Kees Erends (COO)

Drs. K. (Kees) Erends is geboren in Amsterdam. Hij studeerde geneeskunde in Groningen en koos daarna het huisartsenvak. Meer dan 10 jaar voerde hij een bloeiende groepspraktijk in Hardenberg.Door ziekte moest hij in 1994 stoppen met zijn praktijk en werd uiteindelijk directeur Zorg bij Achmea om zich 10 jaar later – voorzien van een schat aan inkoop & commerciële ervaring in de verzekeringswereld - te verbinden aan de gehandicaptenzorg. Tot 2012 was hij bestuursvoorzitter van de Baalderborg Groep, een tijd die hem naar eigen zeggen als professional en als mens verder verrijkte maar die een natuurlijk einde bereikte toen hij vaststelde dat de Baalderborg in een nieuwe fase terecht was gekomen, waar ander leiderschap bij paste. Omdat de gehandicaptenzorg een stevige plaats in zijn hart had veroverd, ging hij graag in op de uitnodiging van de ’s Heeren Loo Zorggroep om de Raad van Bestuur te komen versterken.

Dat was in 2012. Sindsdien maakt Kees Erends als COO deel uit van de Raad van Bestuur en is verantwoordelijk voor alle cliëntenzorg en onderwijs die de instelling aanbiedt. Daarin werkt hij het liefste waardegedreven. “ Ik ga altijd uit van het goede in de mens en vind het belangrijk dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen, zowel cliënten als ouders en medewerkers. Ik heb dit bij alles wat ik doe voor ogen.”

Naast zijn bestuursfunctie bij de ’s Heeren Loo Zorggroep is Kees Erends ook nog voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Vaart en Vechtstreek en lid van de Raad van Toezicht van TriviumMeulenbeltZorg.

Kees Erends woont met zijn partner in Havelte en heeft 3 kinderen.