Informatiemap voor medewerkers en begeleiders in opleiding

In de items hieronder vind je belangrijke informatie die je nodig hebt voordat jouw arbeidsvoorwaardengesprek plaatsvindt en over wat je verder moet regelen binnen de overeengekomen (proeftijd-)periode om jouw indiensttreding helemaal af te ronden.

Daarnaast vind je informatie over belangrijke onderwerpen die je als nieuwe medewerker moet weten. Denk dan aan bijvoorbeeld de CAO Gehandicaptenzorg, vakantietoeslag, vakantie- en PBL-uren, ICT-middelen, reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer en thuiswerkvergoeding, eindejaarsuitkering, collectieve zorgverzekering, privacystatement, informatiebeveiliging, gedragscode, datalekken, Pensioenfonds PFZW, salaris en salarisstrook. 

Ga je werken in de zorg? Dan kun je hier alvast wat meer lezen over  'Zo werken wij'.

 • Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek maak je met je leidinggevende afspraken over je functie, bijbehorend salaris en het aantal te werken uren. En heb je het bijvoorbeeld ook over verlofdagen, inwerkperiode en wanneer je indienst komt.

  Belangrijke informatie over wat je moeten regelen en meenemen naar het arbeidsvoorwaardengesprek én wat verder nodig is om je arbeidsovereenkomst te kunnen opmaken lees je op deze pagina.


 • Bij ‘s Heeren Loo werk je, direct of indirect, met kwetsbare personen. Omdat wij onze cliënten zo goed mogelijk willen beschermen willen wij van onze (potentiële) medewerkers weten of zij ooit schuldig zijn geweest aan diefstal, alcohol-, drugs- of seksueel misbruik, fraude of fysieke mishandeling. 

  Hiervoor werkt 's Heeren Loo, naast de eigen verklaring (voor nieuwe medewerkers, begeleiders in opleiding, vakantiekrachten en stagiairs) en een ex-werkgeverscheck (voor nieuwe medewerkers) ook met de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

  Een VOG is een verklaring van goed gedrag en een ontbindende voorwaarde in jouw arbeidsovereenkomst. Je moet de VOG voor het einde van de overeengekomen (proeftijd-)periode inleveren. De kosten voor het aanvragen van de VOG krijg je vergoed.

  Ga je werken als gezinshuisouder? Dan is een VOG nodig voor jou én alle inwonenden vanaf 12 jaar (zijnde geen cliënten).

  VOG aanvragen

  ’s Heeren Loo start als werkgever de VOG-aanvraag op. In dit document lees je alles over het verder voltooien van jouw VOG-aanvraag en declareren van de aanvraagkosten.

  Lees hier meer over de VOG op de site van Dienst Justis.nl.

 • Reiskosten regulier woon-werkverkeer

  Je ontvangt volgens de Regeling reiskosten maandelijks een vergoeding voor regulier woon-werkverkeer over de werkdagen waarop je hebt gereisd:

  • Je ontvangt alleen reiskostenvergoeding over de dagen waarop je daadwerkelijk hebt gereisd.
  • De vergoeding is gebaseerd op het aantal kilometers van de afstand van je woonadres naar je standplaats en terug naar huis.
  • Je krijgt een vergoeding van € 0,10 per kilometer tot een maximum van 30 kilometer enkele reis. De manier van vervoer voor zowel de heen- als terugreis maakt daarbij niet uit.
  • Je ontvangt je vergoeding achteraf maandelijks tegelijk met je salaris.
  • Je ontvangt geen reiskostenvergoeding over de dagen die je niet werkt, zoals feestdagen en vakantiedagen, afwezigheid door verzuim of op de dagen die je thuiswerkt.


  Thuiswerkvergoeding

  Voor medewerkers die thuiswerken geldt vanaf 1 januari 2021 een tijdelijke regeling ‘thuiswerkvergoeding’. Zij ontvangen op thuiswerkdagen een thuiswerkvergoeding van €2,- per dag om hen tegemoet te komen in de kosten die zij maken doordat zij thuiswerken. Er wordt gewerkt aan een nieuw werkconcept voor de lange termijn. De tijdelijke regeling zal daarom maximaal 1 jaar van kracht zijn.

  Meer informatie over de wijzigingen in de Regeling reiskosten en de thuiswerkvergoeding lees je op Mijn.sHL.Intranet.
  Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  • Conform artikel 4:6 van de CAO Gehandicaptenzorg ontvang je tegelijkertijd met jouw salaris in december een eindejaarsuitkering. De hoogte van de eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het salaris dat in dat kalenderjaar is verdiend.

   Ga je in dat jaar eerder uit dienst? Dan krijg je ook 8,33% over het salaris dat je in dat jaar hebt verdiend.

  • Conform artikel 4:10 van de CAO Gehandicaptenzorg ontvang je tegelijkertijd met het salaris in mei een vakantietoeslag. De hoogte van de vakantietoeslag bedraagt 8% van het feitelijk verdiende salaris in de periode van 1 juni tot en met 31 mei daaraan voorafgaand. Ben je een deel van die periode in dienst dan ontvang je de vakantietoeslag naar rato.

  • Vakantie-uren en Persoonlijk Budget Levensfase 
   Het grootste deel van je verlof bestaat uit de zogenoemde wettelijke vakantie-uren. Je krijgt 144 uur per jaar bij een fulltime dienstverband.

   Daarnaast krijg je ook 57 Persoonlijk Budget Levensfase ofwel PBL-uren per jaar bij een fulltime dienstverband. Door deze uren is het mogelijk om werk en privé goed te combineren. Je kunt je PBL-uren helemaal of deels als verlof opnemen. Bijvoorbeeld om tijdelijk minder te werken of om juist een langere periode met verlof te gaan. Of als verlof opnemen voorafgaand aan je pensioen. Je kunt je PBL-uren ook ‘verkopen' ofwel laten uitbetalen.

   Vervallen van vakantie-uren
   In de Vakantiewet is opgenomen dat vakantie-uren zes maanden na afloop van het jaar waarin de uren zijn opgebouwd, komen te vervallen. Vakantie-uren die niet op tijd zijn opgenomen, vervallen en worden automatisch afgeboekt in SDB Planning. Je leidinggevende kan hierop een uitzondering maken omdat je bijvoorbeeld niet in de gelegenheid bent geweest jouw uren op te nemen wegens bedrijfsbelang, arbeidsongeschiktheid of bijzondere medische redenen.

   Je vraagt dit aan in Mijn HR Online via MyApps. Ga hiervoor naar het tabblad Verlof in Self Service (tegel 81).

   PBL-uren kopen of verkopen

   Wil je meer verlof opnemen dan de vakantie- en PBL-uren die je jaarlijks krijgt? Dan kun je maximaal 7 extra PBL-dagen (50,4 uur) kopen bij een fulltime dienstverband.

   Wil je PBL-uren laten uitbetalen? Je kunt (een deel van) het resterend PBL-verlof dat je in voorgaande kalenderjaren hebt opgebouwd laten uitbetalen. Het opgebouwde PBL-verlof van het huidige jaar kun je pas na afloop van het jaar laten uitbetalen.

   Je vraagt dit aan in Mijn HR Online via MyApps. Ga hiervoor naar het tabblad Verlof in Self Service (tegel 80).

   PBL-uren sparen

   PBL-uren kunnen in basis maximaal 5 jaar worden gespaard. Niet opgenomen PBL-uren worden na vijf jaar automatisch uitbetaald. Het is mogelijk iets anders af te spreken met je leidinggevende in het kader van duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid houdt in dat je op een goede, gezonde en gemotiveerde manier kan blijven werken. Denk aan het combineren van werk en privé zoals verlenen van mantelzorg, opnemen van een sabbatical, trainingen in het kader van persoonlijke ontwikkeling, etc.. 

   Je vraagt dit aan in Mijn HR Online via MyApps. Ga hiervoor naar het tabblad Verlof in Self Service (tegel 84).

   Meer informatie over vakantie-uren en PBL lees je op Mijn.sHL.Intranet.

   SDB Planning
   De uren verlof waar je recht op hebt en het aantal uur dat je al hebt opgenomen, worden geregistreerd in roosterprogramma SDB Planning. Je vakantie-uren worden apart geregistreerd van je PBL-uren. Inloggen in SDB Planning kun je al vóór je 1e werkdag. Meer over SDB Planning lees je op Mijn,sHL,Intranet.

   Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen en gebruik maken van de applicaties in MyApps zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  • Via MyApps krijg je standaard toegang tot applicaties als Mijn HR Online, SDB Planning, Mijn Leeromgeving en Office 365. 

   Toegang tot andere applicaties die je nodig hebt voor jouw functie worden aangevraagd door jouw leidinggevende. Je kunt gebruik maken van MyApps zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

   Mis je toegang tot programma's die wel nodig zijn voor je werk? Overleg dan met je leidinggevende of deze zijn aangevraagd en vraag naar het aanvraagnummer. De Servicedesk ICT kan je vervolgens informeren over de status van de aanvraag (088 037 00 00, keuze 1 of automatisering@sheerenloo.nl.

   Welke inloggegevens ontvang je al direct?

   Zodra jouw indiensttredingsmutatie is ontvangen via jouw leidinggevende en verwerkt, ontvang je automatisch op jouw privé e-mailadres jouw gebruikersnaam, wachtwoord en handleiding van SDB Planning. Toegang tot SDB Planning is dus al mogelijk voor je 1e werkdag.

   In SDB Planning kun je jouw beschikbaarheid opgeven en aanpassen, geplande diensten inzien en wijzigen, urenmanagement inzien en verlof aanvragen. Vanaf dat moment kun je inloggen, ook vanuit huis. Het kan zijn dat het e-mailbericht in de spam map van jouw privé e-mailadres terecht komt. Voeg ’s Heeren Loo daarom toe aan jouw adresboek en lijst met veilige afzenders.

  • Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren aan onze cliënten, is het belangrijk dat jij als medewerker je maximaal ontwikkelt. Om je hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen krijg je in toegang tot Mijn Leeromgeving. Je hebt dan zelf de regie over jouw leer- en ontwikkelpad.

   In Mijn Leeromgeving kun jij jezelf aanmelden voor een leeractiviteit en tref je lesmateriaal aan. Werk je in de zorg? Dan geeft Mijn Leeromgeving jou en je leidinggevende een betrouwbaar inzicht in jouw benodigde en behaalde kwalificaties en wanneer certificaten verlopen. Met elkaar waarborgen we zo de kwaliteit van onze zorg.

   Inloggen in Mijn Leeromgeving

   Inloggen in Mijn Leeromgeving regel je zelf met jouw eigen e-mailadres (je ontvangt geen aparte inloggegevens). Je mag hiervoor jouw privé e-mailadres gebruiken maar ook jouw ’s Heeren Loo e-mailadres (zolang dit geen groeps-e-mailadres is).

   Vanaf het moment dat je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo kun je via MyApps inloggen in MLO of vanaf huis of een andere locatie via https://shl.capp.nl/. Je hoeft dan niet te wachten tot je 1e werkdag.

   • Bij de 1e keer inloggen klik je direct op: ‘wachtwoord vergeten’.
   • Vul in het volgende scherm je voornaam, achternaam en privé e-mailadres in.
   • Je ontvangt daarna een e-mail met een link om een wachtwoord aan te maken en kun je gebruik maken van Mijn Leeromgeving.

   Heb je een vraag over Mijn Leeromgeving dan kun je contact opnemen met:
   ICT Servicedesk: 088 - 037 00 00: voor systeemvragen (inloggen, wachtwoorden etc.).
   Servicedesk Academie: 088 – 037 00 40 voor vragen over leeractiviteiten, data etc..

   In Mijn Leeromgeving vind je ook een groot aanbod van online trainingen van GoodHabitz. Met onderwerpen variërend van Lekker in je vel, Persoonlijke Effectiviteit, Office tot aan Klantgerichtheid of Positieve psychologie, is GoodHabitz onmisbaar voor je persoonlijke ontwikkeling. Het trainingsaanbod wordt maandelijks uitgebreid met één of twee nieuwe titels, waardoor het fris en vernieuwend blijft en jij jezelf permanent kunt blijven ontwikkelen. De trainingen zijn kort, to-the-point en praktijkgericht en sluiten daarom goed aan bij je dagelijkse leven en de dagelijkse praktijk binnen 's Heeren Loo.

   Meer informatie over Mijn Leeromgeving vind je op Mijn sHL Intranet.
   Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  • De arbeidsvoorwaarden die voor jou als medewerker gelden, komen voort uit verschillende bronnen. Het gaat hierbij om arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst. Maar ook om wettelijke bepalingen en arbeidsvoorwaarden in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Gehandicaptenzorg. De CAO legt bijvoorbeeld vast wat goed werkgever- en werknemerschap is. En welke regels gelden voor functiewaardering, salariëring, vakantie en verlof.

   Wat is een CAO?

   Een CAO is een verzameling afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers (VGN) en medewerkers (vakbonden) in een bepaalde bedrijfstak. De CAO Gehandicaptenzorg is een integraal onderdeel van je arbeidsovereenkomst en regelt een aantal belangrijke onderwerpen zoals:

   • Aangaan en beëindigen van de arbeidsovereenkomst.
   • Functiewaardering en salariëring.
   • Arbeidsduur en werktijden.
   • Vakantie en verlof.
   • Persoonlijk Budget Levensfase (PBL).

   's Heeren Loo is lid van de werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Daarom gelden de afspraken in de CAO Gehandicaptenzorg voor alle medewerkers van 's Heeren Loo: zowel vaste medewerkers, tijdelijke medewerkers, oproepkrachten als leerlingen. De CAO Gehandicaptenzorg geldt niet voor vakantiekrachten en medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. En slechts deels voor stagiairs.

   Looptijd CAO

   In artikel 17:3 van de CAO (Looptijd en opzegging) staat de looptijd vermeld waarin de CAO wordt aangegaan. Partijen kunnen overeenkomen de CAO tijdens de looptijd te wijzigen. Indien geen van de partijen uiterlijk één maand voor de datum waarop de CAO eindigt de CAO schriftelijk opzegt, wordt de duur telkens met een jaar verlengd.

  • Elk bedrijf heeft een strategie. Strategie is eigenlijk een ander woord voor beleid voor de lange termijn. De strategie geeft antwoord op de vraag “Hoe gaan wij op de lange termijn onze beloftes waarmaken en onze doelen realiseren?” Bij 's Heeren Loo noemen we onze strategie de Koers. Hieronder geven we kort weer welke koers we varen. 


   Dit is onze koers

   De samenwerking in de driehoek cliënt - verwant – zorgprofessional is de basis van onze koers: het is het kloppende hart van onze organisatie. Vanuit dit ankerpunt bouwen we onze zorg en ondersteuning op. Iedereen binnen ’s Heeren Loo draagt hier op zijn of haar eigen manier een steentje aan bij. De koers is belangrijk voor iedereen binnen ’s Heeren Loo. Het is een verhaal waarvan we samen, door alle lagen van de organisatie heen hebben gezegd: zo willen ze zijn, zo willen we ondersteuning bieden en zo willen we met elkaar samenwerken en van elkaar leren. In de koers doen wij drie beloftes:

   • Goed leven voor cliënten waarin zij hun dromen waar kunnen maken.
   • Mooi werk voor professionals waarin zij met passie hun werk uitvoeren en hun doelen halen.
   • Duurzaam gezonde organisatie om de continuïteit van onze maatschappelijke rol te bewaken.

   In ons koersboekje staan onze vertrekpunten en visies beschreven en ook hoe we onze beloftes waarmaken.
   Je kunt deze informatie inzien zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo. Vraag ernaar bij je leidinggevende.

  • We hebben een gedragscode om te beschrijven wat medewerkers van elkaar en van hun leidinggevende mogen verwachten. De afspraken geven duidelijkheid over wat wel en niet kan. En over hoe we met elkaar en met cliënten omgaan. Vertrekpunt voor ons doen en laten zijn de visie en kernwaarden van de 's Heeren Loo. De gedragscode gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en staat voor professioneel gedrag, gastvrijheid en goede samenwerking.


   Voor wie?

   De code geldt voor alle medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, personeel-niet-in-loondienst (PNIL) en voor uitzendkrachten. Van aannemers, dienstverleners en adviseurs, die 's Heeren Loo vertegenwoordigen of voor of namens 's Heeren Loo werken, wordt verwacht dat zij in overeenstemming met de gedragscode handelen wanneer zij namens 's Heeren Loo optreden. Het is belangrijk dat iedereen de code kent en zich eraan houdt. Dat maakt het gemakkelijk om met elkaar afspraken te maken en op één lijn te zitten. De afspraken in de gedragscode heb je nodig als je elkaar wilt aanspreken op gedrag en houding of als je jezelf afvraagt of je wel juist handelt. Ze bieden ons houvast bij het nemen van beslissingen in de dagelijkse praktijk. We verwachten van iedereen binnen onze organisatie respect, integriteit en professionaliteit. De cliënt weet door deze gedragscode wat onze manieren zijn en dat we hier ook op mogen worden aangesproken.

   De gedragscode is niet vrijblijvend: iedereen die bij ons werkt is verplicht om zich hieraan te houden.
   En dat niet alleen: we verwachten ook dat je anderen erop aanspreekt wanneer je merkt dat ze zich niet aan de gedragscode houden. We verwachten van je dat je altijd kunt uitleggen waarom je op een bepaalde manier hebt gehandeld of gecommuniceerd. Uiteraard ga je zorgvuldig om met eigendommen van anderen.

   De gedragscode betekent ook dat je zorgvuldig bent over de manier waarop je communiceert. Niet alleen is er de geheimhoudingsplicht over privacygevoelige informatie, maar ook op de manier waarop je over je werk schrijft in de sociale media als Facebook en Twitter. Je mag 's Heeren Loo niet bewust in diskrediet brengen. En bedenk: één compliment motiveert meer dan tien aanmerkingen.

   De gedragscode ontvang je gelijktijdig met je arbeidsovereenkomst en is opgenomen in je personeelsdossier.

  • ‘s Heeren Loo heeft afspraken met verzekeraars gemaakt over korting op de premie van diverse zorgverzekeringen voor medewerkers en vrijwilligers.

   Basisverzekering en eigen risico

   De basisverzekering is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. De overheid stelt jaarlijks een verplicht eigen risico vast voor de zorgkosten uit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico in 2021 is ongewijzigd 
   € 385,-- per jaar. Met uitzondering van DSW die het eigen risico heeft verlaagd tot € 375,--.

   • Je kunt de premiekosten per maand verlagen door het eigen risico te verhogen. Denk goed na of dit verstandig is want je kunt daardoor onverwacht hoge kosten krijgen.
   • Weet je aan het begin van het nieuwe jaar al dat je eigen risico wordt aangesproken? 
    Dan kun je bij een aantal van onze collectieve zorgverzekeraars ook het eigen risico in gedeelten af laten schrijven samen met je zorgpremie. Als aan het einde van het jaar blijkt dat het eigen risico niet is opgemaakt, krijg je het bedrag dat overblijft teruggestort.

   Aanvullende verzekeringen
   De aanvullende verzekeringen vullen de verzekeraars zelf in en verschillen dus per verzekeraar. Zowel de premies als dekkingen van aanvullende pakketten zijn veranderd ten opzichte van vorig jaar. Het is dus raadzaam om hier goed naar te kijken.

   Kies de verzekering die bij je past

   Welke zorgverzekering is de beste? Die vraag kunnen we niet beantwoorden, omdat alleen jij weet welke verzekering de beste voor jou is. Het is in elk geval van belang om goed te kijken of je huidige zorgpolis nog steeds aansluit bij wat je nodig hebt en belangrijk vindt.

   Overstappen

   Je kunt je huidige zorgverzekering opzeggen tot en met 31 december. Uiterlijk 31 januari moet je je aangemeld hebben bij een nieuwe zorgverzekeraar.

   Nieuw in dienst

   Als je nieuw in dienst komt, dan hoef je niet te wachten tot het einde van het jaar. Je kunt dan ook gedurende het jaar overstappen naar een collectieve zorgverzekeraar van ‘s Heeren Loo. Dit moet je dan wel binnen 1 maand na je datum indiensttreding doen.

   Zorgverzekeraar IZZ (uitgevoerd door VGZ)

   Vanuit de CAO Gehandicaptenzorg kun je als medewerker van ‘s Heeren Loo gebruik maken van een collectieve overeenkomst met zorgverzekeraar IZZ. IZZ is een zorgverzekeraar speciaal voor mensen die in de zorg werken.

   • De premie voor je zorgverzekering bij IZZ wordt maandelijks op je salaris ingehouden.
   • Heb je een oproepovereenkomst, dan kun je ook gebruik maken van de collectiviteitskorting op je basisverzekering. De premie voor je zorgverzekering betaal je dan zelf rechtstreeks aan het IZZ.

   Meer informatie over de collectieve zorgverzekering van IZZ is te vinden op: www.izz.nl. De premie voor de collectieve zorgverzekering berekenen kan hier (collectiviteitsnummer: 385500).

   Ben je al verzekerd bij IZZ en wil je dat via ’s Heeren Loo voortzetten?

   • Ga dan naar mijn IZZ > Verzekeringen > Contracttype wijzigen.
   • Vul in dat je collectief verzekerd blijft.
   • Vermeld het collectiviteitsnummer van ‘s Heeren Loo (385500) en de ingangsdatum.

   Vragen?
   Heb je een vraag over jouw aanmelding wijziging, afmelding of premie, neemt dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van het IZZ via telefoonnummer 0900-0274.

   Andere zorgverzekeraars

   ‘s Heeren Loo heeft naast IZZ ook met andere zorgverzekeraars afspraken gemaakt over collectiviteitskorting. Bij deze andere zorgverzekeraars betaal je de premie voor je zorgverzekering rechtstreeks aan je verzekeraar (dit wordt niet maandelijks op je salaris ingehouden zoals bij IZZ).

   In dit overzicht vind je de verzekeraars met wie voor 2021 afspraken zijn gemaakt over collectiviteitskorting, met daarbij de websites waar meer informatie over de verzekeringen gevonden kan worden, het collectiviteitsnummer en de contactgegevens.

  • Als goed werkgever wil ‘s Heeren Loo haar cliënten en medewerkers zoveel mogelijk beschermen tegen bekende risico’s waaronder infectieziekten. Voor Hepatitis-B is het mogelijk je preventief te vaccineren. ‘s Heeren Loo stelt medewerkers daarom in de gelegenheid zich te laten vaccineren tegen Hepatitis-B en vergoedt de kosten van de vaccinatie.

   Mocht je niet goed weten of het nodig is je preventief te vaccineren, bespreek dat dan je leidinggevende. Je leidinggevende is degene die toestemming voor de vaccinatie moet verlenen.

   Ben je bij indiensttreding al preventief gevaccineerd tegen Hepatitis-B, dan hoef je dit alleen nog even door te geven aan jouw leidinggevende.

   Declareren kosten vaccinaties Hepatitis-B

   De kosten van de vaccinaties tegen Hepatitis-B worden vergoed. Blijkt na het doorlopen van het reguliere vaccinatieprogramma uit de antistoftiter-bepaling dat er niet voldoende antistoffen zijn aangemaakt, dan wordt een extra vaccinatie gegeven. Dit wordt ook wel een booster genoemd en bestaat uit maximaal nog 3 injecties, gevolgd door een nieuwe antistoftiter-bepaling. Ook deze kosten worden vergoed.

   Je declareert de kosten in Mijn HR Online. Ga hiervoor naar het tabblad Declaratie/Voorschot in Self Service (tegel 14).

   Meer informatie over infectiepreventie lees je op Mijn sHL Intranet.
   Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen en gebruik maken van de applicaties in MyApps zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  • ’s Heeren Loo zet zich in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten, medewerkers en andere bij de zorg betrokken mensen te beschermen.

   Wij hanteren de volgende uitgangspunten/principes over privacy:

   • 's Heeren Loo hecht waarde aan de bescherming van de privacy van al haar betrokkenen en speelt daarom actief in op de invoering van scherpere privacyregels. ’s Heeren Loo spant zich in dat zij nu en in de toekomst voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy.
   • ’s Heeren Loo begrijpt dat persoonsgegevens meer zijn dan alleen maar gegevens van betrokkenen en handelt daar ook naar.
   • ’s Heeren Loo gebruikt aan haar verstrekte gegevens niet voor andere doelen dan waarvoor ze aan haar zijn gegeven.
   • In de samenwerking met (keten)partners zorgt ’s Heeren Loo ervoor dat persoonsgegevens van betrokkenen op een zorgvuldige en veilige wijze worden verwerkt.

   Als zorgorganisatie heeft ’s Heeren Loo gegevens nodig van onze cliënten, medewerkers en andere betrokkenen. In het privacybeleid van ’s Heeren Loo is uitgewerkt welke persoonsgegevens wij verzamelen, opslaan en delen, hoe dat gebeurt, welk doel ermee wordt gediend en op basis van welke wetgeving beslissingen worden genomen. Ook staat in ons privacybeleid beschreven welke rechten betrokkenen hebben.

   Meer informatie over privacy vind je op Mijn.sHL.Intranet.
   Je kunt Mijn sHL Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.


  • We hebben allemaal met informatiebeveiliging te maken. Bijvoorbeeld omdat je op je werkplek inlogt met een wachtwoord. Bij ’s Heeren Loo kennen we allerlei maatregelen om veilig met informatie om te gaan. Zo zorgen we technisch én organisatorisch dat (gevoelige) informatie niet op straat komt te liggen.

   In dit document lees je waar het in de basis om gaat.

  • Een datalek is het onbedoeld vrijkomen (lekken) van gegevens over personen, onrechtmatige verwerking van gegevens door ‘s Heeren Loo of het onbedoeld vernietigen van persoonsgegevens. Voorbeelden zijn een agenda of USB-stick die is kwijtgeraakt, een gestolen laptop, een inbraak in een databestand door een hacker of een mail met persoonsgegevens naar een verkeerde geadresseerde. Maar ook toegang tot cliëntdossiers door onbevoegden is een datalek. Het maakt niet uit of de informatie digitaal is of op papier!

   In dit document lees je meer over deze procedure.

  • In Mijn HR Online vind je verschillende declaratieformulieren:

   • Dienstreizen (parkeer-/veer-, tolkosten, verblijfskosten, vergoeding openbaar vervoer, dienstreizen).
   • Reiskosten Ambulant (voor ambulant medewerkers dienstreizen, woon-werk ambulant, parkeer-/veerkosten).
   • Studiefaciliteiten (cursusgeld, lesmateriaal, reiskosten t.b.v. studie, parkeer-/veerkosten t.b.v. studie).
   • Overige kosten (lidmaatschap beroepsvereniging, verblijfskosten, representatiekosten, kantoorartikelen, materiaal, Arbovoorziening).
   • BIG, SKJ, VOG, vaccinatie Hepatitis-B.
   • Reiskosten bijzondere situaties (woon-werkverkeer bij gebroken diensten of extra ritten, meerkosten i.v.m. Doorlopend Sociaal Plan, detachering).
   • Dienstreizen Trainers


   Je reguliere vergoeding reiskosten woon-/werkverkeer ontvang je automatisch maandelijks met je salaris en hoef je dus niet te declareren (zie ook hoofdstuk reiskostenvergoeding woon-werkverkeer).

   Je regelt je declaratie in Mijn HR Online via MyApps

   Ben je ambulant medewerker? Gebruik dan onze Zorgapp. De Zorgapp is een applicatie, verbonden aan mijnCaress (het zorgdossier van de cliënt), die ambulant begeleiders helpt bij rapportage, urenregistratie en kilometerregistratie. Met de Zorgapp kun je direct je route inzien en wijzigen. Reistijden en kilometers worden automatisch berekend en vastgelegd. Ook rapportages zijn makkelijk en snel in te voeren. Meer informatie over mijnCaress  en de Zorgapp lees je hier.


   Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen en gebruik maken van de applicaties in MyApps zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.


  • Als medewerker van 's Heeren Loo neem je automatisch deel aan de collectieve pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Je bouwt hiermee verplicht verschillende soorten pensioen op: Ouderdomspensioen, Arbeidsongeschiktheidspensioen en Partner en Wezenpensioen.

   Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim twee miljoen (oud-)medewerkers in de sector zorg en welzijn. Ook voor de medewerkers van 's Heeren Loo. PFZW is eigenaar van het pensioenvermogen, dat ruim 130 miljard euro bedraagt. Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de pensioenregeling en het fondsbeleid. Daarbij is PFZW ook eindverantwoordelijk voor een deugdelijke uitvoering van de pensioenregeling.

   Lees hier de brochure Pensioen Opbouwen bij PFZW.
   Meer informatie of vragen over je pensioen? Ga dan naar www.pfzw.nl.

   AOW- en pensioenleeftijd

   Vanaf je AOW-leeftijd krijg je het ouderdomspensioen dat je bij PFZW hebt opgebouwd. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Je ontvangt je eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Je AOW-leeftijd kun je onder andere berekenen op de website van de SVB.

   Nieuwe baan en pensioen

   Heb je hiervoor ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kun je dat opgebouwde pensioen meenemen naar PFZW. Dit wordt waardeoverdracht genoemd.

   Waardeoverdracht: hoe werkt het?

   Je vorige pensioenuitvoerder bepaalt hoeveel jouw pensioenaanspraken waard zijn. Voor dit bedrag biedt de nieuwe pensioenuitvoerder je nieuwe pensioenaanspraken aan. Een voordeel van waardeoverdracht is dat je pensioen niet versnipperd raakt over verschillende pensioenuitvoerders. Zo houd je een beter overzicht over hoeveel pensioen je in de toekomst kunt verwachten.

   Hoe vraag je waardeoverdracht aan?
   Waardeoverdracht moet je zelf bij het PFZW aanvragen. Dit kan heel gemakkelijk online via Mijn PFZW. Of waardeoverdracht in jouw situatie mogelijk is, kun je eenvoudig bekijken via: https://www.pfzw.nl/particulieren/klantenservice.html#!nieuwe+baan/waardeoverdracht/vraag/65.

   Een voorwaarde voor waardeoverdracht is dat de dekkingsgraad van beide pensioenfondsen boven 100% is. Een aanvraag tot waardeoverdracht kun je wel indienen maar wordt pas uitgevoerd als de dekkingsgraad toereikend is.

   Pensioen en samenwonen

   Woon je samen op basis van een notariële samenlevingsovereenkomst? Dan heeft jouw partner recht op partnerpensioen als je overlijdt. Maar je moet jouw partner wel zelf aanmelden bij het PFZW.

   Heb je geen notariële samenlevingsovereenkomst, jouw partner niet aangemeld of nadat jouw AOW is ingegaan een relatie gekregen? Dan heeft jouw partner geen recht op partnerpensioen.

   Meer hierover lees je hier: https://www.pfzw.nl/wat-doe-ik-bij/trouwen-en-samenwonen.


   TIP: meld je aan voor de nieuwsbrief van het PFZW en blijf per e-mail op de hoogte van het laatste nieuws over jouw pensioen. Je krijgt onder andere praktische tips en nieuws over de financiële situatie van PFZW.  • Onze organisatie draait om de samenwerking tussen de cliënt, de verwanten en de begeleider.
   In die driehoek organiseren we de zorg voor cliënten. Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vraag: wordt de cliënt hier beter van en welke waarde voegen we hiermee toe aan het leven van de cliënt.

   Waarom Cliëntvolgend roosteren?

   Een belangrijk onderdeel van de zorg voor cliënten is een goed team rondom de cliënt. Daar hebben we een rooster voor nodig. Bij het samenstellen van het rooster is de cliënt het uitgangspunt. Wanneer heeft de cliënt welke zorg nodig? Vandaar de naam Cliënt Volgend Roosteren (CVR).

   Belangen in evenwicht

   De belangen van de cliënt, medewerker en organisatie moeten in de roosterplanning in balans zijn.

   We hebben de verantwoordelijkheid om zorg aan cliënten te bieden die zo goed mogelijk aansluit bij hun behoeften. Om hen een zo fijn mogelijk leven te kunnen bieden.

   Daarnaast hebben we als organisatie een verantwoordelijkheid naar onze medewerkers. Om een goede werkgever te zijn, zodat mensen gezond hun werk kunnen doen en plezier in hun werk hebben.

   Van belang is dat inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn en we een financieel gezonde organisatie zijn.

   Uitgangspunten van Cliëntvolgend roosteren

   Door cliëntvolgend te roosteren houden we de verschillende belangen zo goed mogelijk in balans.

   De cliënt ziet dat de inzet van onze medewerkers goed aansluit op zijn of haar behoeften. Wij kunnen een goed kwaliteitsniveau aan zorg leveren, gecombineerd met een stabiel rooster. De cliënt weet vooraf waar hij of zij aan toe is.

   Medewerkers worden betrokken bij het tot stand komen van het rooster. Zij kunnen wensen aangeven bij de roostercontactpersoon en de expertplanner. In overleg met de leidinggevende worden de wensen besproken en zo mogelijk gehonoreerd. Als dit niet in overleg lukt, wordt de zogenaamde stoplichtmethode gebruikt. Daarnaast werken we aan een ruilmodule in de mobiele app.

   Het is belangrijk dat de roosters ‘gezond’ zijn en de Arbeidstijdenwet en CAO gehanteerd worden. Dit draagt bij aan duurzame inzetbaarheid.

   Natuurlijk willen we dat de roosters eerlijk zijn, met een goede balans tussen roosterwensen en de rechten en plichten van medewerkers. Ook willen we graag dat er ruim van tevoren duidelijkheid is over de werktijden voor de komende maanden zodat medewerkers werk en privé op elkaar af kunnen stemmen.

   Cliëntvolgend roosteren is een hulpmiddel waardoor we zicht houden op de kwaliteit en hoeveelheid zorg die we leveren. We hebben grip op de planning zodat we zorgvuldig om kunnen gaan met ons budget en medewerkers gezond kunnen werken. En doordat de roosters centraal inzichtelijk zijn is beter te zien of en waar een beroep gedaan kan worden op medewerkers van een andere afdeling.

   Hoe wordt een rooster gemaakt?

   Elke cliënt heeft een indicatie of een beschikking en wellicht eigen wensen. Dit wordt vertaald naar de zorgvraag van de cliënt: welke zorg heeft de cliënt nodig op welk moment.

   Vervolgens bepalen we wat er aan expertise nodig is om de cliënt zo effectief mogelijk te ondersteunen. Dat leidt tot een capaciteitsplanning: welke expertise moet op welk moment aanwezig zijn. Op basis daarvan worden de diensten zo efficiënt mogelijk ontworpen en komen we tot een basisrooster. Het basisrooster geldt voor het hele jaar. Alleen als er grote veranderingen zijn zoals vertrek van cliënten of medewerkers wordt het basisrooster aangepast. Aan de hand van het basisrooster wordt het perioderooster opgesteld dat 6 weken voor het ingaat, beschikbaar is zodat iedereen op tijd weet waar hij of zij aan toe is.

   In de app SDB Planning kun je op je telefoon, je tablet of je computer thuis je dienstenrooster bekijken.

   Meer informatie

   Binnen je eigen regio zijn er specifieke werkafspraken gemaakt. Voor meer informatie daarover kun je terecht bij je leidinggevende of je planner.

  • Je salaris wordt maandelijks uitbetaald en op de 26ste aan je overgemaakt. Valt de 26ste op een zaterdag of zondag? Dan wordt het salaris de vrijdag ervoor overgemaakt. In geval van een feestdag, is er ook een eerdere uitbetaling zoals in december. Hier vind je het overzicht van de betaaldata.

   Wanneer en hoe laat het geld precies op jouw bankrekening staat, is niet te zeggen. ‘s Heeren Loo is daarbij afhankelijk van de bank. Het geld staat meestal in de loop van de dag, waarop we het geld overmaken, op je bankrekening.

   Salarisstrook

   Je salarisstrook ontvang je digitaal. In Mijn HR Online worden jouw salarisstroken en jaaropgaven opgeslagen in Mijn Dossier. De digitale salarisstrook is maandelijks zichtbaar vanaf de betaaldatum op de 26e. Valt de 26e op een zaterdag of zondag? Dan is je salarisstrook de vrijdag ervoor beschikbaar. Een uitleg over de salarisstrook vind je hier.

   ORT, overwerk of extra gewerkte uren?
   Is er sprake van onregelmatigheidstoeslag, overwerk of extra gewerkte uren? Dan wordt dit een maand later dan het vaste salaris uitbetaald. Overwerk en extra uren worden in SDB Planning geregistreerd door de (expert-)planner van jouw werkplek.

   Heb je een oproepovereenkomst of min-max-overeenkomst?
    
   Oproepovereenkomst

   Je salaris wordt altijd achteraf maandelijks uitbetaald. Dit geldt ook voor eventuele onregelmatigheidstoeslag. De opbouw van vakantie- en PBL-uren is op basis van het aantal gewerkte uren. Omdat vooraf niet bekend is hoeveel uur precies wordt gewerkt en hoeveel vakantie- en PBL-uren je dus opbouwt, betaalt ‘s Heeren Loo deze uren achteraf maandelijks uit bij het salaris.

   Min-max-overeenkomst

   De standaarduren die je werkt in het minimale percentage worden maandelijks uitbetaald. De uren die je werkt in het maximale percentage worden achteraf maandelijks uitbetaald.

   Omdat vooraf niet bekend is hoeveel uur precies wordt gewerkt in het maximale percentage en hoeveel vakantie- en PBL-uren de medewerker dus opbouwt, betaalt ‘s Heeren Loo deze uren achteraf maandelijks uit bij het salaris.

   Meer informatie lees je op Mijn.sHL.Intranet.
   Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen en gebruik maken van de applicaties in MyApps zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  • Ziekte overkomt je, verzuim overleg je. Dit is de kern van het Verzuim- en re-integratiebeleid van 's Heeren Loo. Hiermee bedoelen we dat medewerker en leidinggevende samen kijken hoe zij verzuim kunnen voorkomen of beperken. Samen onderzoeken jullie wat de mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan of te blijven. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan (tijdelijke) aanpassingen in taken, tijden of werkplek.

   Het Verzuim- en re-integratiebeleid is onderdeel van het Gezondheids- en vitaliteitsbeleid. Doelstelling is het voorkomen van verzuim en het beperken van de duur en mate van verzuim.

   Wat moet je weten
   ‘s Heeren Loo wil binnen de hele organisatie op adequate en uniforme wijze omgaan met verzuim en re-integratie van zieke medewerkers. Het Verzuim- en re-integratiebeleid beschrijft het beleid voor de hele periode waarin ’s Heeren Loo verantwoordelijk is voor re-integratie en betaling van loon c.q. WGA-uitkering aan zieke (ex-)medewerkers.

   Dit betekent dat we gedurende je arbeidsovereenkomst bij ’s Heeren Loo proactief met elkaar in gesprek zijn over factoren die verzuim kunnen beïnvloeden. Als een medewerker frequent verzuimt kan een langdurige uitval wellicht voorkomen worden door (preventieve) maatregelen. Een verzuimtraject start bij de datum ziekmelding en eindigt bij de herstelmelding of, in het uiterste geval, bij het einde van tien jaar eigenrisicodragerschap voor de WGA.

   Ook als je arbeidsongeschikt uit dienst gaat blijft er nog een re-integratieverplichting voor ’s Heeren Loo als werkgever en voor jou als ex-medewerker bestaan. In de periode van deze ziektewet uitkering of als je een WGA uitkering ontvangt is je leidinggevende niet meer je contactpersoon maar een casemanager die voortgangsafspraken met jou en je bedrijfsarts maakt.

   Verzuim- en hersteldmelding

   Samen met je leidinggevende probeer je verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Als je jezelf niet in staat acht te werken, dan:

   • Neem je persoonlijk contact op met je leidinggevende:
   • Bespreek met je leidinggevende welke mogelijkheden je hebt om eigen of aangepast werk te doen.
   • De verzuimmelding wordt zo spoedig mogelijk gedaan, maar in elk geval voor 9.00 uur 's morgens of uiterlijk acht uur voordat de dienst start;
   • Meld je verzuim ook op de werkplek;
   • Zorg ervoor dat je tijdens verzuim bereikbaar bent en blijft voor je leidinggevende en de arbodienst.
   • De leidinggevende neemt regelmatig contact met je op om de mogelijkheden voor werkhervatting te bespreken;
   • Meld je, zodra je hersteld bent, (gedeeltelijk) hersteld bij je leidinggevende en op de werkplek. Wacht hiermee niet tot de eerstvolgende werkdag.

   Meer informatie lees je in onze Verzuimfolder.

   Arbodienst
   Ben je onverhoopt langere tijd ziek? Dan word je uiterlijk in de zesde week van verzuim uitgenodigd voor het spreekuur van de arbeidsdeskundige of de bedrijfsarts van Equilar of Immediator. Je bent verplicht om hieraan gehoor te geven. De arbeidsdeskundige of bedrijfsarts beoordeelt in welke mate er mogelijkheden zijn om eigen of aangepast werk te doen. De bedrijfsarts geeft een medisch oordeel. Je kunt ook op eigen initiatief naar het open spreekuur van de arbeidsdeskundige of de bedrijfsarts (bel hiervoor met onze Verzuimdesk op 088-037 00 00 optie 5). Dit kan tijdens verzuim, maar ook vooraf ter voorkoming ervan.

   Meer informatie over ons Verzuim- en re-integratiebeleid vind je op Mijn.sHL.Intranet.
   Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.

  • In deze Informatiemap vind je diverse verwijzingen naar Mijn,sHL,Intranet. Daar vind je allerlei informatie onder deze tabs: 

   • Actueel met nieuws- en serviceberichten.
   • Alles over zorg allerlei informatie, protocollen, richtlijnen en werkinstructies met betrekking tot de zorg voor onze cliënten.
   • Self Service allerlei informatie over zaken die met jouw werk te maken hebben.
   • Ik als medewerker allerlei informatie die met jou als medewerker te maken hebben.
   • Organisatie allerlei informatie over onze organisatie.

   Je kunt Mijn.sHL.Intranet raadplegen zodra je kunt inloggen op het netwerk van ’s Heeren Loo.  • Voor vragen en ondersteuning op je werkplek staat het Shared Service Center (SSC) voor je klaar!

   De afdelingen Automatisering (ICT), Facilitair, Personeelsservices en Financiële Administratie werken op de achtergrond om jou zo goed mogelijk te ondersteunen.

   Heb je een vraag of kunnen we je helpen? Het SSC staat voor je klaar!

   SSC Servicedesk 088 037 0000

   • Optie 1 | Automatisering
   • Optie 2 | Facilitair en vervoer
   • Optie 3 | Personeel en Salaris/ e-HRM
   • Optie 4 | Financiële administratie
   • Optie 5 | Verzuimdesk
   • Optie 6 | Academie

  Contactgegevens

  Servicedesk Personeel en Salaris
  088 - 037 00 00 (keuze 3)
  psa@sheerenloo.nl

  Bereikbaarheid:
  maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

  Terug naar boven