BELANGRIJK NIEUWS! over het aanvragen van je VOG

Wanneer je bij ’s Heeren Loo stage komt lopen dan moet je een VOG laten zien. In je stageovereenkomst staat dat je dit verplicht bent. Doe je dat niet dan kan dit een reden zijn om de overeenkomst met jou te ontbinden. Je moet de VOG binnen een maand ingeleverd hebben.

's Heeren Loo start als werkgever altijd de VOG op bij dienst Justis. Hoe je de aanvraag verder voltooit en betaalt lees je in de Informatiemap voor stagiairs.

Pilot digitaal verzenden van de VOG

Als je jouw VOG-aanvraag hebt voltooid en betaald, gaat Screeningsautoriteit Dienst Justis je aanvraag verder beoordelen. Justis heeft een nieuwe, digitale manier ontwikkeld om de VOG te verzenden. Hiermee spelen zij in op de langlopende wens van werkgevers, organisaties en burgers om de VOG digitaal te kunnen ontvangen in plaats van met de post. Justis stuurt de VOG voortaan digitaal naar je Berichtenbox in MijnOverheid.nl. Meer over je Berichtenbox en het instellen ervan lees je hier

’s Heeren Loo is één van drie grote werkgevers die gevraagd is om deel te nemen aan deze pilot die is gestart op 1 oktober 2021. Wij zijn over dit nieuwe proces zeer enthousiast. Momenteel onderzoekt Dienst Justis of het nieuwe digitale verzendproces goed werkt, gebruiksvriendelijk is en aansluit bij de behoeftes van hun klanten. Wij helpen hen daarbij door onze ervaringen met hen te delen. Om die reden is het mogelijk dat jij na het voltooien van de VOG-aanvraag, gevraagd kunt worden om deel te nemen aan een enquête van Dienst Justis. Wij vragen je om daaraan mee te werken zodat zij dit nieuwe werkproces op basis van onze feedback nog meer kunnen optimaliseren.

Contactgegevens

Servicedesk Personeel en Salaris
088 - 037 00 00 (keuze 3)
psa@sheerenloo.nl

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Terug naar boven