Vakantiemedewerker

We heten je van harte welkom als nieuwe vakantiemedewerker bij 's Heeren Loo! Je vindt hieronder belangrijke informatie over je vakantiewerk bij 's Heeren Loo. 

Van arbeidsvoorwaardengesprek tot arbeidsovereenkomst

 • Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek maak je met de leidinggevende afspraken over je vakantiewerk, bijbehorend salaris,  aantal te werken uren en periode. De uitnodiging voor jouw arbeidsvoorwaardengesprek ontvang je via de afdeling Recruitment.

  Wat neem je mee naar het arbeidsvoorwaardengesprek?
  Voor de controle op echtheid is het belangrijk dat je onderstaande originele documenten meeneemt naar het arbeidsvoorwaardengesprek:

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart).
  • Originele relevante diploma(‘s).
  • Bankpas

  Verder heb je nodig:

  • Opgaaf gegevens voor de Loonheffingen
   Er zijn twee formulieren voor de loonheffing beschikbaar. Welk formulier je het beste kunt gebruiken als vakantiemedewerker lees je hier. Heb je meerdere werkgevers? Dan moet je kiezen welke werkgever met de loonheffingskorting rekening moet houden. Dit doe je over het algemeen bij de werkgever waar je het meeste salaris verdient.
  • Eigen Verklaring
   Omdat medewerkers bij ‘s Heeren Loo (direct of indirect) werken met cliënten die tot een kwetsbare doelgroep behoren, dient elke nieuwe medewerker ongeacht zijn functie een eigen verklaring te ondertekenen. Jouw eventuele vorige werkgever vult ook een deel van jouw eigen verklaring in. Je bent zelf verantwoordelijk voor de schriftelijke bevestiging van jouw eigen verklaring door jouw vorige werkgever. Je levert de volledige verklaring (inclusief de verklaring van jouw vorige werkgever) in tijdens het geplande arbeidsvoorwaardengesprek of uiterlijk met het retourneren van jouw ondertekende arbeidsovereenkomst aan de Personeel- en Salarisadministratie binnen de overeengekomen (proeftijd-)periode.
   Het niet tijdig retour ontvangen van jouw verklaring door ’s Heeren Loo kan gevolgen hebben voor (het voortduren van) jouw arbeidsovereenkomst. Download hier jouw eigen verklaring.
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
   Als werkgever start 's Heeren Loo altijd de VOG-aanvraag op en ontvang je daarna vanzelf een mail van Dienst Justis met het verzoek om de aanvraag verder te voltooien. Over het aanvragen/voltooien van een VOG lees je op deze pagina meer. Heb je VOG-aanvraag al voltooid? Neem dan het aanvraagbewijs mee dat je via de mail hebt ontvangen van dienst Justis.


  • Na het arbeidsvoorwaardengesprek zorgt jouw leidinggevende ervoor dat jouw gegevens via een indiensttredingsmutatie in Mijn Youforce worden doorgegeven aan de Personeels- en Salarisadministratie (PSA). 

   De PSA controleert of alle informatie compleet is en de benodigde documenten zijn geüpload zoals jouw ID-bewijs en loonbelastingverklaring. Daarna kan jouw indiensttreding verder worden afgerond en je arbeidsovereenkomst opgemaakt.

  • Jouw arbeidsovereenkomst ontvang en onderteken je digitaal. Als jouw arbeidsovereenkomst, na verwerking van jouw indiensttredingsmutatie, door de afdeling Personeels- en Salarisadministratie is opgemaakt en door ’s Heeren Loo ondertekend, ontvang je hierover een mail op jouw privé e-mailadres.

   In deze mail lees je precies wat je dan moet doen en vind je ook een link naar deze handige instructievideo.

  • Bij ‘s Heeren Loo werk je, direct of indirect, met kwetsbare personen. Omdat wij onze cliënten zo goed mogelijk willen beschermen vragen we aan iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.

   Een VOG is een verklaring van goed gedrag en een ontbindende voorwaarde in jouw arbeidsovereenkomst. Je moet de VOG binnen een maand na de start van jouw vakantiewerk inleveren. De kosten voor het aanvragen van de VOG krijg je vergoed.

   VOG aanvragen

   ’s Heeren Loo start als werkgever de VOG-aanvraag op. Daarna ontvang je automatisch een mail van Dienst Justis waarin je de link vindt waarmee je de aanvraag verder afrondt. In dit document lees je alles over het verder voltooien van jouw VOG-aanvraag en declareren van de aanvraagkosten.

   Lees hier meer over de VOG op de site van Dienst Justis.nl.

  Alles over je arbeidsvoorwaarden

  • De arbeidsvoorwaarden die voor jou als vakantiemedewerker gelden, komen voort uit verschillende bronnen. Het gaat hierbij om arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst. Maar ook om wettelijke bepalingen en arbeidsvoorwaarden die worden vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Gehandicaptenzorg.

   Wat is een CAO?

   Een CAO is een verzameling afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers (VGN) en medewerkers (vakbonden) in een bepaalde bedrijfstak. De CAO legt bijvoorbeeld vast wat goed werkgever- en werknemerschap is. En welke regels gelden voor functiewaardering, salariëring, vakantie en verlof.

   Conform artikel 1:1.b is de CAO Gehandicaptenzorg niet op vakantiemedewerkers van toepassing. Binnen ’s Heeren Loo is overeengekomen dat de onderstaande artikelen uit de CAO Gehandicaptenzorg echter wel worden toegepast op de vakantiemedewerker:

   • 7:9 en 7:10 met betrekking tot vergoeding onregelmatige dienst (ORT).
   • 8:1 met betrekking tot vakantierechten.
   • 9:1 met betrekking tot reiskosten woon-werkverkeer.
  • Salaris
   Je salaris wordt maandelijks uitbetaald en op de 26ste aan je overgemaakt. Valt de 26ste op een zaterdag of zondag? Dan wordt het salaris de vrijdag ervoor overgemaakt. In geval van een feestdag, is er ook een eerdere uitbetaling zoals in december.

   Hier vind je de data waarop de verwerking door de bank plaatsvindt. Hoe laat jouw salaris op die dag werkelijk is bijgeschreven, kunnen wij niet aangeven. De ervaring leert dat het salaris in de loop van de middag ook zichtbaar en beschikbaar is op jouw betaalrekening.

   Je kunt je salarisstrook ook heel makkelijk op jouw telefoon inzien met de Youforce app. Je kunt de app hier downloaden door de QR-code te scannen met je mobiel. Je hebt dan toegang tot jouw eigen salarisdossier en personeelsdossier.

   Is er sprake van onregelmatigheidstoeslag (ORT), overwerk of extra uren gewerkt?

   ORT, overwerk en extra uren worden in SDB Planning geregistreerd door de (expert-)planner van jouw werkplek. Na de laatste dag van de maand wordt SDB Planning afgesloten en verwerkt. Eventuele ORT, overwerk en extra uren worden daarom een maand later uitbetaald.

   Heb je een oproepovereenkomst of min-max-overeenkomst?

   • Bij een oproepovereenkomst wordt je salaris altijd achteraf maandelijks uitbetaald. Dit geldt ook voor eventuele onregelmatigheidstoeslag. De opbouw van vakantie- en PBL-uren is op basis van het aantal gewerkte uren. Omdat vooraf niet bekend is hoeveel uur precies wordt gewerkt en hoeveel vakantie- en PBL-uren je dus opbouwt, betaalt ‘s Heeren Loo deze uren achteraf maandelijks uit bij het salaris. 
   • Bij een min-max-overeenkomst worden de de standaarduren die je werkt in het minimale percentage maandelijks uitbetaald en de uren die je werkt in het maximale percentage achteraf maandelijks uitbetaald. Omdat vooraf niet bekend is hoeveel uur precies wordt gewerkt in het maximale percentage en hoeveel vakantie- en PBL-uren je dus opbouwt, betaalt ‘s Heeren Loo deze uren achteraf maandelijks uit bij het salaris.

   Salarisstrook
   Je salarisstrook ontvang je digitaal. In Mijn HR Online worden jouw salarisstroken en jaaropgaven opgeslagen in Mijn Dossier. De digitale salarisstrook is maandelijks zichtbaar vanaf de betaaldatum op de 26e. Valt de 26e op een zaterdag of zondag? Dan is je salarisstrook de vrijdag ervoor beschikbaar. Een uitleg over de salarisstrook vind je hier.

   Meer informatie lees je op Mijn.sHL.Intranet.
   Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen en gebruik maken van de applicaties in MyApps zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.


  • Vakantie-uren
   Als vakantiemedewerker hebt je recht op vakantie-uren. In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat iedere werknemer jaarlijks aanspraak heeft op vakantie van tenminste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week (artikel 7:634 BW). Bij een arbeidsduur van 36 uur per week heeft de werknemer recht op 36 x 4 = 144 vakantie-uren per jaar.

   Voorbeeld: 

   • Je bent als vakantiemedewerker aangenomen en je werkt gedurende zes weken in de schoolvakanties 30 uur per week. Je hebt dan recht op 30 x 4 = 120 vakantie-uren per jaar. 
   • Je hebt gedurende 6 weken gewerkt. Dit betekent dat je recht hebt op 120 uur x 6/52 = 13,85 vakantie-uren. 
   • Heb je je opgebouwde vakantie-uren niet kunnen opnemen? dan worden deze aan het einde van de arbeidsovereenkomst aan je uitbetaald.

   Vakantiegeld
   Je hebt als vakantiemedewerker ook recht op vakantiegeld. De hoogte van de vakantietoeslag bedraagt ingevolge artikel 15 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) 8% van het loon dat je hebt verdiend. Dit vakantiegeld wordt aan het einde van de arbeidsovereenkomst aan je uitbetaald.

  Wat regel je zelf of wordt voor je geregeld?

  • Via MyApps krijg je in principe standaard toegang tot applicaties als Mijn Youforce, SDB Planning, Mijn Leeromgeving en Office 365. Toegang tot andere applicaties die je eventueel nodig hebt voor jouw vakantiewerk worden aangevraagd door jouw leidinggevende. Je kunt gebruik maken van MyApps zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo. Je ontvangt je inloggegevens automatisch op jouw privé e-mailadres .Mis je toegang tot programma's die wel nodig zijn voor je vakantiewerk? Overleg dan met je leidinggevende? De Servicedesk ICT kan je vervolgens informeren over de status van de aanvraag (088 037 00 00, keuze 1 of automatisering@sheerenloo.nl.

   Welke inloggegevens ontvang je al direct?
   Zodra jouw indiensttredingsmutatie is verwerkt, ontvang je automatisch op jouw privé e-mailadres jouw gebruikersnaam, wachtwoord en handleiding van SDB Planning. In SDB Planning kun je jouw beschikbaarheid opgeven en aanpassen, geplande diensten inzien en wijzigen, urenmanagement inzien en verlof aanvragen. Vanaf het moment dat je je gebruikersnaam en wachtwoord hebt ontvangen kun je inloggen, ook vanuit huis. Toegang tot SDB Planning is dus al mogelijk voor je 1e werkdag. Het kan zijn dat het e-mailbericht in de spam map van jouw privé e-mailadres terecht komt. Voeg ’s Heeren Loo daarom toe aan jouw adresboek en lijst met veilige afzenders.


  • Eventuele declaraties dien je in via MyApps in Mijn Youforce waar je deze declaratieformulieren vindt:

   • Dienstreizen (parkeer-/veer-/tolkosten, verblijfskosten, vergoeding openbaar vervoer, dienstreizen).
   • Reiskosten Ambulant* (voor ambulant medewerkers dienstreizen, woon-werk ambulant, parkeer-/veerkosten).
   • Overige kosten (vaccinatie -Hepatitis B, griep, corona-, verblijfskosten, parkeer-/veer-/ tolkosten, representatiekosten, kantoorartikelen, materiaal, Arbovoorziening, cadeaubonnen voor medewerkers).
   • BIG, SKJ, VOG, lidmaatschap beroepsvereniging/beroepsregister.
    Reiskosten bijzondere situaties (woon-werkverkeer bij gebroken diensten of extra ritten, meerkosten i.v.m. Doorlopend Sociaal Plan, detachering).
   • Dienstreizen Trainers
    Dit declaratieformulier is specifiek bestemd voor trainers. Je reguliere vergoeding reiskosten woon-/werkverkeer ontvang je automatisch maandelijks met je salaris en hoef je dus niet te declareren (zie ook hoofdstuk reiskostenvergoeding woon-werkverkeer). 
   • Studiefaciliteiten (cursusgeld, lesmateriaal, reiskosten t.b.v. studie, parkeer-/veer-/tolkosten t.b.v. studie).


   *Ben je ambulant medewerker?
   Gebruik dan onze Zorgapp. De Zorgapp is een applicatie, verbonden aan mijnCaress (het zorgdossier van de cliënt), die ambulant begeleiders helpt bij rapportage, urenregistratie en kilometerregistratie. Met de Zorgapp kun je direct je route inzien en wijzigen. Reistijden en kilometers worden automatisch berekend en vastgelegd. Ook rapportages zijn makkelijk en snel in te voeren. Meer informatie over mijnCaress en de Zorgapp lees je hier op Mijn.sHL.Intranet.


   Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen en gebruik maken van de applicaties in MyApps zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  Hoe gaat 's Heeren Loo om met ......

  • Elk bedrijf heeft een strategie. Strategie is eigenlijk een ander woord voor beleid voor de lange termijn. De strategie geeft antwoord op de vraag “Hoe gaan wij op de lange termijn onze beloftes waarmaken en onze doelen realiseren?” Bij 's Heeren Loo noemen we onze strategie de Koers. Hieronder geven we kort weer welke koers we varen.

   Dit is onze koers
   De samenwerking in de driehoek cliënt - verwant – zorgprofessional is de basis van onze koers: het is het kloppende hart van onze organisatie. Vanuit dit ankerpunt bouwen we onze zorg en ondersteuning op. Iedereen binnen ’s Heeren Loo draagt hier op zijn of haar eigen manier een steentje aan bij. De koers is belangrijk voor iedereen binnen ’s Heeren Loo. Het is een verhaal waarvan we samen, door alle lagen van de organisatie heen hebben gezegd: zo willen ze zijn, zo willen we ondersteuning bieden en zo willen we met elkaar samenwerken en van elkaar leren.

   In de koers doen wij drie beloftes:

   • Goed leven voor cliënten waarin zij hun dromen waar kunnen maken.
   • Mooi werk voor professionals waarin zij met passie hun werk uitvoeren en hun doelen halen.
   • Duurzaam gezonde organisatie om de continuïteit van onze maatschappelijke rol te bewaken.

   In ons koersboekje staan onze vertrekpunten en visies beschreven en ook hoe we onze beloftes waarmaken.

   Meer informatie over onze strategie, koers en inrichtingskader lees je op Mijn.sHL.Intranet. Vraag ernaar bij je leidinggevende. Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  • Onze organisatie draait om de samenwerking tussen de cliënt, de verwanten en de begeleider. In die driehoek organiseren we de zorg voor cliënten. Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vraag: wordt de cliënt hier beter van en welke waarde voegen we hiermee toe aan het leven van de cliënt. Waarom

   Cliëntvolgend roosteren?

   Een belangrijk onderdeel van de zorg voor cliënten is een goed team rondom de cliënt. Daar hebben we een rooster voor nodig. Bij het samenstellen van het rooster is de cliënt het uitgangspunt. Wanneer heeft de cliënt welke zorg nodig? Vandaar de naam Cliënt Volgend Roosteren (CVR).

   Belangen in evenwicht
   De belangen van de cliënt, medewerker en organisatie moeten in de roosterplanning in balans zijn. We hebben de verantwoordelijkheid om zorg aan cliënten te bieden die zo goed mogelijk aansluit bij hun behoeften. Om hen een zo fijn mogelijk leven te kunnen bieden. Daarnaast hebben we als organisatie een verantwoordelijkheid naar onze medewerkers. Om een goede werkgever te zijn, zodat mensen gezond hun werk kunnen doen en plezier in hun werk hebben. Van belang is dat inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn en we een financieel gezonde organisatie zijn.

   Uitgangspunten van Cliëntvolgend roosteren

   Door cliëntvolgend te roosteren houden we de verschillende belangen zo goed mogelijk in balans. De cliënt ziet dat de inzet van onze medewerkers goed aansluit op zijn of haar behoeften. Wij kunnen een goed kwaliteitsniveau aan zorg leveren, gecombineerd met een stabiel rooster. De cliënt weet vooraf waar hij of zij aan toe is. Medewerkers worden betrokken bij het tot stand komen van het rooster. Zij kunnen wensen aangeven bij de roostercontactpersoon en de expertplanner. In overleg met de leidinggevende worden de wensen besproken en zo mogelijk gehonoreerd. Als dit niet in overleg lukt, wordt de zogenaamde stoplichtmethode gebruikt.

   Daarnaast werken we aan een ruilmodule in de mobiele app. Het is belangrijk dat de roosters ‘gezond’ zijn en de Arbeidstijdenwet en CAO gehanteerd worden. Dit draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. Natuurlijk willen we dat de roosters eerlijk zijn, met een goede balans tussen roosterwensen en de rechten en plichten van medewerkers. Ook willen we graag dat er ruim van tevoren duidelijkheid is over de werktijden voor de komende maanden zodat medewerkers werk en privé op elkaar af kunnen stemmen. Cliëntvolgend roosteren is een hulpmiddel waardoor we zicht houden op de kwaliteit en hoeveelheid zorg die we leveren. We hebben grip op de planning zodat we zorgvuldig om kunnen gaan met ons budget en medewerkers gezond kunnen werken. En doordat de roosters centraal inzichtelijk zijn is beter te zien of en waar een beroep gedaan kan worden op medewerkers van een andere afdeling.

   Hoe wordt een rooster gemaakt?

   Elke cliënt heeft een indicatie of een beschikking en wellicht eigen wensen. Dit wordt vertaald naar de zorgvraag van de cliënt: welke zorg heeft de cliënt nodig op welk moment .Vervolgens bepalen we wat er aan expertise nodig is om de cliënt zo effectief mogelijk te ondersteunen. Dat leidt tot een capaciteitsplanning: welke expertise moet op welk moment aanwezig zijn. Op basis daarvan worden de diensten zo efficiënt mogelijk ontworpen en komen we tot een basisrooster. Het basisrooster geldt voor het hele jaar. Alleen als er grote veranderingen zijn zoals vertrek van cliënten of medewerkers wordt het basisrooster aangepast. Aan de hand van het basisrooster wordt het perioderooster opgesteld dat 6 weken voor het ingaat, beschikbaar is zodat iedereen op tijd weet waar hij of zij aan toe is.

   In de app SDB Planning kun je op je telefoon, je tablet of je computer thuis je dienstenrooster bekijken. Binnen je eigen regio zijn er specifieke werkafspraken gemaakt. Voor meer informatie daarover kun je terecht bij je leidinggevende of je planner.

   Meer informatie over cliëntvolgend roosteren lees je op Mijn.sHL.Intranet.
   Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  • ’s Heeren Loo zet zich in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten, medewerkers en andere bij de zorg betrokken mensen te beschermen.

   Met privacy wordt bedoeld: het beschermen van de informatie over een persoon. Dit wordt ook wel iemands persoonlijke levenssfeer genoemd. Privacy ziet toe op de bescherming van de persoon en zijn persoonsgegevens. De bescherming van privacy is geregeld in de wet zoals de AVG en Wgbo.

   Privacy volgens de AVG

   AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de AVG staat hoe ‘s Heeren Loo met persoonsgegevens moet omgaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon, bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd, emailadres en foto’s. Maar ook een geluidsopname van een stem is een persoonsgegeven. Sommige persoonsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, beperkingen en seksuele voorkeur. Alle gegevens die in het ECD (cliëntdossier) staan over een cliënt zijn bijzondere persoonsgegevens. Met bijzondere persoonsgegevens moet ‘s Heeren Loo extra zorgvuldig omgaan. In de praatplaat over het gebruiken en verstrekken van cliëntgegevens kun je meer lezen over hoe ‘s Heeren Loo omgaat met persoonsgegevens.

   Privacy in de zorg

   Wgbo staat voor Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. In de Wgbo staan de rechten en plichten van de cliënt en zorgverlener in de zorgrelatie. De Wgbo is altijd van toepassing op de zorg en/of ondersteuning die ‘s Heeren Loo aan cliënten geeft. De Wgbo is soms strenger dan de AVG bij de bescherming van cliëntgegevens. Als het gaat om gegevens van een cliënt moet ‘s Heeren Loo dus altijd kijken naar de regels in de Wgbo.

   In de Wgbo staat dat iedere zorgverlener een beroepsgeheim heeft. Het uitgangspunt daarbij is dat je zonder toestemming van de cliënt niets over die cliënt mag delen met anderen. Bijvoorbeeld met de politie, gemeente of andere personen die niet direct bij de zorgverlening betrokken zijn. Kijk voor de uitzonderingen en meer informatie over het beroepsgeheim op het zorgplein en de praatplaat over het delen van cliëntgegevens.

   Meer informatie, factsheets en praatplaten vind je op Mijn.sHL.Intranet in de Kennisbank AVG, Privacy en Informatiebeveiliging.
   Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  • Binnen ’s Heeren Loo werken we volgens het werkconcept DAGW: Duurzaam en Activiteit Gerelateerd Werken. Bij deze nieuwe manier van werken stellen we twee vragen centraal:
   1. Op welke plek kun jij met je team het beste de (team)werkzaamheden of activiteiten uitvoeren?
   2. Hoe draag jij met je team bij aan duurzaamheid?

   Op basis van deze twee vragen maak je binnen je team afspraken over hoe jullie invulling geven aan DAGW. Voor ieder team is dit weer anders, maar of je nu in de zorg werkt of op kantoor, iedereen maakt hierover met elkaar afspraken. Dit betekent ook dat je als medewerker niet langer een vaste werkplek hebt. In plaats daarvan zoek je een werkplek die aansluit bij de werkzaamheden die je op dat moment wil uitvoeren.

   Wil je meer weten over DAGW, jouw werkplek en wil je antwoord op de veel gestelde vragen over DAGW? Kijk dan naar dit filmpje.

   Meer informatie over DAGW vind je op Mijn.sHL.Intranet. Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  • De gedragscode geeft duidelijkheid over hoe we met elkaar omgaan en wat wel of niet kan. Zo weet je altijd wat je van elkaar en van je leidinggevende kan verwachten. De gedragscode geldt voor alle medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, personeel-niet-in-loondienst (PNIL) en voor uitzendkrachten. Van aannemers, dienstverleners en adviseurs, die 's Heeren Loo vertegenwoordigen of voor of namens 's Heeren Loo werken, wordt verwacht dat zij in overeenstemming met de gedragscode handelen wanneer zij namens 's Heeren Loo optreden.

   Het is belangrijk dat iedereen de code kent en zich eraan houdt. Dat maakt het gemakkelijk om met elkaar afspraken te maken en op één lijn te zitten. De afspraken in de gedragscode heb je nodig als je elkaar wilt aanspreken op gedrag en houding of als je jezelf afvraagt of je wel juist handelt. Ze bieden ons houvast bij het nemen van beslissingen in de dagelijkse praktijk.

   De gedragscode is een onderdeel van je arbeidsovereenkomst en ontvang je tegelijkertijd.

   Meer informatie over de gedragscode vind je op Mijn.sHL.Intranet.
   Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  • We hebben allemaal met informatiebeveiliging te maken. Bijvoorbeeld omdat je op je werkplek inlogt met een wachtwoord. Bij ’s Heeren Loo kennen we allerlei maatregelen om veilig met informatie om te gaan. Zo zorgen we technisch én organisatorisch dat (gevoelige) informatie niet op straat komt te liggen. In dit document lees je waar het in de basis om gaat.

   Een datalek is het onbedoeld vrijkomen (lekken) van gegevens over personen, onrechtmatige verwerking van gegevens door ‘s Heeren Loo of het onbedoeld vernietigen van persoonsgegevens. Voorbeelden zijn een agenda of USB-stick die is kwijtgeraakt, een gestolen laptop, een inbraak in een databestand door een hacker of een mail met persoonsgegevens naar een verkeerde geadresseerde. Maar ook toegang tot cliëntdossiers door onbevoegden is een datalek. Het maakt niet uit of de informatie digitaal is of op papier! In dit document lees je meer over deze procedure.

   Meer informatie over deze onderwerpen lees je op Mijn.sHL.Intranet in de Kennisbank AVG, Privacy en Informatiebeveiliging. 
   Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  Handig om te weten

  • Wil je weten hoe goed jouw digitale vaardigheden al zijn? Dan vind je op onze kennissite Digivaardig in de zorg onder andere een zelftest waarmee je nog digitaal vaardiger kunt worden. Denk aan basisvaardigheden die iedereen nodig heeft om te kunnen werken, informatiebeveiliging & privacy, apps en instellingen voor het handig en snel leren werken met je (Android of iOS) telefoon of tablet. Maar ook over het werken met het Office- en 365-pakket, social media, zorgdomotica en applicaties waarmee je werkt.

   Of je nu direct of indirect met onze cliënten werkt: hoe digitaal vaardiger jij bent, hoe meer tijd er over blijft voor de directe zorg en hoe prettiger jij kunt werken.

   Benieuwd naar wat het werken aan jouw digitale vaardigheden oplevert? Bekijk dan dit filmpje.

  • Heb je al gehoord van de PersoneelsvoordeelwInkel? Een site én een app met allerlei leuke aanbiedingen voor jou en je collega's!

   Hoe je de 1e keer inlogt op de website van de Personeelsvoordeelwinkel lees je hier zodra je kunt inloggen op het netwerk van 's Heeren Loo.

   Meld je na het inloggen vervolgens aan met je e-mailadres en mis vanaf dat moment geen enkele aanbieding. Ben je eenmaal aangemeld met je e-mailadres, dan hoef je daarna niet meer apart in te loggen en kom je via de mail met aanbiedingen die je van de Personeelswinkel ontvangt direct uit op de 's Heeren Loo-pagina met aanbiedingen.

  • Op Mijn.sHL.Intranet vind je allerlei informatie onder deze tabs:

   • Actueel met nieuws- en serviceberichten.
   • Alles over zorg allerlei informatie, protocollen, richtlijnen en werkinstructies met betrekking tot de zorg voor onze cliënten.
   • Self Service allerlei informatie over zaken die met jouw werk te maken hebben.
   • Ik als medewerker allerlei informatie die met jou als medewerker te maken hebben.
   • Organisatie allerlei informatie over onze organisatie.

   Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  • Voor vragen of ondersteuning op je werkplek staat het Shared Service Center (SSC) voor je klaar! De afdelingen Automatisering (ICT), Facilitair, Personeelsservices en Financiële Administratie werken op de achtergrond om jou zo goed mogelijk te ondersteunen.

   Heb je een vraag of kunnen we je helpen? Het SSC staat voor je klaar!

   SSC Servicedesksbel: 088 037 0000


   Keuze 1
   | Automatisering
   Keuze 2
   | Facilitair en vervoer
   Keuze 3
   | Personeel en Salaris/ e-HRM
   Keuze 4
   | Financiële administratie
   Keuze 5
   | Verzuimdesk
   Keuze 6
   | Academie


   Contact

  Contact

  Servicedesk Personeel en Salaris
  088 - 037 00 00 (keuze 3)
  psa@sheerenloo.nl


  Bereikbaarheid:
  maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur