Jong 's Heeren Loo

Jong ‘s Heeren Loo is het netwerk voor medewerkers van de 's Heeren Loo Zorggroep t/m 35 jaar. Het netwerk wil samenwerking en kennisdeling tussen jonge medewerkers stimuleren. Dit draagt bij aan persoonlijke groei van medewerkers. En dat komt de zorg ten goede. Ook wil het netwerk de binding van jonge medewerkers met de organisatie vergroten door ze uit te dagen actief mee te denken met onderwerpen die voor de organisatie en de branche belangrijk zijn.

Door medewerkers met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen zorgt Jong 's Heeren Loo voor een omgeving waar zij elkaar leren kennen, inspireren en ruimte is voor nieuwe initiatieven. In 2015 organiseert Jong 's Heeren Loo evenementen. In het eerste evenement staat Generatie Y Centraal. Maar ook denken leden mee in lopende projecten zoals in de invulling van de gesprekscyclus.

Meer weten over Jong 's Heeren Loo?

De meest gestelde vragen vind je in de Q&A. Je kunt ook de Facebookpagina bekijken en/of ons volgen op Twitter via @Jong_sHl. Heb je vragen en/of opmerkingen? Stuur dan een mail naar jong@sheerenloo.nl.

Impressie filmpje

Jong 's Heeren Loo

 

  WIL JE MEEDOEN?
  BEKIJK EERST DE Q&A
OF STUUR EEN MAIL