Vacatures 15 nieuw

Jouw arbeidsvoorwaardengesprek

Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek maak je afspraken over je functie, bijbehorend salaris en het aantal te werken uren. En heb je het bijvoorbeeld ook over verlofdagen, inwerkperiode en wanneer je indienst komt.

Jouw gegevens worden ingevoerd in e-HRM (mijn HR Online) waarna de mutatie wordt verwerkt door onze Personeels- en Salarisadministratie. Daarna ontvang je jouw arbeidsovereenkomst in tweevoud thuis.

Wat neem je mee naar het arbeidsvoorwaardengesprek?

’s Heeren Loo werkt met een beveiligd recruitmentsysteem. In 'Mijn Kandidatenportaal' staan jouw sollicitatiegegevens, -brief en eventuele motivatie al opgeslagen. De overige informatie en documenten die nodig zijn voor jouw indiensttreding, ga je na het arbeidsvoorwaardengesprek ook in 'Mijn Kandidatenportaal' toevoegen.

Voor de controle op echtheid neem je deze originele documenten mee naar het gesprek:

  • geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart);
  • originele relevante diploma(‘s) (beroepsopleiding).

Jouw arbeidsovereenkomst

Na het arbeidsvoorwaardengesprek ontvang je van de manager het arbeidsvoorwaarden-voorstel waarin de gemaakte afspraken staan bevestigd. Dit voorstel ontvang je in ‘Mijn Kandidatenportaal’. 

Wat moet je doen?

Ga je akkoord met het arbeidsvoorwaardenvoorstel? Stuur ons dan de nog benodigde informatie om jouw indiensttreding te kunnen afronden. Je ontvangt hiervoor een verzoek via onze afdeling Recruitment en regel je in 'Mijn Kandidatenportaal'. Is alle informatie compleet? Dan kunnen we jouw arbeidsovereenkomst opmaken en toesturen. Klik op de link hieronder voor meer informatie.

Informatie aanleveren voor afronding indiensttreding en opmaak arbeidsovereenkomst.

Terug naar boven