Maatschappelijk verantwoord ondernemen

's Heeren Loo staat midden in de samenleving. Vanuit die positie dragen we graag bij aan de wereld om ons heen. Dat vertaalt zich onder andere naar aandacht voor het thema duurzaamheid.

Zorg voor elkaar, zorg voor onze omgeving

We stimuleren ontmoetingen tussen onze cliënten en hun familieleden, medewerkers en de mensen om ons heen. Cliënten verrichten diverse werkzaamheden voor een betere samenleving. Van het onderhoud van landgoederen, het schoonhouden van plantsoenen en pleinen, het ophalen van glas en oud papier tot en met het kweken van groenten. Omgekeerd zijn omwonenden welkom bij 's Heeren Loo, bijvoorbeeld in onze winkels, horecavoorzieningen of tijdens de landelijke klusdag ’s Heeren Loo Doet.

Duurzame bedrijfsvoering

’s Heeren Loo wil de wereld leefbaar door kunnen geven aan de toekomst, en daarom zit duurzaam ondernemen in alle bedrijfsonderdelen verweven. Denk aan nieuwbouwprojecten, renovaties, groot onderhoud en alledaagse bedrijfsvoering. Concrete voorbeelden hiervan zijn: zonnepanelen op onze locaties, elektrische auto’s en duurzame oplossingen in onze nieuwbouw- en renovatieoplossingen. Om de duurzame bedrijfsvoering te borgen is ’s Heeren Loo bezig met de in- en uitvoering van de Milieuthermometer Zorg. Het doel is dat de hele organisatie minimaal het bronzen certificaat behaald.

Klein is het nieuwe groot - Wat kan jij doen?

Daarnaast stimuleert ’s Heeren Loo de medewerkers en bewoners/cliënten om ook duurzaam te werken en te leven. Dit wordt gedaan door aandacht te vestigen op de kleine dingen die onderdeel uitmaken van het dagelijks leven. Alle dingen die jij doet, hoe klein dan ook, kunnen bijdragen aan een duurzamere samenleving. Bijvoorbeeld door je er bewust van te zijn dat je elke keer het licht uitdoet als je weggaat, of de verwarming lager zet ’s nachts.

’s Heeren Loo helpt bij de bewustwording en uitvoering van deze kleine stapjes. Zo is er in maart 2016 de Ecobus geïntroduceerd. Deze bus gaat langs alle woningen van ’s Heeren Loo en bevat allerlei handige tools die je helpen om duurzamer te leven. En deze tools kan je heel gemakkelijk inbedden in je dagelijks leven!

Zuinig zijn op de aarde is iets van ons allemaal. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met [email protected].

Opleiding 'Het milieu en ik' voor cliënten

’s Heeren Loo en de academie voor Zelfstandigheid hebben samen een educatief pakket genaamd 'Het milieu en ik' voor cliënten ontwikkeld. Aan de hand van opdrachtkaarten kunnen cliënten op zoek gaan naar wat milieu en duurzaamheid nou eigenlijk is.

Je kunt de opdrachtkaarten hier gratis downloaden. Het Ecospel kun je bestellen via [email protected].