Een fijne woonplek

Natuurlijk wilt u wonen waar u u thuis voelt. Bij ‘s Heeren Loo zijn er diverse mogelijkheden voor wonen en verblijf voor mensen met een verstandelijke beperking. Of dat nu een zelfstandig appartement is of een woongroep, een tijdelijke plek of voor vast, bijna alles is mogelijk.

Bij de keuze voor een woonvorm kijken we in de eerste plaats naar wat iemand kan, pas daarna naar beperkingen. Altijd bieden we precies de begeleiding en behandeling die nodig is.

Wonen in een dorp of wijk

Veel mensen met een verstandelijke beperking willen graag zo zelfstandig mogelijk wonen in een gewone woonwijk. En dat kan! Sommige cliënten hebben een woning en krijgen af en toe hulp. Dat noemen we ‘zelfstandig wonen met hulp'.  Andere cliënten delen een woning of bepaalde voorzieningen, bijvoorbeeld in een groepswoning. Ze kunnen dan altijd terecht bij elkaar en de begeleiding. Hebben ze bijvoorbeeld een dag geen zin in koken, of lukt dat even niet, dan kunnen ze eten in de gezamenlijke leefruimte. In een gedeelde woning leren cliënten van alles, zoals huishoudelijke taken. Ze oefenen sociale vaardigheden met huisgenoten en als ze bijvoorbeeld boodschappen gaan doen. Wonen in een wijk vraagt wel het een en ander van cliënten. Maar iedereen kan meer dan hij denkt.

Zelfstandig wonen met hulp

Hulp bij het wonen is fijn en goed voor mensen die zelfstandig wonen, maar niet alles alleen kunnen. Een medewerker van 's Heeren Loo kan helpen bij van alles. Van koken tot huishouden. Van financiële zaken tot sociale contacten. En van huisartsbezoek tot kleding kopen. Soms een paar uur per maand, soms meerdere uren per week. Samen met de cliënt kijkt de medewerker naar wensen en mogelijkheden. En samen stellen ze doelen op en maken ze begeleidingsafspraken. Door begeleiding en training is op den duur soms helemaal geen ondersteuning meer nodig.

Zo voel ik me veilig

Michella woont begeleid zelfstandig

Michella Kraay is 31 jaar en woont begeleid zelfstandig in Schagen. Vader Cor en persoonlijk begeleider Annet Balder ondersteunen haar. Vader is blij met de samenwerking: "Annet staat open voor mijn mening en houdt me op de hoogte, dat geeft vertrouwen, waardoor ik Michella durf los te laten.

" Annet vult aan: "Het is fijn om samen te beoordelen of we op de goede weg zitten. Ik leer van Cor, want die kent Michella al veel langer." Zo merken zij het snel als het minder goed gaat met Michella. Of zoals Michella het samenvat: "Dan hebben we drie meningen en komen we verder. Mijn vader helpt me met geldzaken en doet voor hoe ik moet dweilen. We doen ook leuke dingen. Met Annet praat ik veel. Het geeft me een veilig gevoel dat ik op meer mensen kan terugvallen."

Lees hier haar complete verhaal.

Family home; gezinshuis voor (jong)volwassenen

's Heeren Loo wil graag iedereen de zorg geven die bij hem of haar past. Daarom hebben we inmiddels ook gezinshuizen voor jongeren en volwassenen. ‘Family homes' noemen we die vaak. In plaats van gezinshuisouders is er een vast team van zorgmedewerkers aanwezig. De bewoners worden, waar mogelijk, voorbereid op zelfstandig(er) wonen. De begeleiding helpt daarom met het aanleren van de vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

Wonen in een beschermde omgeving

Sommige mensen met een verstandelijke beperking voelen zich het best thuis in een beschermde omgeving. Met rust, structuur en de drukte van de maatschappij op een wat grotere afstand.'s Heeren Loo biedt veel woonmogelijkheden op prachtig gelegen, beschutte terreinen. Dagbesteding, sport, en medische voorzieningen zijn er dichtbij. En iedereen, op straat, in de winkel of in het lunchcafé, heeft er plezier in de omgang met mensen met een verstandelijke beperking.

Indicatie

Voor Wonen en verblijf heeft u een indicatie nodig. Een indicatie bepaalt hoeveel en wat voor soort zorg nodig is. Als u nog geen indicatie heeft, helpen wij u graag op weg.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten

CONTACTFORMULIER

AANMELDFORMULIER

 

's Heeren Loo Dichtbij

uitgebreid zoeken