Nog niet gestart met werken? Wat kun je nu al doen?

Jouw arbeidsovereenkomst
Jouw arbeidsovereenkomst onderteken je digitaal*. Als jouw arbeidsovereenkomst, na verwerking van jouw indiensttredingsmutatie, door de afdeling Personeels- en Salarisadministratie is opgemaakt en door ’s Heeren Loo ondertekend, ontvang je hierover een mail op jouw privé mailadres. In deze mail lees je precies wat je dan moet doen en ook een link naar een instructievideo

*Ben je vóór 01-02-2021 in dienst gekomen? Dan ontvang je jouw arbeidsovereenkomst nog per post in tweevoud op jouw huisadres. Je stuurt dan één exemplaar ervan ondertekend retour met de bijgesloten antwoordenveloppe of je upload deze met tegel 19 in Mijn HR Online/Self Service.


Wat kun je nu al regelen?
In deel 2 van de Informatiemap voor Nieuwe Medewerkers lees je meer over de programma’s waarmee je straks werkt. Heb je de inloggegevens ontvangen? Dan kun je nu al een deze zaken regelen:

SDB Planning
In Aysist regel je jouw beschikbaarheid, kun je geplande diensten inzien en wijzigen, urenmanagement inzien en verlof aanvragen. Heb je met jouw leidinggevende al bepaalde afspraken gemaakt over bijvoorbeeld een geplande vakantie, dan kun je die nu al in Aysist aanvragen.

e-HRM (Mijn HR Online)
Met e-HRM heb je meer regie in jouw eigen personeelszaken. In e-HRM vind je onder andere de modules Mijn Dossier, Self Service en Jaargesprek. Wat je in Self Service nu al kunt inregelen lees je hieronder of in deze leersnack

Self Service: instellen dat je notificaties ontvangt

-
Klik in Self Service op het tabblad Mijn voorkeur.
- Vul jouw e-mailadres in (werk- of privé e-mailadres) waarop je deze notificaties wilt ontvangen.
- Vink aan: notificatie ontvangen?
- Vink aan: informeren?
- Klik op opslaan

  De notificatie wordt éénmaal per dag verstuurd of elke keer dat je opnieuw inlogt. Je ontvangt dan bericht als er bijvoorbeeld een document aan jouw personeelsdossier is toegevoegd, een mutatie in jouw Te-doen-map staat waar jij je akkoord op moet geven of een declaratie is retour gestuurd. 

   Self Service: declaratie indienen Verklaring Omtrent het Gedrag
   -
   Klik in Self Service op het tabblad Declaratie/Voorschot.
   - Klik op tegel 14 BIG, SKJ, VOG, Hepatitis B.
   - Vul de datum in.
   - Klik bij soort kosten op ‘P00229 VOG’
   - Vul bij omschrijving ‘VOG’ in.
   - Vul het bedrag in dat je hebt voorgeschoten.
   - Klik bovenaan de pagina op de grijze balk ‘Bijlagen’ en klik daarna op de blauwe paperclip om de vereiste bijlagen te uploaden (de VOG en het betaalbewijs).
   - Klik op verzenden.

    De declaratie gaat nu eerst naar jouw leidinggevende voor akkoord. Daarna zal de Personeels- en Salarisadministratie zorgen dat de kosten worden vergoed met jouw salaris. 

    Self Service: Bereikbaarheid en Waarschuwen in geval van nood
    Het is prettig als wij over jouw actuele gegevens beschikken zodat we jou kunnen bereiken of weten wie we moeten bereiken in geval van nood. 
    Klik in Self Service op het tabblad Gegevens wijzigen.
    Klik op tegel 02. Bereikbaarheid en 03. Waarschuwen in geval van nood.
    Check de gegevens en pas of vul aan waar nodig. Klik op verder.
    Klik op verzenden.

     De ingevulde informatie wordt opgenomen in ons personeels- en informatiesysteem.

     Self Service: Uitruil Reiskosten
     Met de tegel Uitruil kun je muteren dat je gebruik wilt maken van de Ruilregeling Arbeidsvoorwaarden. Je leest hierover meer in deel 1 van de Informatiemap voor Nieuwe Medewerkers. In de tegel van de betreffende uitruil lees je rechtsboven onder het vraagteken meer informatie over het gebruiken van de uitruilregeling en welke mogelijke gevolgen er kunnen zijn. Krijg je minder reiskosten voor woon- werkverkeer vergoed per kilometer dan de € 0,19 die volgens de belastingdienst onbelast mag worden betaald? Je mag dan de fiscale ruimte uitruilen voor netto meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en/of salaris. Je krijgt dit dan (deels) netto uitgekeerd in mei of december (in plaats van bruto). We adviseren je om uitruil reiskosten in ieder geval in te stellen.

     • Klik in Self Service op het tabblad Uitruil.
     • Klik op tegel 63. Uitruil Reiskosten.
     • Geef aan welke keuze je wilt toepassen.
     • Klik op verder.
     • Klik op verzenden.

     Je ontvangt in jouw personeelsdossier een automatische bevestiging van deze ingediende mutatie.

     Self Service: mutatie archief
     In de map Gedaan in Self Service kun je jouw mutaties altijd terugvinden. Klik je op het + dat voor de mutatie staat, dan kun je de status van jouw mutaties volgen.

     Contactgegevens

     Servicedesk Personeel en Salaris
     088 - 037 00 00 (keuze 3)
     psa@sheerenloo.nl

     Bereikbaarheid:
     maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

     Terug naar boven