Onze visie op vrijheidsbeperking

De 's Heeren Loo Zorggroep past geen vrijheidsbeperkingen toe, tenzij er sprake is van gevaar en er echt geen alternatieven zijn. Het is dus: ‘Nee, tenzij…'. De afgelopen jaren hebben we al veel vrijheidsbeperkingen afgebouwd en hebben we de focus verlegd naar begeleiden zonder vrijheidsbeperkingen.

Begeleiden zonder vrijheidsbeperkingen

Bij 's Heeren Loo wonen mensen met veelal een complexe zorgvraag. Ons uitgangspunt is dat de cliënt zelf keuzes maakt in het leven en hiermee zijn of haar leven inricht zoals hij/zij dat wil. Dit doen we door het gedrag van de cliënt te verstaan en te begrijpen en we accepteren hierbij eventuele risico's om verbetering in de situatie aan te brengen. Dan zijn vrijheidsbeperkingen vaak niet nodig. Hierbij werken we vanuit de volgende uitgangspunten:

  • We zijn steeds in dialoog met de cliënt en zijn vertegenwoordiger.
  • We werken altijd vanuit één van de vier methodieken die 's Heeren Loo kent; Triple-C, methode Vlaskamp, Competentiegericht werken (CGW) of INVRA/Op eigen benen.
  • We werken met risico-inventarisaties en risicomanagementplannen.
  • We werken met signaleringsplannen/ spanningsopbouwschema's.
  • We werken met een ondersteuningsplan.

Alternatieven

Is er sprake van gevaar voor de cliënt of voor anderen, dan is het belangrijk om te zoeken naar mogelijkheden om het gevaar af te wenden. Bij voorkeur zonder vrijheidsbeperkingen, zoals het bieden van nabijheid of het opnieuw doornemen van de beeldvorming. In ieder geval zoeken we altijd naar het minst ingrijpende alternatief.

"Dichtbij blijven en samenwerken"
Hoe Manolya steeds meer vrijheid krijgt

Door nauwe samenwerking van betrokken familie en zorgmedewerkers in Wekerom werkt Manolya geleidelijk aan meer basisveiligheid. Daardoor krijgt ze na een periode van vrijheidsbeperkingen nu steeds meer vrijheid. Vader Ismail: "Ik zag dat mijn dochter ongelukkig was. Maar we wisten niet wat we konden doen." Door afbouwen van de vrijheidsbeperkingen, altijd dicht bij haar te zijn en samenwerking met de begeleiding, ging het steeds beter met Manolya. Ismail blijft betrokken bij zijn dochter en overlegt veel met begeleiders. "De vrijheid is nog niet honderd procent. Er moet nog voortdurend iemand in haar omgeving zijn. De basisveiligheid is nog niet voldoende hersteld. En ik hoop dat de zelfverwondig stopt. Maar het gaat goed met haar. En we blijven zoeken naar manieren om dingen voor Manolya te bereiken. Ze ontwikkelt zich namelijk nog steeds."
Lees het hele verhaal.

Echt geen alternatieven meer?

Soms zijn alle alternatieven geprobeerd maar blijft er sprake van gevaar. Dan kan een tijdelijke vrijheidsbeperking nodig zijn. Vrijheidsbeperkingen zijn alle maatregelen (fysiek en verbaal) die de vrijheid van de cliënt beperken. Het is van belang samen af te wegen of een vrijheidsbeperking voor een cliënt in een specifieke situatie daadwerkelijk vrijheidsbeperkend is. Niet het middel, maar het doel (wat betekent dit voor de cliënt?) staat centraal. En uiteraard worden vrijheidsbeperkingen nooit ingezet als straf of als pedagogische maatregel.

Klachtenregeling

Iedere cliënt of zijn vertegenwoordiger kan een klacht indienen. Ook als hij of zij het niet eens is met een toepassing van een vrijheidsbeperking of alles wat daarmee te maken heeft. De 's Heeren Loo Zorggroep heeft daarvoor een centrale klachtencommissie. Het melden van een klacht kan per e-mail, telefoon of post. Klik hier voor de gegevens.

Afbouw vrijheidsbeperkingen

Verantwoord afbouwen van vrijheidsbeperkingen is een speerpunt van 's Heeren Loo. We ondersteunen de medewerkers daarbij onder andere met een expertiseteam. 

Meer informatie?

Hieronder vindt u nog meer informatie over onze visie.