Een fijne woonplek

Natuurlijk wilt u wonen waar u u thuis voelt. 's Heeren Loo biedt diverse woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking. Of dat nu een zelfstandige appartement is of een woongroep, een tijdelijke plek of voor vast, bijna alles is mogelijk.

Bij de keuze voor een woonvorm kijken we in de eerste plaats naar wat iemand kan, pas daarna naar beperkingen. Altijd bieden we precies de begeleiding en behandeling die nodig is.

Wonen in een dorp of wijk

Veel mensen met een verstandelijke beperking willen graag zo zelfstandig mogelijk wonen in een gewone woonwijk. En dat kan! Sommige cliënten hebben een woning en krijgen af en toe hulp. Dat noemen we ‘zelfstandig wonen met hulp'. Andere oudere mensen met een verstandelijke beperking delen een woning of bepaalde voorzieningen, bijvoorbeeld in een groepswoning. Ze kunnen dan altijd terecht bij elkaar en de begeleiding. Hebben ze bijvoorbeeld een dag geen zin in koken, of lukt dat even niet, dan kunnen ze eten in de gezamenlijke leefruimte. In een gedeelde woning leren cliënten van alles, zoals huishoudelijke taken. Ze oefenen sociale vaardigheden met huisgenoten en als ze bijvoorbeeld boodschappen gaan doen. Wonen in een wijk vraagt wel het een en ander van cliënten. Maar iedereen kan meer dan hij denkt.

Zelfstandig wonen met hulp

Hulp bij het wonen is fijn en goed voor mensen die zelfstandig wonen, maar niet alles alleen kunnen. Een medewerker van 's Heeren Loo kan helpen bij van alles. Van koken tot huishouden. Van financiële zaken tot sociale contacten. En van huisartsbezoek tot kleding kopen. Soms een paar uur per maand, soms meerdere uren per week. Samen met de cliënt kijkt de medewerker naar wensen en mogelijkheden. En samen stellen ze doelen op en maken ze begeleidingsafspraken. Door begeleiding en training hebben sommige cliënten op den duur helemaal geen ondersteuning meer nodig.

Wonen in een beschermde omgeving

Sommige mensen met een verstandelijke beperking voelen zich het best thuis in een beschermde omgeving. Met rust, structuur en de drukte van de maatschappij op een wat grotere afstand.'s Heeren Loo biedt veel woonmogelijkheden op prachtig gelegen, beschutte terreinen. Dagbesteding, sport, en medische voorzieningen zijn er dichtbij. En iedereen, op straat, in de winkel of in het lunchcafé, heeft er plezier in de omgang met mensen met een verstandelijke beperking.

Henk Kardol is .. jaar. Zijn broer en schoonzus Wim en Marijke Kardol zijn zijn wettelijke vertegenwoordigers. Zij waarderen de samenwerking met de begeleiders: "We zijn blij met hen. Want ze zijn betrokken, omringen Henk met liefde en stimuleren zijn ontwikkeling." Is het dan altijd goed gegaan? "Nee, natuurlijk niet, maar wij weten heel goed dat waar gewerkt wordt, fouten worden gemaakt. Wij vinden het fijn dat de lijnen kort zijn, de communicatie goed loopt en de zorgplanbesprekingen prettig zijn." Een wereld van verschil met 60 jaar geleden, toen Henk uit huis ging. Marijke: "Dat was voor Henks ouders een enorme stap. Henk loslaten was moeilijk, maar de aanpak maakte het extra zwaar. Ze mochten de eerste tijd niet op bezoek komen, want Henk moest ‘wennen'. Het zorgpersoneel nam de volledige regie van hen over en was heel afstandelijk. Gelukkig is dat nu anders en daarom hopen we dat Henk nog heel lang op Groot Schuylenburg mag wonen!" Lees het hele verhaal.

Indicatie

Voor Wonen en verblijf heeft u een indicatie nodig. Een indicatie bepaalt hoeveel en wat voor soort zorg nodig is. Als u nog geen indicatie heeft, helpen wij u graag op weg.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten

CONTACTFORMULIER

AANMELDFORMULIER

 

's Heeren Loo Dichtbij

uitgebreid zoeken