Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de regiodirecteuren.


Leden Raad van Bestuur
 

  
drs. J. (Jan) Fidder, voorzitter

"Door goed te besturen bevorder je de kwaliteit van leven van cliënten. Daaraan bijdragen vind ik prachtig!”


drs. K. (Kees) Erends, portefeuille zorg

“Ik ga uit van het goede in de mens en vind het belangrijk dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Dit heb ik bij alles wat ik doe voor ogen.”