Gedragscode

De Gedragscode geldt voor alle medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, personeel-niet-in-loondienst (PNIL) en uitzendkrachten. Van aannemers, dienstverleners en adviseurs, die 's Heeren Loo vertegenwoordigen of voor of namens 's Heeren Loo werken, wordt verwacht dat zij in overeenstemming met de gedragscode handelen wanneer zij namens 's Heeren Loo optreden. 

Het is belangrijk dat iedereen de code kent en zich eraan houdt. Dat maakt het gemakkelijk om met elkaar afspraken te maken en op één lijn te zitten. De afspraken in de gedragscode heb je nodig als je jezelf afvraagt of je wel juist handelt of als je elkaar wilt aanspreken op gedrag en houding. Ze bieden ons houvast bij het nemen van beslissingen in de dagelijkse praktijk.

Wat moet je weten?

De Gedragscode is medio 2018 voor onbepaalde tijd vastgesteld door de Raad van Bestuur met instemming van de Centrale Ondernemingsraad (COR). De Gedragscode beschrijft onder andere:

  • Visie en kernwaarden van 's Heeren Loo.
  • Algemene gedragsregels.
  • Gedragsregels met betrekking tot sociale media.
  • Privacy van medewerkers, cliënten en de organisatie.
  • Aanvullende gedragsregels voor medewerkers richting cliënten.
  • Aanvullende gedragsregels voor medewerkers richting collega's.
  • Regels voor medewerkers richting 's Heeren Loo.
  • Verantwoordelijkheid 's Heeren Loo richting medewerkers.
  • Sancties bij het overtreden van regels en normen.

Je ontvangt de Gedragscode digitaal bij jouw arbeidsovereenkomst en wordt ook direct digitaal opgeslagen in jouw personeelsdossier. Met het ondertekenen van je arbeidsovereenkomst verklaar je bekend te zijn en in te stemmen met de Gedragscode. De Gedragscode – inclusief latere wijzigingen – maakt daarmee integraal deel uit van de arbeidsovereenkomst. De actuele versie van de Gedragscode kun je altijd terugvinden op Mijn.sHL Intranet. Zodra je kunt inloggen op het netwerk van 's Heeren Loo kun je Mijn sHL Intranet raadplegen.


Contactgegevens

Servicedesk Personeel en Salaris
088 - 037 00 00 (keuze 3)
psa@sheerenloo.nl

Bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Terug naar boven