Cliënten en verwanten over 's Heeren Loo

Kim (9 jaar) en Lisanne (12 jaar) wonen op een kindergroep. Ze vertellen over hun ervaringen.
Mike (12 jaar), Joris (15 jaar) en Lisa (16 jaar) vertellen over het wonen op een jongerengroep.
Angelique volgt samen met haar zoon Jasper een training.
Lenny is moeder van zeven kinderen. Twee van hen, en Lenny zelf, krijgen ondersteuning.
Berend Jan woont sinds twee jaar met vier andere kinderen van zijn leeftijd bij Jaap en Ingrid Spreij in Zelhem.
Sam woont op een jongerengroep, Roelof is haar begeleider.
Ricardo is een cliënt van ’s Heeren Loo.
Christa, cliënte van ’s Heeren Loo, werkt in lunchroom Puur (Amersfoort).
DJ Arnold werkt bij omroep VED (Ermelo).
Peggy (16 jaar) en Rosan (15 jaar) wonen met nog zeven jongens en meisjes in één huis.
Ada’s dochter is 16 jaar. Ze kon wel wat hulp gebruiken om weerbaarder te worden, nadat zij hier ongeveer tien jaar lang problemen mee heeft gehad.
Tim Beukema is aanvoerder van het ’s Heeren Loo voetbalteam in Bedum.
Pascal woont sinds 2008 in Kamertrainingscentrum de Amstelsprong. Sinds september 2010 heeft hij een zelfstandig appartement.