Cliënten en vertegenwoordigers hebben invloed

In alle regio's van 's Heeren Loo én op landelijk niveau zijn er Cliëntenraden.

Door medezeggenschap kunnen cliënten en vertegenwoordigers invloed uitoefenen op de zorg- en dienstverlening van 's Heeren Loo. Dat is heel belangrijk. Want wie weet beter wat cliënten goed vinden, of wat er anders moet, dan vertegenwoordigers en cliënten zelf?

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad is de gesprekspartner van de Raad van Bestuur. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit een cliëntendeelraad en een vertegenwoordigersdeelraad. De leden van de Centrale Cliëntenraad worden op voordracht van respectievelijk de cliëntendeelraden en de vertegenwoordigersdeelraden van de regiocliëntenraden benoemd door de Raad van Bestuur.

Regio Cliëntenraad

De Regio Cliëntenraden praten met hun regiodirecteur over zaken die de regio aangaan. De Regio Cliëntenraad is op dezelfde manier opgebouwd als de Centrale Cliëntenraad. Hij vormt de achterban van de Centrale Cliëntenraad.

De raden worden zowel op centraal als regioniveau, ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De inspraak van cliënten en vertegenwoordigers is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Ineke Gradussen lid van de cliëntenraad van Maas en Waal:

"Wij praten in de cliëntenraad over hoe je geld goed moet uitgeven en over taxi's die te laat komen. En dat mensen meer rekening moeten houden met mensen in een rolstoel. Die kunnen niet overal komen. Ook stoepen zijn soms heel smal. Maar daar moet je, denk ik, voor bij de gemeente zijn. Ik kom voor anderen op."
 

Jaarverslag

Heeft u vragen over de Cliëntenraad of medezeggenschap?

De Ambtelijk Secretaris Centrale Cliëntenraad ‘s Heeren Loo helpt u graag verder:

Rianne Kraal-Groenestein
Postbus 1442
3800 BK Amersfoort
Tel: 06 – 525 695 63
E-mail: [email protected]

Contactpersonen Regio Cliëntenraden