Onze toekomst ligt in het verleden

Onze toekomst ligt in het verleden. Want weten waar wij vandaan komen helpt te begrijpen wie wij nu zijn. In die zin ligt ons verleden ook in de toekomst.

In 1891 kwam de 9-jarige Geurt als eerste kind bij 's Heeren Loo in Ermelo. Tegenwoordig krijgen, verspreid over het gehele land, meer dan 10.000 kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking zorg en ondersteuning van 's Heeren Loo.

Vereeniging tot opvoeding van idiote en achterlijke kinderen

In ruim 125 jaar is er veel veranderd. De oorspronkelijke insteek van medewerkers is nog altijd gelijk: iets willen betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vanuit de protestants-christelijke kerk werd in 1891 de Vereeniging tot opvoeding van idiote en achterlijke kinderen opgericht. De Vereeniging startte in Ermelo en breidde zich later uit over het gehele land. Nieuwe instellingen sloten zich aan bij de Vereeniging en met andere werd gefuseerd.  Al die instellingen samen heten nu de 's Heeren Loo Zorggroep.

Band met de samenleving

De eerste instellingen van 's Heeren Loo lagen in het groen. Het waren een soort op zichzelf staande dorpen. Elke instelling had eigen voorzieningen, zoals een kerk, sanatorium en boerderij. In de loop der jaren werd steeds verbinding met de omringende samenleving gezocht. Sinds het einde van de twintigste eeuw wonen mensen met en zonder verstandelijke beperking met en naast elkaar, in dorpen, steden en op de voormalige terreinen.

Een prettig thuis

In de huidige zorgvisie denkt 's Heeren Loo vanuit de cliënt en de behoeften die hij heeft om zich te ontwikkelen. We willen cliënten levenslang en levensbreed kunnen ondersteunen. Soms beschut in een eigen omgeving, soms samen en net als mensen zonder verstandelijke beperking. Dat is 's Heeren Loo nu: een prettig thuis, mooi en veilig en met ruimte voor individualiteit.