Jan Fidder (voorzitter)

Drs. J. (Jan) Fidder (58) startte zijn loopbaan als fysiotherapeut, in een eigen praktijk samen met zijn vrouw. Hiernaast is hij geneeskunde gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn ervaring als arts ligt op het terrein van psychotherapie en bedrijfsgeneeskunde.

Na diverse directiefuncties in de arbodienstverlening (Arbo Unie) maakte hij de overstap naar de gehandicaptenzorg. Hij is verantwoordelijk voor de sterke externe positionering van de toenmalige Stichting Ipse. Ook heeft hij de kwaliteit van zorg toonaangevend vormgegeven binnen deze organisatie. Zo is er onder zijn leiding bij Ipse een cultuur ontstaan van samenwerken en vernieuwing. Voor de zwaardere zorg zocht én vond hij een partner in Stichting de Bruggen. Met als gevolg de fusie die heeft geleid tot de huidige collega-instelling Ipse de Bruggen. Zijn rol als CEO zette hij hier voort. Zijn ervaring binnen de gehandicaptenzorg houdt hier echter niet op. Van 2005 tot 2011 heeft hij ook in  het Bestuur van onze branchevereniging VGN gezeten.

In 2011 wilde hij zijn talenten inzetten in de context van een ziekenhuis. Bij Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen kreeg hij deze kans. Hier heeft hij zich onder meer ingezet voor een programma over bejegening van patiënten en de reorganisatie van de financiële organisatie.

Zijn keuze om nu terug te keren naar de gehandicaptenzorg is een bewuste geweest: "Door goed te besturen, kun je het cliënten, verwanten en medewerkers mogelijk maken om op een goede manier te zorgen dat er kwaliteit van leven voor cliënten ontstaat. Daaraan bijdragen vind ik prachtig! De zorg die geleverd wordt moet voor mij inhoudelijk en wat betreft organisatievorm een passend antwoord zijn op de maatschappelijke vraag."

Met zijn natuurlijke inzicht én overzicht is hij een geboren leider die graag de verbinding zoekt: "Ik heb in mijn carrière als voorzitter een zeer brede deskundigheid ontwikkeld. Onder meer op het gebied van financiën, HRM, Vastgoed, kwaliteit van zorg, veranderingsopgaven en de samenhang daartussen heb ik veel ervaring. Wat ik vervolgens graag doe, is mensen verbinden en in hun kracht zetten."

Jan Fidder is getrouwd en heeft twee kinderen.