Jan Fidder (voorzitter)

Drs. J. (Jan) Fidder (1957) koos in 2016 bewust voor terugkeer in de gehandicaptenzorg: "Door goed te besturen, maak je het cliënten, verwanten en medewerkers mogelijk om samen voor kwaliteit van leven voor cliënten te zorgen. Daaraan bijdragen vind ik prachtig! Onze zorg moet passen bij de vraag uit de maatschappij. Dat geldt zowel voor de inhoud van de zorg als de manier waarop we die zorg organiseren."

Met zijn natuurlijke inzicht én overzicht is hij een geboren leider die graag verbinding zoekt: "Ik heb in mijn carrière als voorzitter een zeer brede deskundigheid ontwikkeld. Zo heb ik veel ervaring op het gebied van financiën, HRM, Vastgoed, kwaliteit van zorg, veranderingsprocessen en de samenhang daartussen. Wat ik vervolgens graag doe, is mensen verbinden en in hun kracht zetten."

Jan Fidder is getrouwd en heeft twee kinderen.

Zijn loopbaan

Jan Fidder startte zijn loopbaan als fysiotherapeut, in een eigen praktijk samen met zijn vrouw. Hiernaast studeerde hij geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn ervaring als arts ligt op het terrein van psychotherapie en bedrijfsgeneeskunde.

Na diverse directiefuncties in de arbodienstverlening (Arbo Unie) maakte hij de overstap naar de gehandicaptenzorg. Hij is verantwoordelijk voor de sterke positionering van de vroegere Stichting Ipse. Ook heeft hij de kwaliteit van zorg vormgegeven binnen deze organisatie. Zo is er onder zijn leiding bij Ipse een cultuur ontstaan van samenwerken en vernieuwing. Voor de zwaardere zorg zocht én vond hij een partner in Stichting de Bruggen. Beide organisaties fuseerden tot Ipse de Bruggen. Zijn rol als CEO zette hij hier voort. Zijn ervaring binnen de gehandicaptenzorg houdt hier echter niet op. Van 2005 tot 2011 zat hij ook in het Bestuur van onze branchevereniging VGN.