Ondersteuning

Bij ’s Heeren Loo kan jouw patiënt of cliënt met een verstandelijke beperking of andere beperking terecht voor uiteenlopende zorg en ondersteuning. Van ambulante ondersteuning in het sociaal domein tot 24-uurszorg. En hebben wij de juiste zorg niet zelf in huis? Dan verwijzen we je door naar de juiste plek. 

Onze diensten staan ook vermeld op ZorgDomein onder Medisch specialistische zorg - kopje 'Gehandicapten'. Via deze site kun je ook een cliënt aanmelden.

Ondersteuning per doelgroep

Voor een aantal doelgroepen hebben wij naast het basiszorgprogramma speciale zorgprogramma's en expertisecentra ontwikkeld. In de expertisecentra verbinden we praktijkkennis van zorgprofessionals, kennis en ervaringen van cliënten en ouders/ verwanten met kennis uit de wetenschappelijke wereld. Dit totaal aan kennis maken we toepasbaar voor de praktijk in zorgprogramma's. 

 • Mensen met EMB hebben een zeer ernstige verstandelijke beperking (IQ lager dan 25 of een geschat ontwikkelingsperspectief tot 24 maanden) en ernstige motorische beperkingen. Mensen met EMB zijn door hun beperkingen volledig afhankelijk van een ander.

 • Kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar begeleiden we zoveel mogelijk in hun thuissituatie. Daarbij richten we ons ook op de ouders en het bredere sociale netwerk. De mate van verstandelijke beperking varieert van licht, matig tot ernstig en zeer ernstig (meervoudig) beperkt en kinderen en jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel.

  • Zorgprogramma Kind en Jeugd (samenvatting).
  • Ons expertisecentrum Jeugd zet zich in om kennis over Jeugd met een verstandelijke beperking te vergroten, te bundelen en te verspreiden. Daarvoor werken we samen met andere organisaties en doen we wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten. Die kennis vertalen we in praktische hulpmiddelen voor begeleiding en behandeling.
  • Zoek een locatie in de buurt.

 • Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een IQ tussen de 50 en 75. Meestal zie je niets aan hen. Zij kunnen veel, maar hun begrip is beperkt. Sommigen maken moeilijk contact met anderen. Bovendien hebben ze het vaak lastig op school, op het werk of thuis. 

 • Het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking is soms moeilijk te begrijpen. Iemand wordt bijvoorbeeld heel onrustig of zelfs agressief, naar anderen of naar zichzelf. Of iemand trekt zichzelf terug in zijn kamer en wil niet meer meedoen aan de dagelijkse activiteiten. Dit is meestal een signaal dat er iets niet klopt, maar diegene kan vaak niet vertellen waarom hij zich zo gedraagt. Het is aan ons dit gedrag te begrijpen.

 • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die zijn ontstaan na de geboorte. Bijvoorbeeld door een ongeluk, een herseninfarct, een tumor, een hartstilstand of een hersenbloeding. Hierdoor is het leven voor en na het hersenletsel heel anders. In hoeverre herstel mogelijk is, hangt af van de plaats, grootte en ernst van het letsel.

  • Lees meer over NAH en de ondersteuningsmogelijkheden.
  • De Noorderbrug is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met NAH en chronische neurologische en neuromusculaire aandoeningen.
  • Zorgprogramma NAH (samenvatting).
  • Ons expertisecentrum NAH zet zich in om kennis over NAH te vergroten, te bundelen en te verspreiden. Daarvoor werken we samen met andere organisaties en doen we wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten. Die kennis vertalen we in praktische hulpmiddelen voor begeleiding en behandeling.
  • Zoek een locatie in de buurt.

 • Het verouderingsproces bij mensen met een verstandelijke beperking begint vanaf vijftig jaar. Bij mensen met het syndroom van Down of EMB zelfs nog eerder. Door hun vaak zwakkere gezondheid zijn zij rond hun 50e even kwetsbaar als 75-plussers zonder verstandelijke beperking. 

  • Zorgprogramma Ouderen (samenvatting).
  • Ons expertisecentrum Ouderen zet zich in om kennis over ouderen met een verstandelijke beperking te vergroten, te bundelen en te verspreiden. Daarvoor werken we samen met andere organisaties en doen we wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten. Die kennis vertalen we in praktische hulpmiddelen voor begeleiding en behandeling.
  • Zoek een locatie in de buurt.
 • Jeugd en volwassenen met (een vermoeden van) een LVB in combinatie met GGZ-problematiek kunnen bij ons terecht voor poliklinische GGZ-behandeling; zowel voor basis-GGZ als specialistische-GGZ.
  In uitzonderlijke gevallen behandelen we ook mensen met bijvoorbeeld alleen een autistische stoornis of een (tijdelijk) verminderd adaptief vermogen.

  Verwijzing

  Binnen de GGZ is afgesproken wie naar de basis-GGZ en specialistische GGZ mogen verwijzen. En welke informatie in de verwijsbrief moet staan. Bekijk de afspraken.

  Behandeling

  Samen met de cliënt bekijken we wat hij of zij nodig heeft en wil bereiken. We werken met één of een combinatie van behandelvormen zoals:

  • cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • oplossingsgerichte therapie
  • inzichtgevende psychotherapie
  • EMDR
  • gezinstherapie
  • vaktherapie (onder andere muziektherapie, dramatherapie, psychomotore therapie)
  • behandeling thuis
  • E-health
  • groepsbehandelingen.

  We betrekken de verwant zoveel mogelijk bij de behandeling. Uiteraard alleen met toestemming van de cliënt.

  Waar?

  's Heeren Loo heeft meerdere poliklinieken voor LVB-GGZ zorg. Hieronder vind je informatie over behandelingen, team en wachttijden per polikliniek.

  Kwaliteitsstatuut GGZ, Professioneel statuut GGZ en de Algemene leveringsvoorwaarden GGZ

  We zijn in het bezit van een geldig Kwaliteitsstatuut GGZ, een Professioneel statuut GGZ en we passen de Algemene leveringsvoorwaarden GGZ toe.

  Bekijk de informatie voor cliënten en verwanten

Ondersteuning algemeen

Met deze zorg en ondersteuning kunnen we jouw patiënt of cliënt verder helpen:

Meer weten?

Heeft je vragen over het doorverwijzen van uw patiënt of cliënt? Dan helpen wij je graag verder.

Neem contact op