Van arbeidsvoorwaardengesprek tot arbeidsovereenkomst

Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek maak je afspraken over je functie, bijbehorend salaris en het aantal te werken uren. En heb je het bijvoorbeeld ook over verlofdagen, inwerkperiode en wanneer je indienst komt.

Jouw gegevens worden ingevoerd in mijn HR Online waarna de mutatie wordt verwerkt door onze Personeels- en Salarisadministratie. 

Wat neem je mee naar jouw arbeidsvoorwaardengesprek?

’s Heeren Loo werkt met een beveiligd recruitmentsysteem. In 'Mijn Kandidatenportaal' staan jouw sollicitatiegegevens, -brief en eventuele motivatie al opgeslagen. De overige informatie en documenten die nodig zijn voor jouw indiensttreding, voeg je na het arbeidsvoorwaardengesprek ook in ' Mijn Kandidatenportaal' toe.

Voor de controle op echtheid is het belangrijk dat je onderstaande originele documenten meeneemt naar jouw arbeidsvoorwaardengesprek:

  • geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart);
  • originele relevante diploma(‘s) (beroepsopleiding).

Jouw arbeidsvoorwaardenvoorstel

Na het arbeidsvoorwaardengesprek ontvang je van de manager het arbeidsvoorwaardenvoorstel waarin de gemaakte afspraken staan bevestigd. Dit voorstel ontvang je in ‘Mijn Kandidatenportaal’. 

Wat moet je doen?

Ga je akkoord met het arbeidsvoorwaardenvoorstel? Zorg er dan voor dat wij de nog benodigde informatie, om jouw indiensttreding te kunnen afronden, zo spoedig mogelijk van je ontvangen. Je ontvangt hiervoor een verzoek via onze afdeling Recruitment en regel je in 'Mijn Kandidatenportaal'. Klik op deze link over het aanleveren van meer informatie voor afronding indiensttreding. Is alle informatie compleet? Dan kunnen we daarna jouw indiensttreding in Mijn HR Online verder afronden en jouw arbeidsovereenkomst opmaken. 


Jouw arbeidsovereenkomst

Jouw arbeidsovereenkomst ontvang en onderteken je digitaal. Als jouw arbeidsovereenkomst, na verwerking van jouw indiensttredingsmutatie, door de afdeling Personeels- en Salarisadministratie is opgemaakt en door ’s Heeren Loo ondertekend, ontvang je hierover een mail op jouw privé e-mailadres. In deze mail lees je precies wat je dan moet doen en vind je ook een link naar deze handige instructievideo.

Terug naar boven