    • ’s Heeren Loo zet zich in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten, medewerkers en andere bij de zorg betrokken mensen te beschermen.

     Met privacy wordt bedoeld: het beschermen van de informatie over een persoon. Dit wordt ook wel iemands persoonlijke levenssfeer genoemd. Privacy ziet toe op de bescherming van de persoon en zijn persoonsgegevens. De bescherming van privacy is geregeld in de wet zoals de AVG en Wgbo.

     Privacy volgens de AVG

     AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de AVG staat hoe ‘s Heeren Loo met persoonsgegevens moet omgaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon, bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd, emailadres en foto’s. Maar ook een geluidsopname van een stem is een persoonsgegeven.

     Sommige persoonsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, beperkingen en seksuele voorkeur. Alle gegevens die in het ECD (cliëntdossier) staan over een cliënt zijn bijzondere persoonsgegevens.

     Met bijzondere persoonsgegevens moet ‘s Heeren Loo extra zorgvuldig omgaan. In de praatplaat over het gebruiken en verstrekken van cliëntgegevens kun je meer lezen over hoe ‘s Heeren Loo omgaat met persoonsgegevens.

     Privacy in de zorg

     Wgbo staat voor Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. In de Wgbo staan de rechten en plichten van de cliënt en zorgverlener in de zorgrelatie. De Wgbo is altijd van toepassing op de zorg en/of ondersteuning die ‘s Heeren Loo aan cliënten geeft. De Wgbo is soms strenger dan de AVG bij de bescherming van cliëntgegevens. Als het gaat om gegevens van een cliënt moet ‘s Heeren Loo dus altijd kijken naar de regels in de Wgbo.

     In de Wgbo staat dat iedere zorgverlener een beroepsgeheim heeft. Het uitgangspunt daarbij is dat je zonder toestemming van de cliënt niets over die cliënt mag delen met anderen. Bijvoorbeeld met de politie, gemeente of andere personen die niet direct bij de zorgverlening betrokken zijn. Kijk voor de uitzonderingen en meer informatie over het beroepsgeheim op het zorgplein en de praatplaat over het delen van cliëntgegevens.

     Meer informatie, factsheets en praatplaten vind je in de Kennisbank AVG, Privacy en Informatiebeveiliging.
     Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

    • Binnen ’s Heeren Loo werken we volgens het werkconcept DAGW: Duurzaam en Activiteit Gerelateerd Werken. Bij deze nieuwe manier van werken stellen we twee vragen centraal:
     1. Op welke plek kun jij met je team het beste de (team)werkzaamheden of activiteiten uitvoeren?
     2. Hoe draag jij met je team bij aan duurzaamheid?

     Op basis van deze twee vragen maak je binnen je team afspraken over hoe jullie invulling geven aan DAGW. Voor ieder team is dit weer anders, maar of je nu in de zorg werkt of op kantoor, iedereen maakt hierover met elkaar afspraken. Dit betekent ook dat je als medewerker niet langer een vaste werkplek hebt. In plaats daarvan zoek je een werkplek die aansluit bij de werkzaamheden die je op dat moment wil uitvoeren.

     Wil je meer weten over DAGW, jouw werkplek en wil je antwoord op de veel gestelde vragen over DAGW? Kijk dan dit filmpje.

     Meer informatie over DAGW vind je op Mijn.sHL.Intranet.
     Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

    • Een veilige werkomgeving is belangrijk voor iedereen. Hoe gaan we bij 's Heeren Loo om met elkaar, met cliënten en met verwanten/wettelijk vertegenwoordigers? Wat vinden we gewenst of ongewenst gedrag? Dat staat allemaal in onze gedragscode. De gedragscode geeft duidelijkheid over hoe we met elkaar omgaan en wat wel of niet kan. Zo weet je altijd wat je van elkaar en van je leidinggevende kan verwachten.

     De gedragscode geldt voor alle medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, personeel-niet-in-loondienst (PNIL) en voor uitzendkrachten. Van aannemers, dienstverleners en adviseurs, die 's Heeren Loo vertegenwoordigen of voor of namens 's Heeren Loo werken, wordt verwacht dat zij in overeenstemming met de gedragscode handelen wanneer zij namens 's Heeren Loo optreden. 

     Het is belangrijk dat iedereen de code kent en zich eraan houdt. Dat maakt het gemakkelijk om met elkaar afspraken te maken en op één lijn te zitten. De afspraken in de gedragscode heb je nodig als je elkaar wilt aanspreken op gedrag en houding of als je jezelf afvraagt of je wel juist handelt. Ze bieden ons houvast bij het nemen van beslissingen in de dagelijkse praktijk.

     E-learning gedragscode

     De gedragscode is een onderdeel van je arbeidsovereenkomst en ontvang je tegelijkertijd. Om op een makkelijke manier te ontdekken wat er in de gedragscode staat, is er een e-learning. Je oefent hierin met voorbeelden van situaties die echt voorkomen. Zodat je weet hoe je de gedragscode kan toepassen in je werk. De e-learning vind je in MLO (Mijn Leeromgeving) en duurt maximaal 60 minuten. Je volgt de e-learning in jouw eerste maand na indiensttreding. In het Wegwijs bij 's Heeren Loo inwerkprogramma vind je de e-learning terug in de checklist. 

     Er is een e-learning voor collega’s die in een cliëntgebonden functie werken en een e-learning voor collega’s die in een niet-cliëntgebonden functie werken. Iedereen die een dienstverband bij ons heeft, maakt één van deze e-learnings, met uitzondering van gezinshuisouders. Als gezinshuisouder kun je straks e-learning over de gedragscode volgen die is afgestemd op jouw specifieke situatie. Via jouw manager ontvang je daar dan t.z.t. meer informatie over.

     Meer informatie over de gedragscode vind je opMijn.sHL.Intranet.
     Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen en met MLO werken zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

    • Wanneer je constateert dat de gedragscode niet wordt nageleefd of indien je deze zelf niet naleeft of je over de interpretatie hiervan van mening verschilt met je direct leidinggevende, dan bespreek je dit met je direct leidinggevende. 

     Als de drempel om dit met de direct leidinggevende te bespreken te hoog is, kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Je kunt naar een vertrouwenspersoon als je iets vervelends hebt meegemaakt, je onveilig voelt of niet weet hoe je met een situatie om moet gaan. De vertrouwenspersoon heeft een luisterend oor, denkt mee en geeft advies en geeft nazorg. Eventueel kun je terecht bij je naaste hogere leidinggevende en zo nodig bij de Centrale Klachtencommissie. 

     Meer informatie over de Vertrouwenspersonen en Klachten en Bezwaren vind je op Mijn.sHL.Intranet onder het tabblad Ik als medewerker:

     Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

    • Het is belangrijk dat je je werk gezond en met energie kunt doen. Dat het werk past bij jou, je ontwikkeling en je persoonlijke situatie. Ook is het belangrijk dat wij er voor elkaar en voor onszelf zijn, zodat jij het beste uit jezelf en anderen kunt halen. Nu en straks.

     Inzetbaarheid gaat over je werk met energie doen (vitaliteit), je competent voelen en je werk lichamelijk en mentaal aankunnen (werk mogelijkheden). Het gaat over je gezondheid, je motivatie, kennis & vaardigheden en de balans tussen werk & privé.

     Heb je minder energie, zit je niet lekker in je vel of ben je uit balans? Geef dit aan bij je leidinggevende. Bespreek welke (tijdelijke) oplossingen je ziet om je werk vol te houden. Want jij weet als geen ander hoe jij je voelt. Wil je weten welke organisaties je hierbij kunnen ondersteunen? Lees dan verder op het intranet: Inzetbaarheid, verzuim & re-integratie.

     In gesprek, ook tijdens verzuim

     • Verzuim telefonisch melden:
      Verzuimmelden gebeurt altijd telefonisch bij je leidinggevende. Bij je leidinggevende of vervanger meld je je ook beter. Is je leidinggevende niet bereikbaar? Dan informeer je een collega en/of planner over je afwezigheid. Je laat daarnaast weten hoe je bereikbaar bent. Zodra je leidinggevende weer bereikbaar is bellen jullie alsnog.
     • Bereikbaar zijn:
      Samen met je leidinggevende maak je afspraken over hoe je contact houdt. Belangrijk is dat je tijdens verzuim bereikbaar bent. In ieder geval tijdens je normale werktijden.
     • Afspraken nakomen:
      Het is belangrijk dat jij en je leidinggevende gemaakte afspraken nakomen, zoals naar de afspraak van de bedrijfsarts gaan. Dit is een verplichting.

     Meer informatie over Inzetbaarheid, verzuim en re-integratie vind je op Mijn.sHL.Intranet.
     Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

    • Als goed werkgever wil ‘s Heeren Loo haar cliënten en medewerkers zoveel mogelijk beschermen tegen bekende risico’s waaronder infectieziekten. Voor Hepatitis-B is het mogelijk je preventief te vaccineren. ‘s Heeren Loo stelt medewerkers daarom in de gelegenheid zich te laten vaccineren tegen Hepatitis-B en vergoedt de kosten van de vaccinatie.

     Mocht je niet goed weten of het nodig is je preventief te vaccineren, bespreek dat dan je leidinggevende. Je leidinggevende is degene die toestemming voor de vaccinatie moet verlenen.

     Ben je bij indiensttreding al preventief gevaccineerd tegen Hepatitis-B, dan hoef je dit alleen nog even door te geven aan jouw leidinggevende.

     Declareren kosten vaccinaties Hepatitis-B

     De kosten van de vaccinaties tegen Hepatitis-B worden vergoed. Blijkt na het doorlopen van het reguliere vaccinatieprogramma uit de antistoftiter-bepaling dat er niet voldoende antistoffen zijn aangemaakt, dan wordt een extra vaccinatie gegeven. Dit wordt ook wel een booster genoemd en bestaat uit maximaal nog 3 injecties, gevolgd door een nieuwe antistoftiter-bepaling. Ook deze kosten worden vergoed.

     Je declareert de kosten in Mijn Youforce (zoek naar tegel 13).

     Meer informatie over infectiepreventie lees je op Mijn.sHL.Intranet.
     Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen en gebruik maken van de applicaties in MyApps zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo
     .

    • We hebben allemaal met informatiebeveiliging te maken. Bijvoorbeeld omdat je op je werkplek inlogt met een wachtwoord. Bij ’s Heeren Loo kennen we allerlei maatregelen om veilig met informatie om te gaan. Zo zorgen we technisch én organisatorisch dat (gevoelige) informatie niet op straat komt te liggen. In dit document lees je waar het in de basis om gaat.

     Een datalek is het onbedoeld vrijkomen (lekken) van gegevens over personen, onrechtmatige verwerking van gegevens door ‘s Heeren Loo of het onbedoeld vernietigen van persoonsgegevens. Voorbeelden zijn een agenda of USB-stick die is kwijtgeraakt, een gestolen laptop, een inbraak in een databestand door een hacker of een mail met persoonsgegevens naar een verkeerde geadresseerde. Maar ook toegang tot cliëntdossiers door onbevoegden is een datalek. Het maakt niet uit of de informatie digitaal is of op papier! In dit document lees je meer over deze procedure.

     Meer informatie over deze onderwerpen lees je in de Kennisbank AVG, Privacy en Informatiebeveiliging.
     Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

    Handig om te weten

    • Bijna niets geeft zoveel stress als zorgen om geld. Veel mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Hoe komen we rond met ons salaris? Overzicht in onze financiële administratie is daarom erg belangrijk. Hieronder vind je meer informatie over de hulp en handvatten die 's Heeren Loo je kan bieden als het gaat om geldzaken.

     Voorschot op het salaris aanvragen

     Soms komt het voor dat je extra geld nodig hebt. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een voorschot aan te vragen. Als je langer dan 6 maanden in dienst bent kun je zelf in Mijn HR Online | Self Service of bij jouw manager een voorschot aanvragen. Op Mijn.sHL.Intranet | Salaris uitbetaling en in het Kader verstrekking voorschot lees je hierover meer.

     Het Sociaal Fonds van 's Heeren Loo

     Heb je te maken met dreigende of acute tegenvallers in je privé situatie? En heb je het gevoel dat je er niet meer zelf uitkomt? Als je in de schulden zit of misschien dreigt te komen, dan heb je gewoon iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Samen lukt ’t! Dat is waarin het Sociaal Fonds van 's Heeren Loo gelooft.

     Het Sociaal Fonds van 's Heeren Loo is opgericht om je daarbij te helpen en heeft als doel zich in te zetten ter bevordering van gezinsbelangen, financiële belangen en sociale belangen van medewerkers. Dat kan met een lening maar ook met regelingen die jouw leefomstandigheden verbeteren.

     Wat heb je nodig?
     We gaan graag met je in gesprek om samen te kijken of en hoe het Sociaal Fonds iets voor jou kan betekenen. Natuurlijk bewaakt het Sociaal Fonds jouw privacy. Toestemming van je leidinggevende is daarom niet nodig. Bekijk onze folder voor meer informatie.

     Contactgegevens
     Stichting Sociaal Fonds 's Heeren Loo
     Dick Kleiboer
     Berkenweg 11
     3818 LA AMERSFOORT
     telefoon 06-52538335
     e-mail sociaal-fonds@sheerenloo.nl

     Werkurenberekenaar

     Wil jij meer of minder werken maar weet je niet precies wat dit betekent voor je inkomsten? Reken jouw verdienmodel uit met de WerkUrenBerekenaar. Deze online tool laat zien wat het je onder de streep oplevert als je meer of minder uren gaat werken. Door naast je salaris, ook alle toeslagen, premies en heffingen mee te rekenen, krijg je in korte tijd een compleet overzicht van jouw persoonlijke situatie. Klik hier om naar de WerkUrenBerekenaar te gaan.

     Ook kan de Servicedesk Personeel & Salaris een proforma-berekening maken op basis van de wijzigingen die gaan plaatsvinden in uren en/of salaris en dat aan jou sturen. De Servicedesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur op telefoonnummer 088-037 0000 optie 3 of via de mail op psa@sheerenloo.nl.

     Digitale training over geldzaken

     Een kritische blik op onze financiën kan nooit kwaad. Daarom kun je nu de digitale training Goed Met Geld volgen in Mijn Leeromgeving (MLO) Klik hier om naar de digitale training te gaan.

    • Wil je weten hoe goed jouw digitale vaardigheden al zijn? Dan vind je op onze kennissite Digivaardig in de zorg onder andere een zelftest waarmee je nog digitaal vaardiger kunt worden. Denk aan basisvaardigheden die iedereen nodig heeft om te kunnen werken, informatiebeveiliging & privacy, apps en instellingen voor het handig en snel leren werken met je (Android of iOS) telefoon of tablet. Maar ook over het werken met het Office- en 365-pakket, social media, zorgdomotica en applicaties waarmee je werkt.

     Of je nu direct of indirect met onze cliënten werkt: hoe digitaal vaardiger jij bent, hoe meer tijd er over blijft voor de directe zorg en hoe prettiger jij kunt werken.

     Benieuwd naar wat het werken aan jouw digitale vaardigheden oplevert? Bekijk dan dit filmpje.

    • Heb je al gehoord van de PersoneelsvoordeelwInkel?
     Een site én een app met allerlei leuke aanbiedingen voor jou en je collega's!

     Hoe je de 1e keer inlogt op de website van de Personeelsvoordeelwinkel lees je hier zodra je kunt inloggen op het netwerk van 's Heeren Loo.

     Meld je na het inloggen vervolgens aan met je e-mailadres en mis vanaf dat moment geen enkele aanbieding. Ben je eenmaal aangemeld met je e-mailadres, dan hoef je daarna niet meer apart in te loggen en kom je via de mail met aanbiedingen die je van de Personeelswinkel ontvangt direct uit op de 's Heeren Loo-pagina met aanbiedingen.


    • Op Mijn.sHL.Intranet vind je allerlei informatie onder deze tabs:

     • Actueel met nieuws- en serviceberichten.
     • Alles over zorg allerlei informatie, protocollen, richtlijnen en werkinstructies met betrekking tot de zorg voor onze cliënten.
     • Self Service allerlei informatie over zaken die met jouw werk te maken hebben.
     • Ik als medewerker allerlei informatie die met jou als medewerker te maken hebben.
     • Organisatie allerlei informatie over onze organisatie.

      Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

    • Voor vragen of ondersteuning op je werkplek staat het Shared Service Center (SSC) voor je klaar! De afdelingen Automatisering (ICT), Facilitair, Personeelsservices en Financiële Administratie werken op de achtergrond om jou zo goed mogelijk te ondersteunen.

     Heb je een vraag of kunnen we je helpen? Het SSC staat voor je klaar!

     SSC Servicedesks

     bel: 088 037 0000

     • Keuze 1 | Automatisering
     • Keuze 2 | Facilitair en vervoer
     • Keuze 3 | Personeel en Salaris/ e-HRM
     • Keuze 4 | Financiële administratie
     • Keuze 5 | Verzuimdesk
     • Keuze 6 | Academie

    Contact

    Servicedesk Personeel en Salaris
    088 - 037 00 00 (keuze 3)
    psa@sheerenloo.nl


    Bereikbaarheid:
    maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur