Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo Zorggroep

De 's Heeren Loo Zorggroep vindt het belangrijk om in ontwikkeling te blijven. Daarom werken wij voor de kwaliteit van onze zorg nauw samen met (wetenschappelijke) onderzoekers en Universiteiten. Dat doen wij op verschillende gebieden. Om deze onderzoeken te kunnen faciliteren hebben wij de stichting Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo Zorggroep. Hieronder leest u meer over het doel en de opzet van deze stichting.

Doelstelling van de stichting

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo Zorggroep heeft als doel:

 • het (doen) verrichten;
 • verlenen van medewerking aan;
 • ondersteunen;
 • bevorderen;
 • stimuleren;
 • en financieren van wetenschappelijk onderzoek.

Dit wetenschappelijk onderzoek is gericht op het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de zorg en de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die zorg en/of steun ontvangen van de ‘s Heeren Loo Zorggroep. 

Om haar doel te bereiken

 1. werft de stichting fondsen voor het financieren van menskracht en middelen voor aanvraag en uitvoer en publieke rapportage van wetenschappelijk onderzoek;
 2. werkt de stichting samen met andere organisaties voor hetgeen onder a. is vermeld;
 3. gebruikt de stichting alle andere wettige middelen die bijdragen aan het doel van de stichting. 

Lees ook het actuele beleidsplan van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo Zorggroep.

Wilt u hieraan bijdragen?

Wij doen veel praktijkgericht onderzoek. We willen u graag laten zien hoe we de resultaten van onderzoek omzetten naar concrete vooruitgang voor mensen die op een of andere manier hulp nodig hebben. Wilt u hieraan bijdragen? Heel graag! U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer: IBAN NL88FVLB0260998273. Dank u wel!

ANBI informatie

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo Zorggroep is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als donateur van een ANBI mag u namelijk uw giften aftrekken van uw inkomsten- en of vennootschapsbelasting. 

Bovendien hoeven wij geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over donaties en erfenissen die wij ontvangen. Die komen dus volledig ten goede aan het werk van stichting Wetenschappelijk Onderzoek.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo Zorggroep is de stichting 's Heeren Loo Zorggroep. De bestuurstaken worden uitgevoerd door de Raad van Bestuur van de 's Heeren Loo Zorggroep. Het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn diensten aan de stichting Wetenschappelijk Onderzoek en heeft geen personeel in dienst.

Wetenschappelijke Raad

De stichting Wetenschappelijk Onderzoek 's Heeren Loo Zorggroep kent een Wetenschappelijke Raad. Deze raad voorziet het bestuur van advies voor besluitvorming over subsidieaanvragen. De Wetenschappelijke Raad beoordeelt de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van die subsidieaanvragen voor onderzoek en daaraan verwante andere activiteiten en toetst deze aan de doelen van de stichting.

De leden van de Wetenschappelijke Raad zijn

 • Dr. Annette van der Putten, 'associate professor' Orthopedagiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen
 • Prof. dr. Carlo Schuengel, hoogleraar Ontwikkelingspedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
 • Prof. dr. Marian Jongmans, hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht
 • Dr. Geraline Leusink MBA, ‘associate professor' Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen aan het Radboud UMC Nijmegen

Toezicht

De Raad van Toezicht van de 's Heeren Loo Zorggroep houdt toezicht op het besturen door het bestuur en op de algemene zaken in de stichting en staat het bestuur met raad en advies terzijde.

Informatie

Wilt u nog meer informatie, dan kunt u ook onderstaande documenten lezen:

De statuten kunt u opvragen door contact met ons op te nemen.

De 's Heeren Loo Zorggroep is lid van het Instituut Fondsenwerving.

Contactgegevens

Berkenweg 11
3818 LA   Amersfoort
Postadres
Postbus 647
3800 AP  Amersfoort

Overige gegevens

Van Lanschot Bankiers IBAN NL88FVLB0260998273
Kamer van Koophandel Utrecht: 41189518
RSIN: 009571784