expertisecentrum Advisium

's Heeren Loo wil een bijdrage leveren aan de totale zorg en behandeling van mensen met een verstandelijk beperking in Nederland en daarbuiten. Daarom hebben we de kennis en kunde van meer dan 800 specialisten gebundeld in ons expertisecentrum Advisium.

Kinderen en jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking, maar ook familie en verwanten en collega-organisaties kunnen terecht bij het expertisecentrum Advisium van 's Heeren Loo. De specialisten van expertisecentrum Advisium delen en toetsen hun kennis onderling en in (wetenschappelijk) onderzoek. Altijd zijn ze op zoek naar nieuwe behandelmogelijkheden, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke én praktische inzichten. Door de focus op ontwikkeling kunnen cliënten altijd rekenen op de beste zorg.

Innovatie in zorg en behandeling

Binnen het expertisecentrum Advisium worden werkwijzen, programma's en hulpmiddelen ontwikkeld en vernieuwd. Er is een afdeling Wetenschappelijk onderzoek en Kennismanagement. Hier wordt de verbinding gelegd tussen praktijk en theorie. Soms wordt gewerkt met partners, zoals andere academische werkplaatsen verbonden aan universiteiten, en hogescholen, kennisplatforms en beroepsorganisaties.

Meer dan 800 specialisten

Bij het expertisecentrum Advisium werken meer dan 800 specialisten, waaronder artsen voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG), gedragswetenschappers, therapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers. Alle specialisten van expertisecentrum Advisium besteden veel tijd en ruimte aan nieuwe inzichten en innovatie in zorg en behandeling.

Zorg en ondersteuning dichtbij huis

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking willen hun ondersteuning, begeleiding of behandeling dicht(er) bij huis en in de eigen sociale omgeving. Passend binnen het ritme van hun dagelijks leven en met ruimte voor eigen regie. Met expertisecentrum Advisium wil 's Heeren Loo zo dicht mogelijk bij bestaande én nieuwe cliënten in de buurt komen, door heel het land. We willen er voor hen zijn op de momenten dat het nodig is: op de achtergrond, maar toch dichtbij.

Wilt u weten voor welke zorg en ondersteuning u bij expertisecentrum Advisium precies terecht kunt en waar wij zitten? Ga dan naar www.advisium.nl