Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur.

Leden Raad van Toezicht

  • Prof. drs. M.H. Meijerink (voorzitter)
  • Mw. drs. M.J.T. Martens
  • Ir. J.W. Buyser
  • Ing. R.A. Adolfsen
  • Mw. mr. S.F. Tiems
  • Drs. J.M. Bleichrodt
  • Prof. dr. C. Wagner