Wonen waar jij je thuis voelt

Natuurlijk wil je wonen waar je je thuis voelt. Bij 's Heeren Loo zijn er diverse mogelijkheden voor wonen en verblijf voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Soms voor korte duur, soms voor lang. Soms in een gezin, soms ook in een groep. Bijna alles is mogelijk.

Bij de keuze voor een woonvorm kijken we in de eerste plaats naar wat iemand kan en wat de wensen zijn, pas daarna naar beperkingen. Altijd bieden we precies de begeleiding en behandeling die nodig is.

Wonen in een gezinshuis

In gezinshuizen wonen kinderen met een verstandelijke beperking in een gezinssituatie. Gezinshuispartners zorgen voor gezelligheid en ondersteuning, net als in een echt gezin.
Afhankelijk van de situatie van uw kind kan een beschermde omgeving wenselijk zijn. Door rust en structuur komen veel kinderen beter tot hun recht.

Logeren in een logeerhuis

Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking kunnen ook logeren bij 's Heeren Loo. Bijvoorbeeld in een logeerhuis of een gezinshuis. De kinderen en jongeren maken kennis met het leven buiten hun gezin. In een ontspannen en gezellige sfeer ontmoet uw kind leeftijdsgenoten. Natuurlijk gaan school of een bezoek aan de fysiotherapeut gewoon door. Terwijl er in uw gezin meer ruimte ontstaat voor uw andere kinderen of andere activiteiten.
Lees meer

Wonen in een dorp of wijk

Veel jongeren met een verstandelijke beperking willen graag wonen in een gewone woonwijk. En dat kan! Sommige jongeren hebben een woning en krijgen af en toe hulp. Dat noemen we ‘zelfstandig wonen met hulp'. Andere delen een woning of bepaalde voorzieningen, bijvoorbeeld in een groepswoning of een trainingswoning. Ze kunnen dan altijd terecht bij elkaar en de begeleiding. Hebben ze bijvoorbeeld een dag geen zin in koken, of lukt dat even niet, dan kunnen ze eten in de gezamenlijke leefruimte. In een gedeelde woning leren de jongeren van alles, zoals huishoudelijke taken. Ze oefenen sociale vaardigheden met huisgenoten en als ze bijvoorbeeld boodschappen gaan doen. Wonen in een wijk vraagt wel het een en ander van cliënten. Maar iedereen kan meer dan hij denkt.

Zelfstandig wonen met hulp

Hulp thuis is fijn en goed voor jongeren die zelfstandig wonen, maar het niet helemaal alleen kunnen. Een medewerker van 's Heeren Loo  kan helpen bij van alles. Van koken tot het huishouden. Van financiële zaken tot sociale contacten. En van huisartsbezoek tot kleding kopen. Soms voor een paar uur per maand, soms meerdere uren per week. Samen met de jongere kijkt de medewerker naar wensen en mogelijkheden. En samen stellen ze doelen op en maken ze begeleidingsafspraken. Door begeleiding en training is op den duur soms helemaal geen ondersteuning meer nodig.

Wonen in een beschermde omgeving

Sommige kinderen en jongeren voelen zich het best thuis in een beschermde omgeving. Met rust, structuur en de drukte van de maatschappij op een wat grotere afstand. 's Heeren Loo biedt veel woonmogelijkheden op prachtig gelegen, beschutte terreinen. Dagbesteding, sport, en medische voorzieningen zijn er dichtbij. En iedereen, op straat, in de winkel of in het lunchcafé, heeft er plezier in de omgang met mensen met een verstandelijke beperking.

Indicatie

Voor Wonen en verblijf heeft u een indicatie nodig. Een indicatie bepaalt hoeveel en wat voor soort zorg nodig is. Als u nog geen indicatie heeft, helpen wij u graag op weg.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten

CONTACTFORMULIER

AANMELDFORMULIER

 

's Heeren Loo Dichtbij

uitgebreid zoeken